oktober 2023

(NO) Kurs: Grunnleggende Membercare

Få glede av Membercare og Membersites mange funksjoner Er du bruker av Membercare, men føler ikke at du får utnyttet alle delene av systemet? Så delta på kurset 'grunnleggende Membercare', hvor du får en grundig gjennomgang av medlemsløsningen og konkrete verktøy til hvordan du kan optimere de administrative arbeidsoppgavene.   

Les mer

(DK) Kursus: Grundlæggende Membercare

Få glæde af alle Membercare og Membersites mange funktioner  Er du bruger af Membercare, men føler du ikke, at du får udnyttet alle dele af systemet? Så deltag på kurset grundlæggende Membercare, hvor du får en grundig gennemgang af medlemsløsningen, og konkrete værktøjer til, hvordan du kan optimere de administrative arbejdsgange.  

Les mer

(SE) Kurs: Grundläggande Membercare

Dra nytta av alla Membercares och Membersites funktionerAnvänder du Membercare men känner inte att du utnyttjar alla delar av systemet? Delta då i den grundläggande Membercare kursen, där du får en grundlig genomgång av medlemslösningen och konkreta verktyg för hur du kan optimera de administrativa arbetsprocesserna.

Les mer

november 2023

(SE) Kurs: Mina grupper

Saknar du inspiration till hur din medlemsorganisation kan stärka och binda samman medlemmar och förtroendevalda bättre? Ta i så fall del av kursen i ’Mina grupper’ och få en inblick i hur du kan använda sidan aktivt i organisationen.

Les mer

(NO) Kurs: Mine Grupper

Savner du inspirasjon til hvordan din forening kan styrke og knytte medlemmer og frivillige bedre sammen? Delta på kurset i 'Mine Grupper', og få innblikk i hvordan du kan bruke siden aktivt i foreningen

Les mer

(DK) Kursus: Mine grupper

Savner du inspiration til, hvordan din forening kan styrke og binde medlemmer og frivillige bedre sammen? Så deltag på kurset i 'Mine Grupper' og få indblik i, hvordan du kan bruge sitet aktivt i foreningen

Les mer

desember 2023

(DA) Specialistmodulet: Gennemgang

Bliv klædt på til, hvordan din forening kan skabe målrettede uddannelsesforløb I efteråret 2022 lancerede Groupcare i samarbejde Dansk Psykologforening specialistmodulet. Modulet er målrettet foreninger, der udbyder uddannelses- og kursusforløb med fokus på efteruddannelse.

Les mer

(NO) Kurs: Spesialistmodul

Bli klokere på hvordan din forening kan skape et målrettet utdanningsløp Høsten 2022 lanserte Groupcare i samarbeid med Dansk Psykolog Forening spesialistmodulet. Modulet er målrettet de foreningen som tilbyr utdannelses- og kursforløp med fokus på etterutdanning.

Les mer