Sådan vinder norske Industri Energi medlemmer: Gratis advokatbistand i det private og meget mere…

Industri energi er en stor norsk fagforening, for ansatte inden for industrien. Samlet har de 56.000 medlemmer og rundt regnet 100 ansatte fordelet på to hovedkontorer. Industri Energi er optaget af at tilbyde sine medlemmer et stærkt fagligt fællesskab, som tager kampen op for arbejdspladserne og arbejdernes rettigheder. De forsøger også tænke uden for boksen, når det kommer til hvad et medlemskab skal indeholde – og det har vi taget en snak om med Asle Reime, der er politisk valgt og områdeansvarlig i foreningen.

Nytænkning i tilbud og service til medlemmerne

Industri Energi har nytænkt deres tilbud til medlemmerne og i anvendelsen af medlemskontingentet. Blandt andet går 3 % af kontingetet til udviklingsbestand (internasjonal solidaritet) – og i 2010 oprettede man Arthur Svenssons internationale pris for faglige rettigheder, som går til fagforeningsledere og organisationer, der fremmer arbejdernes rettigheder i lande som Kasakhstan, Cambodia og Mexico.

I 2009 blev de den første fagforening som begyndte at tilbyde deres medlemmer privat retshjælp. Advokater havde man naturligvis adgang til i sine job-relaterede sager, men nu kunne man også få hjælp til private anliggender. Vi tog derfor en snak med områdeansvarlig – og foredragsholder på Groupcares seminar om hvervning og fastholdelse i Oslo – Asle Reime:

Hvordan kom I på ideen med at tilbyde jeres medlemmer advokatbistand i det private?

Dette var ikke en ide som bare dukkede op. Det er dyrt med advokater i privat regi, og vi kom frem til, at dette var noget vi ville tilbyde vores medlemmer – som første organisation i Norden så vidt jeg ved. Vi øgede kontingentet med 55 kroner om måneden, og så kunne vi tilbyde medlemmerne advokathjælp til alt hvad medlemmerne måtte have brug for, bortset fra til køb og salg af hus. Hvert medlem fik således mulighed for rundt regnet 15 timers bistand, som typisk blev brugt til kontrakter for lejeforhold, samboerkontrakt, testamenter eller skilsmisse.

Vores advokater bistår med alt – bortsat fra køb og salg af bolig. Alle tog fra starten godt imod den nye service – både ansatte og medlemmerne. Har man en sag som fx går hele vejen til højesteret koster det ikke en krone. Skulle man ende med tabe sagen dækker Industri Energi sagsomkostningerne, så risikoen for vores medlemmer er minimal.

Er det et tilbud som benyttes af mange? Og hvad bruges bistanden mest til?

Mange medlemmer bruger og kender til tilbuddet, flest normænd – men også svenskere og danskere, som er organiseret hos os. For halvandet år siden tog vi det et skridt videre og insourcede hele ordningen (red; så advokaterne nu er fastansat i Industri Energi). Dette er vi alene om.

Fortæller Asle og reflekterer videre om tilgangen til fri retshjælp:

”Mange mener, at det bliver lidt ”amkerikaniseret”, og at ikke alle mulige sager skal tages til retten. Det er heller ikke hvad vi ønsker, men specielt i formelle tilfælde, som når man fx skal udleje bolig, have hjælp til testamentet eller skilsmisse, osv., er det en vigtigt hjælp til medlemmerne. Og det har i hvert fald udviklet sig til at gælde på flere områder, uden at man skal lave en sag ud af de mindste ting – noget som vores advokater heller ikke gør.”

Retshjælp til dem der ellers ikke havde kunnet få det:

Vi har taget en del sager,” – fortæller Asle. ”Et medlem havde en håndværker som pludselig skulle have et helt andet beløb, end hvad de havde aftalt på forhånd. Med vores advokathjælp kom prisen ned til en tredjedel af kravet efter at sagen var ført. Det var takket være vores tilbud – at vores medlem kunne få gratis og risikofri advokathjælp og tage sagen op mod et uretfærdigt krav, som han ikke selv kunne imødekomme.”

En fagforening der hjælper hele vejen rundt

Industri Engergi tænker udenfor boksen og viser, hvad man som fagforening også kan gøre. Deres medlemmer får fordele på alt fra forsikring og advokathjælp til rabatter på ferier og gunstige lån. De er ikke alene om at tilbyde disse tjeneser, men det er et godt eksempel. Asle er brændende engageret for medlemmerne og for forbundet, og han ser medlemskabet som noget man har hele livet. Man kommer med som studerende eller nyansat, og bliver i foreningen hele livet.

Baggrund for artiklen:

Asle Reime var inviteret af Groupcare til at give oplæg ved et netop afholdt seminar i Oslo om hvervning og fastholdelse. På seminaret deltog over 30 veloplagte foreningsprofessionelle der delte viden og gav deres besyv på arbejdet med succesfuld hvervning og fastholdelse.

Vi planlægget at afholde lignende arrangement i Danmark som en del af Groupcare Akademi.