Humanistisk Samfund

Humanistisk Samfund har fokus på verving:

”Tusind tak til EG Membercare for jeres workshop. Det var meget givende, og vi har fundet ud af at der er mange ting vi skal forholde os til. Vi er blevet inspireret af hvordan foreningen kan vokse, både som medlemsforening, men også som frivilligorganisation.”

– Tue-Bo Chassé,
Humanistisk Samfund

Verving og rekruttering

Forløpet består av to skreddersydde workshops, som er basert på EG Membercares egenutviklede modell. Den digitale medlemsmodellen tar foreningen gjennom syv sentrale faser i arbeidet med verving og rekruttering av medlemmer. Med utgangspunkt i de forskjellige fasene går dere som forening gjennom deres organisatoriske utgangspunkt og foreningens brand, med søkelys på budskap og aktiviteter. Samtidig blir dere mer bevisste på hva som kjennetegner deres nåværende og potensielle medlemmer, så dere bedre kan tilrettelegge og segmentere budskap og aktiviteter.

Formålet med workshoppen er å strukturere og organisere deres arbeid med verving og fastholdelse. Ved å tilrettelegge initiativer og aktiviteter, slik at medlemmer og frivillige blir ambassadører og et aktiv i vervingen av nye medlemmer.

Forløpet vil gi dere:

 • Gjennomgang av vitale arbeidsprosesser, budskaper og aktiviteter i arbeidet med verving og rekruttering
 • Organisatorisk bevissthet og fokus på verving
 • Konkrete forslag og best practice til suksessfull verving
 • Oversikt og evner til å mobilisere frivillige og aktive i den desentrale organisasjon
 • En gjennomprøvet modell som veiledning til arbeidet 

En forutsetning for bæredyktig utvikling og deres suksess med verve-arbeidet er at dere på tvers av organisasjonen skaper bevissthet om målsetningene. Derfor vil workshopen ta dere gjennom arbeidet i hele foreningen på både det organisatoriske (sentrale), det frivillige (desentrale) og det politiske (overliggende) nivå, så dere rustes for å skape varig forandring forankret i hele foreningen.

Hør mer:

Kontakt kommunikasjonsshef, Emil Hovøre Andersen, på eha@groupcare.com eller tlf. +45 51842654 for å høre mer og få et tilbud.

 
Få faglig input

Bli oppdatert på nyeste tendenser

I EG Membercares nyhetsbrev inviterer vi løpende til faglige arrangementer og workshops, som tar utgangspunkt i våre rådgivningsmodeller. Så hvis du er nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe din forening – kan du holde deg oppdatert her.

 

Medlems- og frafall-analyse

Hvordan ser deres medlemmer ut? Hva har de av særlige kjennetegn? Og hvordan interagerer medlemmene med foreningen og deres tilbud av service og ytelser? Alt dette er avgjørende kunnskap for å tilpasse service, ytelser og budskaper til medlemmene.

Vi hjelper dere med å gjennomføre medlemsanalyse og analyse av medlemmenes frafall.

 1. Data-analyse

Vi undersøker hva som kjennetegner deres medlemmer, og de medlemmene som forlater foreningen: Hva kjennetegner deres medlemmer? Hvor mange og hvilken type arrangementer deltager de i? Hvor gamle er de og hvor bor de? Hvilke nettverk er de en del av?

Det er som utgangspunkt mulig å analysere på alle foreningens oppsamlede medlemsdata, men også å identifisere hvilke data som mangler, for deretter å komme tettere på hvorfor medlemmene forlater foreningen.

 1. Kvalitative intervju

På bakgrunn av data-analysen gjennomfører vi intervjuer med nåværende og utmeldte medlemmer. Vi undersøker eksempelvis: Matcher medlemskapet medlemmenes forventninger? Opplever medlemmene foreningen som nærværende og imøtekommende? Er det lett å komme i kontakt med foreningen?

Dere lærer medlemmene bedre å kjenne

Med utgangspunkt i den kunnskapen som blir oppsamlet i forbindelse med de to analysene, kan vi utlede mønstre og tendenser. Analysens resultater utgjør et viktig redskap ikke kun for arbeidet med fastholdelse, men gir også foreningen innblikk i kvaliteten av ytelser, kommunikasjonen og mye annet.

Dette får dere:

 • Analyse av deres medlemmer
 • Innblikk i medlemmenes bruk av service og ytelser
 • Risikoprofil over medlemmer i fare for å melde seg ut
 • Kjennetegn i medlemsreisen og adferd

Hør mer:

Kontakt kommersiell leder Emil Hovøre Andersen på eha@groupcare.com eller tlf. +45 51842654 for å høre mer og få et tilbud.

 
Vår tilnærming

Bæredyktig rådgivning og løsninger

Vi lager løsninger og rådgivning som understøtter organisasjoner med bæredyktige digitale og organisatoriske forandringer. Vi arbeider kun med organisasjoner som støtter opp om FN’s verdensmål.

Beholde medlemmer

Den beste og billigste måten å øke medlemstallet er ved å arbeide systematisk med å beholde medlemmer. Gjennom et skreddersydd workshop-forløp kommer dere gjennom de viktigste prosesser og innsatsområder i arbeidet med medlemspleie og beholding av medlemmer.

Å beholde medlemmer starter i det øyeblikket et medlem melder seg inn i foreningen. Derfor er det helt sentralt at opplevelsen for det nye medlem stemmer overens med det man har ”kjøpt inn på” da man meldte seg inn. Har dere som forening f.eks. slått dere opp på fellesskap, er det viktig at det nye medlem blir ønsket velkommen – og umiddelbart opplever fordelene og energien ved å være en del av deres fellesskap.

Forløpet er bygget opp omkring følgende:

 • Hvem er deres medlemmer? – Vi kikker på hva som kjennetegner medlemmene, og hva som kjennetegner dem som forlater foreningen. Vi utfordrer dere på hvem som er de ”riktige” medlemmene for dere.
 • Hvordan kommer nye medlemmer inn? – Vi hjelper dere med å utforme medlemmets reise inn i foreningen. Hvilke prosesser har dere for å ta imot det nye medlem i dag?
 • Hvordan fornyer man sitt medlemskap? – Vi kikker på fornyelse av medlemskap, og hvilke prosesser som ligger for gjentegning. Det kan både være de medlemmer som interagerer mye med dere, dem som melder seg ut, eller andre ganger det store flertall – vi hjelper dere med å finne frem i data.
 • Hvor skal innsatsen legges? – Med utgangspunkt i de innledende faser hjelper vi dere med å avdekke hvor dere skal bruke ressurser. Klarheten skaper grobunn for å sette konkrete aktiviteter i gang og endring av arbeidsprosesser. Vi gir dere konkrete erfaringer og best practise fra lignende foreninger.

Etter workshop:

Med utgangspunkt i workshop-løpet tilbyr vi å utarbeide en konkret handlingsplan, med konkrete verktøy til hvordan dere løpende kan overvåke arbeidet.

Hør mer:

Kontakt kommersiell leder, Emil Hovøre Andersen på eha@groupcare.com eller tlf. +45 51842654 for å høre mer og få et tilbud.