Dansk Vandrelaug

“EG Membercares sammenhængende medlemsløsning har virkelig givet administrationen et løft, og forbedret måden vi yder medlemsservice på.” 

– Steen Kobberø, formand 

Dansk Vandrelaugs mange frivillige fik simpel selvbetjening

Dansk Vandrelaug er en interesseorganisation, der arrangerer vandreture rundt omkring i Danmark. Foreningen har ca. 10.000 medlemmer og mere end 600 frivillige turledere, fordelt på 20 lokalforeninger. Der afholdes over 2.200 vandreture årligt – og det er takket være en stærk frivillig organisation.

“EG Membercares sammenhængende medlemsløsning har virkelig givet administrationen et løft, og forbedret måden vi yder medlemsservice på. Med selvbetjeningsløsningen kan vores lokalforeninger desuden selve oprette arrangementer og foretage enklere administrative opgaver det sparer sekretariatet for rigtig meget tid og ressourcer.”

– Steen Kobberø, formand for Dansk Vandrelaug.

Udfordringen

Dansk Vandrelaug ønskede at sætte de mange frivillige fri, og gøre det lettere for dem selv at administrere de mange ture og aktiviteter. Derudover ville man gerne effektivere de interne arbejdsgange i sekretariatet ved at skabe mere sammenhæng i det digitale setup.

Løsning

Valget faldt på EG Membercares sammenhængende medlemsløsning bestående af:

• Medlemssystemet Membercare
• Selvbetjeningsløsningen Membersite
• Integration til økonomisystem
• Integration til nyhedsbrevsklient

Den nye løsning centreret omkring medlemssystemet Membercare og selvbetjeningsløsningen Membersite gør det nemmere for foreningens medlemmer og friville at oprette og tilmelde sig ture og aktiviteter ude i det lokale. Desuden samles alt data nu automatisk centralt i medlemssystemet, og man har derfor ikke lige så mange manuelle opgaver med indtastning af data.

 
 
Danske Slægtsforskere

“Danske Slægtsforskere er meget tilfredse med valget af EG Membercares som leverandør af vores nye medlemsystem. (…) Samtidig er det tydeligt, at Groupcare forstår den specielle foreningsverden og lytter til vore behov”

– Per Andersen, næstformand

Danske Slægtsforskere ønskede et standardsystem med mulighed for individuel tilpasning

Danske Slægtsforskere arbejder med slægtsforskning. Formålet er at udbrede viden og forskning inden for slægts-, personal-, og lokalhistorie i Danmark. Det gør man blandt andet gennem digitalisering og offentliggørelse af kildematerialer fra kulturarven. Foreningens netværk består af 10.000 medlemmer fordelt på en række lokale slægtshistoriske foreninger.

Digitalisering har været på Danske Slægtsforskeres dagsorden i lang tid. Således stiftede man allerede tilbage i 1987 en arbejdsgruppe med det formål at udforske computerens muligheder som værktøj i arbejdet med slægtsforskning.

“EG Membercares løsninger dækker vores behov som forening med administration af 10.000 medlemmer rigtig godt. Der er rige muligheder for konfiguration, således at de fleste af vore særlige behov kan tilgodeses, selv om der er tale om et standardsystem.”

-Per Andersen, næstformand, Danske Slægtsforskere

Udfordringen

Danske Slægtsforskere har et forum og stort, digitalt bibliotek til slægtsforskning. Men man manglede den gode platform til registrering og administration af medlemmerne og ønskede samtidig at lette administrationen. Så derfor ønskede man et professionelt og fremtidssikret medlemssystem.

Løsning

Danske Slægtsforskeres sammenhængende medlemsløsning består af:

 • Medlemssystemet Membercare
 • Selvbetjeningsplatformen Membersite
 • Integration til økonomisystemet E-conomic

Med deres nye løsning fik Danske Slægtsforskere en løsning der er baseret på standardudvikling, hvilket sikrer dem altid at være på nyeste teknologi og med nyeste funktionaliteter. Derudover har de fået lettet deres arbejdsgange fordi systemerne taler sammen og automatiserer mange rutineprægede opgaver i administrationen.

