Dansk Vandrelaug

«EG Membercares sammenhængende medlemsløsning har virkelig givet administrationen et løft, og forbedret måden vi yder medlemsservice på.» 

– Steen Kobberø, formand 

Dansk Vandrelaugs mange frivillige fikk enkel selvbetjening

Dansk Vandrelaug er en interesseorganisasjon som arrangerer gåturer rundt omkring i Danmark. Foreningen har ca. 10.000 medlemmer og mer enn 600 frivillige turledere, fordelt på 20 lokalforeninger. Det avholdes over 2.200 turer årlig – og det er takket være en sterk frivillig organisasjon.

«EG Membercares sammenhængende medlemsløsning har virkelig givet administrationen et løft, og forbedret måden vi yder medlemsservice på. Med selvbetjeningsløsningen kan vores lokalforeninger desuden selve oprette arrangementer og foretage enklere administrative opgaver det sparer sekretariatet for rigtig meget tid og ressourcer.»

– Steen Kobberø, formand for Dansk Vandrelaug.

Utfordringen

Dansk Vandrelaug ønsket å sette de mange frivillige fri, og gjøre det lettere for dem selv å administrere de mange turene og aktivitetene. Derutover ville man gjerne effektivisere de interne prosessene i sekretariatet ved å skape mer sammenheng i det digitale setup.

Løsning

Valget falt på Groupcares sammenhengende medlemsløsning bestående av:

• Medlemssystemet Membercare
• Selvbetjeningsløsningen Membersite
• Integrasjon til økonomisystem
• Integrasjon til nyhetsbrevklient

Den nye løsning sentrert omkring medlemssystemet Membercare og selvbetjeningsløsningen Membersite gjør det enklere for foreningens medlemmer og friville å opprette og tilmelde seg turer og aktiviteter ute i det lokale. Dessuten samles all data nå automatisk sentralt i medlemssystemet, og man har derfor ikke så mange manuelle oppgaver med inntastning av data.

 
 
Danske Slægtsforskere

«Danske Slægtsforskere er meget tilfredse med valget af EG Membercare som leverandør af vores nye medlemsystem. (…) Samtidig er det tydeligt, at Groupcare forstår den specielle foreningsverden og lytter til vore behov»

– Per Andersen, næstformand

Danske Slægtsforskere ønsket et standardsystem med mulighet for individuell tilpasning 

Danske Slægtsforskere arbeider med slektsforskning. Formålet er å spre kunnskap og forskning innen for slekt-, personal-, og lokalhistorie i Danmark. Det gjør man blant annet gjennom digitalisering og offentliggjørelse av kildematerialer fra kulturarven. Foreningens nettverk består av 10.000 medlemmer fordelt på en rekke lokale slektshistoriske foreninger.

Digitalisering har vært på Danske Slægtsforskeres dagsorden i lang tid. Derfor stiftet man allerede tilbake i 1987 en arbeidsgruppe med det formål å utforske computerens muligheter som verktøy i arbeidet med slektsforskning.

«EG Membercares løsninger dækker vores behov som forening med administration af 10.000 medlemmer rigtig godt. Der er rige muligheder for konfiguration, således at de fleste af vore særlige behov kan tilgodeses, selv om der er tale om et standardsystem.»

-Per Andersen, næstformand, Danske Slægtsforskere

Utfordringen

Danske Slægtsforskere har et forum og stort, digitalt bibliotek til slektsforskning. Men man manglet den gode plattform til registrering og administrasjon av medlemmene og ønsket samtidig å lette administrationen. Så derfor ønsket man et professjonelt og fremtidssikret medlemssystem.

Løsning

Danske Slægtsforskeres sammenhengende medlemsløsning består av:

 • Medlemssystemet Membercare
 • Selvbetjeningsplattformen Membersite
 • Integrasjon til økonomisystemet E-conomic

Med deres nye løsning fikk Danske Slektsforskere en løsning som er basert på standardutvikling, som sikrer dem alltid å være på nyeste teknologi og med nyeste funksjonaliteter. Utover dette har de fått lettet deres arbeidsdag fordi systemene snakker sammen og automatiserer mange rutinepregede oppgaver i administrasjonen.

