Framtidssäkra organisationen med kommersiell kompetens

 

Medlemsorganisationer är viktiga demokratiska aktörer som varje dag arbetar för en specifik sak. Många organisationer kämpar dock med att få ekonomin att gå ihop, antingen för att de inte tar tillräckligt betalt för sina produkter eller för att de saknar översikt över relevanta möjligheter att tjäna pengar. Genom att fokusera på kommersiella aktiviteter kan organisationen säkerställa en mer stabil finansiering och bli mindre beroende av bidrag och donationer – och här spelar digitala verktyg en viktig roll. 

Den största fördelen med att tänka på organisationen som ett företag är att man kan säkerställa en hållbar ekonomi som inte är beroende av medlemsavgifter. För att lyckas med kommersiella insatser bör organisationen vara nyfiken på sina medlemmar och utveckla och rikta sina tjänster. Riktade tjänster kan vara allt från rådgivning och specifika evenemang till kommunikation.

Vikten av ett kommersiellt tankesätt

Att tänka på medlemsorganisationen som ett företag handlar – enligt Lisbeth Bekker, director på EG Membercare, i grund och botten om att orgnisationen vågar betrakta sig själv som kommersiell och sätta sig in i marknaden. ”Om man som organisation vill vara relevant för sina medlemmar i framtiden krävs det att man förstår marknaden och de ekonomiska villkoren”, säger hon.

Lika viktigt är det att organisationen sätter sig in i vad medlemmarna efterfrågar. Bekker betonar att organisationen bör skaffa sig en överblick över vilka aktiviteter som är hållbara inkomstkällor och vilka tjänster som bör vidareutvecklas.

Digitala verktyg stöttar kommersiella insatser 

Organisationer kan med fördel använda digitala verktyg för att stötta kommersiella insatser. Med EG Membercares medlemslösning kan organisationen rikta aktiviteter och optimera användningen av resurser. Organisationen kan bland annat få tillgång till data om medlemmarna, såsom ålder, geografi, preferenser och beteenden, genom att hämta rapporter från systemet.

Data kan bland annat hjälpa till med att kartlägga:
  • Engagemang – anmälningar, deltagarantal, feedback och ekonomiska resultat. Utifrån denna kunskap kan organisationen vidareutveckla kurser och evenemang.
  • Ekonomi – intäkter från medlemskap, evenemang, donationer och merch. Detta hjälper till att identifiera inkomstkällor och ekonomiska trender.
  • Marknadsföring och kampanjer – en översikt över effektiviteten av marknadsföringskampanjer, inklusive öppnings- och klickfrekvenser på e-post, konverteringsfrekvenser, samt engagemang. Detta gör det möjligt att utvärdera och optimera marknadsföringsstrategier.
  • Medlemstillväxt och medlemslojalitet – statistik över medlemsrekrytering och medlemslojalitet, inklusive churn rates (förmågan att behålla medlemmar) och orsaker till medlemsutträde. Detta hjälper till att identifiera utmaningar och utveckla strategier för att attrahera och behålla medlemmar.

Organisationen kan, baserat på ovanstående data, rikta in sig på och vidareutveckla produkter, tjänster och medlemskap så att de möter medlemmarnas behov – både nu och i framtiden.

Om du är intresserad av att höra mer om hur EG Membercares medlemslösning kan stötta er organisations kommersiella aktiviteter, är du välkommen att kontakta Commercials and Sales Manager Emil Hovøre Andersen på +45 51 84 26 54 eller emhoa@eg.dk.