 

 
 
SF

”Implementeringen er foregået så smertefrit som muligt.”

 – Pernille Kristensen, Medlemsadministrator

SF ønskede mere sammenhæng og automatiserede arbejdsgange

SF’s løsning giver partiet bedre interne processer med øget automatisering af arbejdsgange, mens løsningen også giver værdi for brugerne, da bl.a. medlemmer og aktive i lokalforeningerne med selvbetjeningsplatformen og integrationerne får bedre muligheder for selv at registrere og indhente data.

Oveni giver selvbetjeningsløsningen Membersite, partiet bedre mulighed for at invitere medlemmer og aktive ind i det politiske arbejde ved at give en fortrolig platform til videndeling, netværk og diskussion.

Samarbejdet med SF om implementeringen af løsningen har været upåklagelig, hvilket har gjort vejen fra underskrift til idriftsættelse god. En oplevelse som deles af SF’s medlemsadministrator, Pernille Kristensen. Hun siger om samarbejdet og implementeringen af løsningen:

”Implementeringen er foregået så smertefrit som muligt. Når der har været issues, som der altid vil være i sådan et projekt, så var EG Membercare super hurtige til at imødekomme dem. Jeg er fx dybt imponeret af, hvordan de har konverteret data fra det gamle system. I det hele taget har de været rigtig gode til at fornemme vores behov.”

SF’s sammenhængende medlemsløsning består af:

 • Medlemssystemet Membercare
 • Selvbetjeningsplatformen Membersite
 • Integration til økonomisystemet NAV
 • Integration til nyhedsbrevssystemet Mailchimp
 
 
Landsforeningen af Menighedsråd

“EG Membercare har nogle visioner for foreningslivet og tænker selv med om fremtidige udviklingsbehov i foreningsdanmark.”

 – Torben V. Lauridsen, Sekretariatschef

Landsforeningen af Menighedsråd så fordelene ved standardudviklet IT

Landsforeningen af Menighedsråd er interesseorganisation for landets knap 1.700 menighedsråd og arbejder for menighedsrådenes interesser i mange forskellige sammenhænge. De er 30 medarbejdere som sidder på deres kontor i Sabro. De afholder i løbet af året en række kurser og tilbyder hjælp og rådgivning, om alt fra kirkeliv til økonomi.

“EG Membercare har et godt og afprøvet system – og de har en historie og en størrelse som gør, at vi også tror på, at de er her om 5 år. De har tilpas mange kunder til at det er muligt at opbygge erfa-grupper mellem beslægtede organisationer. Sidst men ikke mindst så har EG Membercare nogle visioner for foreningslivet og tænker selv med om fremtidige udviklingsbehov i foreningsdanmark.”

 – Torben V. Lauridsen, Sekretariatschef, Landsforeningen af menighedsråd

Udfordringen:

Foreningens gamle medlemssystem udsprang af et økonomisystem, hvilket betød, at administrationen tog udgangspunkt i økonomihåndteringen. Der var derfor et ønske om, at bringe medlemmerne i centrum for administrationen og service, samt at bruge data til at styrke relationer og målrette informationer. Derfor skulle den nye løsning skabe sammenhæng i det digitale setup og være med til at bringe medlemmet i centrum, blandt andet ved at kunne tilbyde brugervenlig selvbetjening og muligheder for at de 44 distriktsforeninger fx selv kan oprette arrangementer og aktiviteter.

Løsning:

Valget faldt på EG Membercares sammenhængende medlemsløsning bestående af:

 • Medlemssystemet Membercare
 • Selvbetjeningsløsningen Membersite
 • Integration til økonomisystemet Microsoft Dynamics NAV
 • Integration til nyhedsbrevsklienten MailChimp

Den kollektivistiske tilgang til udvikling betød meget for Landsforeningen af Menighedsråd valg af EG Membercare som leverandør:

“Integrationen mellem Membersite og Membercare er meget vigtig, og så er det en fordel at der løbende kommer opdateringer, så man undgår de her kæmpe opgraderinger hver 3. eller 5. år. Modellen med at nogle brugere af løsningen har nogle specifikke behov, der ikke er standard, som de så bidrager til at få udviklet og som efterfølgende bliver til fordel for alle brugere, synes vi er rigtig god. Og så har vi store forventninger til den nye udgave af Community.”