 

 
 
SF

”Implementeringen er foregået så smertefrit som muligt.»

 – Pernille Kristensen, Medlemsadministrator

SF ønsket mer sammenheng og automatiserte arbeidsprosesser

SF’s løsning gir partiet bedre interne prosesser med økt automatisering av prosesser, mens løsningen også gir verdi for brukerne. Medlemmer og aktive i lokalforeningene kan med selvbetjeningsplattformen og integrasjonene få bedre muligheter for selv å registrere og innhente data.

I tillegg gir nettverksportalen, Mine Grupper, partiet bedre mulighet for å invitere medlemmer og aktive inn i det politiske arbeidet ved å gi en fortrolig plattform til kunnskapsdeling, nettverk og diskusjon.

Samarbeidet med SF om implementeringen av løsningen har vært upåklagelig, som har gjort veien fra underskrift til idriftsettelse god. En opplevelse som deles av SF’s medlemsadministrator, Pernille Kristensen. Hun sier om samarbeidet og implementeringen av løsningen:

”Implementeringen er foregået så smertefrit som muligt. Når der har været issues, som der altid vil være i sådan et projekt, så var EG Membercare super hurtige til at imødekomme dem. Jeg er fx dybt imponeret af, hvordan de har konverteret data fra det gamle system”.

”I det hele taget har de været rigtig gode til at fornemme vores behov.”

SF’s sammenhengende medlemsløsning består av:

 • Medlemssystemet Membercare
 • Selvbetjeningsplatformen Membersite
 • Integrasjon til nettverksportalen Groupcare Community
 • Integrasjon til økonomisystemet NAV
 • Integrasjon til nyhetsbrevssystemet Mailchimp
 
 
Landsforeningen af Menighedsråd

«EG Membercare har nogle visioner for foreningslivet og tænker selv med om fremtidige udviklingsbehov i foreningsdanmark.»

 – Torben V. Lauridsen, Sekretariatschef

Landsforeningen af Menighedsråd så fordelene ved standardutviklet IT

Landsforeningen af Menighedsråd er interesseorganisasjon for landets 1.700 menighetsråd og arbeider for menighetsrådenes interesser i mange forskjellige sammenhenger. De er 30 medarbeidere som sitter på deres kontor i Sabro. De avholder i løpet av året en rekke kurser og tilbyr hjelp og rådgivning, om alt fra kirkeliv til økonomi.

«EG Membercare har et godt og afprøvet system – og EG Membercare har en historie og en størrelse som gør, at vi også tror på, at de er her om 5 år. De har tilpas mange kunder til at det er muligt at opbygge erfa-grupper mellem beslægtede organisationer. Sidst men ikke mindst så har Groupcare nogle visioner for foreningslivet og tænker selv med om fremtidige udviklingsbehov i foreningsdanmark.»

 – Torben V. Lauridsen, Sekretariatschef, Landsforeningen af menighedsråd

Utfordringen:

Foreningens gamle medlemssystem utsprang fra et økonomisystem, slik at administrationen tok utgangspunkt i økonomihåndteringen. Det var derfor et ønske om å bringe medlemmene i sentrum for administrasjonen og service, samt å bruke data til å styrke relasjoner og målrette informasjon. Derfor skulle den nye løsning skape sammenheng i det digitale oppsettet og være med til å bringe medlemmet i sentrum, blant annet ved å kunne tilby brukervennlig selvbetjening og muligheter for at de 44 distriktsforeninger f.eks. selv kan oprette arrangementer og aktiviteter.

Løsning:

Valget fallt på EG Membercares sammenhengende medlemsløsning bestående av:

 • Medlemssystemet Membercare
 • Selvbetjeningsløsningen Membersite
 • Integrasjon til økonomisystemet Microsoft Dynamics NAV
 • Integrasjon til nyhetsbrevsklienten MailChimp

Den kollektivistiske tilnærmingen til utvikling betydde mye for Landsforeningen af Menighetsråd sitt valg av EG Membercare som leverandør:

«Integrationen mellem Membersite og Membercare er meget vigtig, og så er det en fordel at der løbende kommer opdateringer, så man undgår de her kæmpe opgraderinger hver 3. eller 5. år. Modellen med at nogle brugere af løsningen har nogle specifikke behov, der ikke er standard, som de så bidrager til at få udviklet og som efterfølgende bliver til fordel for alle brugere, synes vi er rigtig god. Og så har vi store forventninger til den nye udgave af Community.»

