Kunsten å trekke til seg flere – hvordan Norges Bygdeungdomslag lykkes med verving.

Norges Bygdeungdomslag er som de fleste foreninger opptatt av å trekke til seg flere medlemmer, og det er ikke rakettforsking som ligger bak deres arbeid med verving. Det handler om mye av det vi allerede vet fungerer, nemlig tilstedeværelse og høyt aktivitetsnivå.


Medlemspleie er nøkkelen

På hjemmesiden til NBU er det første du møter en stor bli medlem-knapp, og i medlemsbladet kan du lese artikkelen «Kunsten å trekke til seg flere». Fra å oppdatere med «stories» på diverse sosiale medier, til å holde et jevnt høyt aktivitetsnivå, sørger de for at medlemmene hele tiden hører fra NBU. Også er de gode på å holde arrangementer i et vidt spekter, fra det store landstreffet, til et lite kurs i matlaging eller en filmkveld. På den måten skaper de tilhørighet i lokallaget, men også til organisasjonen sentralt.

En av de gode historier om verving i NBUs medlemsblad er om Kristine Grimstad Veseth, som er lagutviklingsleder i Oppland Bygdeungdomslag. Hun forteller at medlemspleie er nøkkelen til å beholde medlemmer og få flere. -Oppdater medlemmene regelmessig om hva som skjer fremover og ha jevnlig aktiviteter i nærområdet, det kan styrke det sosiale limet. Kristine forteller at sosiale medier også spiller en viktig rolle; synliggjør arrangementene mens det pågår og i etterkant, slik at andre kan se hvor bra det var, og blir med neste gang. Videre trekker Kristine frem skolebesøk og stands som gode arenaer for verving. Den direkte kontakten og samtalene du får med folk er verdifull, og hun ble selv vervet på denne måten.

Kristines suksessoppskrift for å trekke til seg flere medlemmer:

  1. Promoter tidlig, oppdater jevnlig. Husk å fortelle om foreningen og verv!
  2. Synlighet før, under og i etterkant. Husk fine bilder og korte, konsise tekster.
  3. Det enkle er ofte det beste. Gjør det lavterskel for både arrangør og deltaker.
  4. Ta godt vare på medlemmene du har. Følg opp, inviter med! Gi dem valuta for pengene.
  5. Finn ut hvilke aktiviteter som er populære hos dere.
  6. Skap en tradisjon. Dersom et arrangement var vellykket, arranger det igjen slik at faste deltakere kommer og tar med seg nykommere for hver gang.

Så er kanskje ikke filmkvelder det som slår best an hos en fagforning, men prinsippene er de samme. Et høyt aktivitetsnivå og en forening som oppleves nære og tilstedeværende, er viktig for å lykkes med verving og ikke minst beholding av medlemmer.

*Denne teksten er basert på en artikkel i Bygdeungdommen, skrevet av Jon Erik Hjelleset og Emma Gerritsen