– Torben V. Lauridsen, Sekretariatschef, Landsforeningen af menighedsråd

 
 
Norges Bygdeungdomslag

Norges Bygdeungdomslag ønskede sig en fremtidssikret medlemsløsning

Norges Bygdeungdomslag er en landsdækkende organisation af – og for – unge, som arbejder for levende bygder og for at tilbyde medlemmerne mange forskellige lokale aktiviteter, såsom underholdning, dans, amatørteater og landsbypolitiske aktiviteter. Ligesom man også udfører omfattende træning af sine aktive gennem kurser på både landsplan og fylkeniveau. Foreningen har ca. 7.500 medlemmer fordelt på 100 aktive lokalforeninger.

Udfordringen

Foreningens tidligere system var specialudviklet fra grunden, hvorfor opgraderinger tog lang tid og krævede mange ressourcer. Samtidig var der mangel på support og flere opgaver var manuelle, hvilket gjorde at sekretariatet ikke kunne assistere organisationen hensigtsmæssigt. Sekretariatets arbejde prægedes samtidig af manuelle arbejdsgange, hvilket mindskede niveauet i deres medlemsservice, især ifm. indmeldelse. I tillæg havde medlemmerne få online betalingsmuligheder.

Løsning

NBU’s sammenhængende medlemsløsning består af:

 • Medlemssystemet Membercare
 • Selvbetjeningsløsningen Membersite
 • Integration til Norges Bygdeungdomslags økonomisystem via ediEX-integration
 • Integration til nyhedsbrevsklienten MailChimp

Sekretariatet sparer både tid og ressourcer med den nye løsningen, da foreningens mange frivillige selv kan foretage det meste af den lokale administration. Med en standardløsning sparer Norges Bygdeungdomslag desuden dyre opgraderinger i fremtiden. I stedet har foreningen nu en specialiseret foreningsløsning, der løbende bliver fornyet til en fast lav pris.

 
 
Senterpartiet i Norge

“EG Membercare er en svært lydhør leverandør som hører på kundene og utvikler det vi har behov for. Når de andre kundene i tillegg er lik oss, blir dette en perfekt match!”

– Anders Eidsvaag Graven, Økonomi- og IT-ansvarlig

Senterpartiet fik samlet deres digitale setup og nyder fordelene ved standard

Senterpartiet er et norsk politisk parti med over 19.000 medlemmer, 420 lokallag og 19 fylkeslag i hele landet. De havde ved lokalvalget i 2019 et rekord valg; de fik hele 14,4% vælgertilslutning.

“Senterpartiets lokale tillitsvalgte har med Membersite god innsikt i egne medlemslister og kan sende SMS til styret og medlemmer. Via Community får i tillegg både medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte gode samhandlingsmuligheter via bl.a. e-post, diskusjonsforum, fildeling og arrangementer. Vår ambisjon er at dette blir den digitale arbeidsflaten for hele organisasjonen. EG Membercare er en svært lydhør leverandør som hører på kundene og utvikler det vi har behov for. Når de andre kundene i tillegg er lik oss, blir dette en perfekt match!”

– Anders Eidsvaag Graven, Økonomi- og IT-ansvarlig i Senterpartiet

Løsning:

Senterpartiets sammenhængende medlemsløsning består af:

 • Medlemssystemet Membercare
 • Selvbetjeningsløsningen Membersite
 • Integration til Senterpartiets økonomisystem via ediEX
 • Integration til nyhedsbrevsklienten MailChimp
SMS som kommunikationsværktøj

Senterpartiet bruger løsningen aktivt til at styrke administrationen og service af medlemmerne med blandt andet udvidet brug af selvbetjening. Men man har også haft stor succes med at bruge SMS i kommunikationen med medlemmerne og de aktive. Det har gjort at Senterpartiet har kunne kommunikere effektivt på fylke- og lokalniveau. Ligesom at de lokalaktive selv har haft mulighed for at udsende SMS via Membersite, er noget der virkelig har gjort en forskel i arbejdet med at styrke partiets tilstedeværelse i det langstrakte Norge.