– Torben V. Lauridsen, Sekretariatschef, Landsforeningen af menighedsråd

 
 
Norges Bygdeungdomslag

Norges Bygdeungdomslag ønsket seg en fremtidssikret medlemsløsning

Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende organisasjon av – og for – unge, som arbeider for levende bygder og for å tilby medlemmene mange forskjellige lokale aktiviteter, slik som underholdning, dans, amatørteater og landsbypolitiske aktiviteter. Likesom man også utfører omfattende trening av sine aktive gjennom kurs på både landsplan og fylkenivå. Foreningen har ca. 7.500 medlemmer fordelt på 100 aktive lokalforeninger.

Utfordringen

Foreningens tidligere system var spesialutviklet, derfor tok oppgraderinger lang tid og krevede mange ressurser. Samtidig var det mangel på support og flere oppgaver var manuelle, som gjorde at sekretariatet ikke kunne assistere organisasjonen hensiktsmessig. Sekretariatets arbeid var samtidig preget av manuelle arbeidsprosesser, som minsket nivået på deres medlemsservice, spesielt i forbindelse med innmelding. I tillegg hadde medlemmene få online betalingsmuligheter.

Løsning

NBU’s sammenhengende medlemsløsning består av:

 • Medlemssystemet Membercare
 • Selvbetjeningsløsningen Membersite
 • Integrasjon til Norges Bygdeungdomslags økonomisystem via ediEX integrasjon
 • Integrasjon til nyhetsbrevsklienten MailChimp

Sekretariatet sparer både tid og ressurser med den nye løsningen, da foreningens mange frivillige selv kan foreta det meste av den lokale administrasjon. Med en standardløsning sparer Norges Bygdeungdomslag dessuten dyre oppgraderinger i fremtiden. I stedet har foreningen nå en spesialiseret foreningsløsning, som løpende blir fornyet til en fast lav pris.

 
 
Senterpartiet i Norge

«EG Membercare er en svært lydhør leverandør som hører på kundene og utvikler det vi har behov for. Når de andre kundene i tillegg er lik oss, blir dette en perfekt match!»

– Anders Eidsvaag Graven, Økonomi- og IT-ansvarlig

Senterpartiet fikk samlet deres digitale oppsett og nyter fordelene av standardløsning

Senterpartiet er et norsk politisk parti med over 19.000 medlemmer, 420 lokallag og 19 fylkeslag i hele landet. De hadde ved lokalvalget i 2019 et rekordvalg; de fikk hele 14,4% vælgertilslutning.

«Senterpartiets lokale tillitsvalgte har med Membersite god innsikt i egne medlemslister og kan sende SMS til styret og medlemmer. Via Community får i tillegg både medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte gode samhandlingsmuligheter via bl.a. e-post, diskusjonsforum, fildeling og arrangementer. Vår ambisjon er at dette blir den digitale arbeidsflaten for hele organisasjonen. EG Membercare er en svært lydhør leverandør som hører på kundene og utvikler det vi har behov for. Når de andre kundene i tillegg er lik oss, blir dette en perfekt match!»

– Anders Eidsvaag Graven, Økonomi- og IT-ansvarlig i Senterpartiet

Løsning:

Senterpartiets sammenhengende medlemsløsning består av:

 • Medlemssystemet Membercare
 • Selvbetjeningsløsningen Membersite
 • Integrasjon til Senterpartiets økonomisystem via ediEX
 • Integrasjon til nyhetsbrevklienten MailChimp
SMS som kommunikasjonsverktøy

Senterpartiet bruker løsningen aktivt til å styrke administrasjonen og service av medlemmene med blant annet utvidet bruk av selvbetjening. Men man har også hatt stor suksess med å bruke SMS i kommunikasjonen med medlemmene og de aktive. Det har gjort at Senterpartiet har kunnet kommunisere effektivt på fylkes- og lokalnivå. Likesom at de lokalaktive selv har hatt mulighet for å utsende SMS via Membersite, er noe som virkelig har gjort en forskjel i arbeidet med å styrke partiets tilstedeværelse i Norge.

