Innovative medlemsfordeler

Industri Energi er et stort fagforbund for ansatte innen olje-, gass- og landindustri, med 56 000 medlemmer og rundt 100 ansatte. Områdeansvarlig Asle Reime er opptatt av hva et medlemskap skal innholde, og tenker gjerne utenfor boksen.

 

Nytenkning i tilbud og service til medlemmene

Spennet i hvordan Industri Energi ser seg selv som et fagforbund er stort. Først og fremst er de opptatt av arbeiderne, deres rettigheter på arbeidsplassen og jobbsikkerhet. Et fokus de stadig – og selvfølgelig – holder høyest på agendaen. I andre rekke er de opptatt av hva medlemmene skal få i retur for kontingenten, og vi i Groupcare synes de har noen spennende tilbud.

Vi tok derfor en prat med områdeansvarlig, og foredragsholder på Groupcares seminar om verving og fastholdelse i Oslo, Asle Reime:

Hvordan kom dere frem til ideen om å tilby deres medlemmer privat advokat hjelp?

Det er jo sånn at det ikke bare var en idé som poppet opp. Det er dyrt med advokater i privat rett og vi kom frem til at dette var noe vi ville tilby våre medlemmer. Vi la til 55 kroner i måneden på kontigenten, og da fikk de profesjonell advokathjelp til private anliggende. Vi bistod med alt, utenom kjøp og salg av bolig. Alle får inkludert i sitt medlemskap 15 timer rådgivning, men ved konkrete saker kan dette overskrides. Medlemmet ringer inn og legger fram saken, og i samarbeid med advokaten de er henvist til, kommer de frem til om den skal tas eller ikke. Tar vi saken er det ingen begrensninger på timer, og vi kan ta det hele veien til høyesterett. Skulle vi tape saken dekker vi saksomkostningene, slik at risikoen for vårt medlem er minimalt. Det vanligste er likevel at medlemmer benytter hjelpen til leiekontrakter, testament, skilsmisser og andre prosedyrer som ikke havner i retten.

Hvilke andre tjenester tilbyr dere for medlemmene, som er utover det «normale»?

Alle våre lærlinger og studenter betaler 10 kr i måneden for å være medlem. De får advokatforsikringen inkludert, og da de ofte er i en vanskelig økonomisk situasjon enn arbeidstakere, er det en stor hjelp som kan være kjærkommen.

Kanskje trenger de hjelp med ansettelseskontrakt eller lignende til en jobb ved siden av studiene. De har hus og leiligheter med store verdier, og trenger innboforsikring de også. I tillegg til dette har vi lansert noe vi er stolte av, nemlig bokpant. Så lenge du betaler kontingenten din i studietiden, og tar vare på kvitteringer på de bøkene du har benyttet i studieløpet, kan du få opptil 7000kr refundert. Og du beholder bøkene! Dette gjør vi fordi vi vil ha medlemmer inn tidligst mulig, slik at de er medlemmer når de kommer ut i yrkeslivet og er vandt med å betale sin kontingent.

Få de unge ombord!

Det er mange måter å tenke på når det kommer til medlemsservicer. Og selv om man kanskje ikke har muligheten til å tilby sine medlemmer advokatservice eller bokpant, er det likevel en god idé å reflektere rundt hva medlemmene forventer, hva de trenger og hva de ønsker seg. Videre er det en svært god idé å regne på hvor mye et medlem koster, og hvor lenge man har et medlem.

Det å gi bokpant og advokathjelp til studenter som betaler 10 kr i måneden er ikke et plussprosjekt i studenttiden. Om det leder til at en får inn medlemmene unge, selv om premisset ikke er organisering, kan det tjene foreningen på sikt. Om de ikke blir med for de «riktige» årsakene, kanskje er det derfor de blir. Hvis man ser på medlemskap som et livslangt løp, er det naturligvis unge som vil være attraktive medlemmer å rekruttere. Det kan være en vanskelig målgruppe å nå, men vi i Groupcare ønsker dere lykke til – og hjelper dere gjerne på veien.