”Vi benytter mest SMS på lokalt- og fylkenivå (region). I de såkalte lokallagene i kommunene brukes SMS for å kommunisere med medlemmene og formidle informasjon om f.eks. forskjellige aktiviteter, aktuelle saker, invitasjoner til årsmøte og lignende. De kan være målrettet alle lokale medlemmer eller til særlige grupper”

– Anders Eidsvaag Graven, Økonomi- og IT-ansvarlig i Senterpartiet

 

 
 
Venstre

”En af fordelene ved EG Membercares sammenhængende medlemsløsning er, at man som kunde – i samspil med de andre kunder – er med i udviklingen og kan spille ind med ideer”

– Henrik Andersen, Digital chef

Venstre nyder godt af den fælles udvikling på standard

Venstre har over 35.00 medlemmer og mange lokale vælgerforeninger fordelt over hele landet.

”En af fordelene ved EG Membercares sammenhængende medlemsløsning er, at man som kunde – i samspil med de andre kunder – er med i udviklingen og kan spille ind med ideer. Man kan godt kalde tilgangen for kollektivistisk. Som venstremand er det ikke så ofte jeg benytter netop ordet kollektivistisk i en positiv kontekst, men det er ikke desto mindre tilfældet her”.

– Henrik Andersen, Digitalchef, Venstre

Venstres sammenhængende medløsning består af:
 • Medlemssystemet Membercare
 • Selvbetjeningsløsningen samt kommunikationsplatformen Membersite
 • Integration til økonomisystemet NAV
 • Integration til nyhedsbrevssystemet MailChimp

 

 
 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

”Det är en standard och det är därför inga konstigheter, och den är anpassad efter oss och våra behov från början.”

– Charlotta Rosenquist, head of Finance and Infrastructure, PRO.

Pensionistorganisationen (PRO) ønskede en standardløsning, der var tilpasset deres behov

Med sine 320.000 medlemmer og over en million arrangementer om året er PRO en vigtig aktør i civilsamfundet og også den største kunde i Sverige til dato. Organisationen er et mødested for pensionister og deres pårørende, ligesom de arbejder politisk for at styrke pensionisternes forhold i samfundet som helhed.

Udfordringen

At Membercare er et standardsystem, var i fokus, da PRO valgte en ny leverandør til sin medlemsadministration. Et standardsystem udvikles nemlig løbende, og alle nye funktioner vil være tilgængelige for alle kunder uden ekstra omkostninger. PRO havde brug for et system, der var let at tilpasse til deres branche og organisationens behov. Udover det det ønskede de en løsning, hvor de nemt kunne få kontingentopkrævning for deres mange medlemmer.

Løsningen

PRO’s sammenhængende medlemsadministration består af:

 • Medlemssystemet Medbercare
 • Selvbetjeningsløsningen Membersitsite
 • Integration til organisationens nyhedsbrevservice
 • Integration til organisationens økonomisystem
 • Integration til organisationens hjemmeside

Den færdige webportal har gjort det muligt for PRO at blive mere uafhængig, end de var med sit tidligere system, og kan nu mere og tilpasse tingene på egen hånd. Sammen med de integrationer, der er tilgængelige med eksterne systemer, kan PRO nu nemt opfylde organisationens behov.

”Jag uppskattar verkligen alla integrationer som finns med externa samarbetspartners, så det har varit lätt att komma igång och få en helhetslösning.” – Charlotta Rosenquist, head of Finance and Infrastructure, PRO.

PRO er også tilfreds med samarbejdet og implementeringen af løsningen, siger Charlotta Rosenquist:

”Det har varit ett smidigt och trevligt samarbete med EG Membercare med en ärlig och öppen dialog från början: EG Membercare har varit ärliga med: det här kan vi leverera och det här kan vi inte leverera, detta kan vi lösa och detta kan vi inte lösa. Jag har haft ett stort förtroende för dem som vi jag har arbetat med, vilket har gjort det till ett smidigt och enkelt samarbete.”