”Vi benytter mest SMS på lokalt- og fylkenivå. I de såkalte lokallagene i kommunene brukes SMS for å kommunisere med medlemmene og formidle informasjon om f.eks. forskjellige aktiviteter, aktuelle saker, invitasjoner til årsmøte og lignende. De kan være målrettet alle lokale medlemmer eller til særlige grupper”

– Anders Eidsvaag Graven, Økonomi- og IT-ansvarlig i Senterpartiet

 

 
 
Venstre

”En af fordelene ved EG Membercares sammenhængende medlemsløsning er, at man som kunde – i samspil med de andre kunder – er med i udviklingen og kan spille ind med ideer»

– Henrik Andersen, Digital chef

Venstre (DK) nyter godt av felles utvikling på standard

Venstre har over 35.00 medlemmer og mange lokale velgerforeninger fordelt over hele landet.

”En af fordelene ved EG Membercares sammenhængende medlemsløsning er, at man som kunde – i samspil med de andre kunder – er med i udviklingen og kan spille ind med ideer. Man kan godt kalde tilgangen for kollektivistisk. Som venstremand er det ikke så ofte jeg benytter netop ordet kollektivistisk i en positiv kontekst, men det er ikke desto mindre tilfældet her”.

– Henrik Andersen, Digitalchef, Venstre

Venstres sammenhengende medløsning består av:
 • Medlemssystemet Membercare
 • Selvbetjeningsløsningen Membersite
 • Integrasjon til nettverksportalen Groupcare Community (snart en del av Membersite)
 • Integrasjon til økonomisystemet NAV
 • Integrasjon til nyhetsbrevssystemet MailChimp
 
 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

”Det är en standard och det är därför inga konstigheter, och den är anpassad efter oss och våra behov från början.”

– Charlotta Rosenquist, Chef Ekonomi och Infrastruktur, PRO.

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) ville ha en standardløsning tilpasset deres behov

Med sine 320 000 medlemmer og over en million arrangementer per år er PRO en stor aktør i sivilsamfunnet og er vår hittil største kunde i Sverige. Organisasjonen er en møteplass for pensjonister og deres nærmeste, samt arbeider de politisk for å styrke pensjonisters situasjon i samfunnet som helhet.

Utfordringen

At Membercare er et standardsystem var i fokus da PRO valgte en ny leverandør for sin medlemsadministrasjon. Et standardsystem utvikles nemlig løpende og alle nye funksjoner blir tilgjengelig for samtlige kunder, uten ekstra kostnad. PRO hadde behov for et system som var enkelt å tilpasse etter deres bransje og organisasjons behov. Utover det ville de ha en løsning der de på enkelt vis kunne få til avgifts-håndtering for deres mange medlemmer.

Løsningen

PROs sammenhengende medlemsadministrasjon består av:

 • Medlemssystemet Membercare
 • Selvbetjeningsløsningen Membersite
 • Integrasjon til organisasjonens nyhetsbrevsystem
 • Integrasjon til organisasjonens økonomisystem
 • Integrasjon til organisasjonens hjemmeside

Den ferdige webportalen har gjort det mulig for PRO å bli mer selvstendige en hva de var med sitt tidligere system og kan nå derfor i større utstrekning løse og tilpasse saker på egen hånd. Sammen med de integrasjoner som finnes tilgjengelig med eksterne samarbeidspartnere, kan PRO nå enkelt møte organisasjonens behov.

”Jag uppskattar verkligen alla integrationer som finns med externa samarbetspartners, så det har varit lätt att komma igång och få en helhetslösning.”  – Charlotta Rosenquist, Chef Ekonomi och Infrastruktur, PRO.

PRO er også fornøyde med samarbeidet og implementeringen av løsningen, Charlotta Rosenquist forteller:

 ”Det har varit ett smidigt och trevligt samarbete med EG Membercare med en ärlig och öppen dialog från början: EG Membercare har varit ärliga med: det här kan vi leverera och det här kan vi inte leverera, detta kan vi lösa och detta kan vi inte lösa. Jag har haft ett stort förtroende för dem som vi jag har arbetat med, vilket har gjort det till ett smidigt och enkelt samarbete.”