Humanistisk Samfund

Humanistisk Samfund fokuserar på värvning

“Tack så mycket Groupcares för er workshop. Den var mycket givande, och vi har identifierat att finns många saker för oss att ta itu med. Vi har inspirerats av hur föreningen kan växa, både som medlemsförening men också som frivilligorganisation.”

– Tue-Bo Chassé,
Humanistisk Samfund

Värvning och rekrytering

Förloppet består av två skräddarsydda workshops baserade på Groupcares egenutvecklade modell. Den digitala medlemsmodellen tar med föreningen runt sju viktiga stadier i värvning och rekrytering av medlemmar. Baserat på de olika faserna kommer ni som förening runt er organisatoriska utgångspunkt och föreningens varumärke med fokus på budskap och aktiviteter. Precis som att nu blir medvetna om vad som kännetecknar era nuvarande och potentiella medlemmar så att ni bättre kan organisera och segmentera budskap och aktiviteter.

Syftet med workshopen är att strukturera och organisera ert arbete med rekrytering och behållande av befintliga medlemmar, samt organisera initiativ och aktiviteter så att medlemmar och volontärer också blir ambassadörer och aktiva i rekryteringen av nya medlemmar. Översikt och förmåga att mobilisera volontärer och aktivister i den decentraliserade organisationen

Processes kommer att ge er:

 • Granskning av viktiga arbetsflöden, buskapoch aktiviteter i värvnings- och rekryteringsarbetet
 • Organisationsmedvetenhet och fokus på värvning
 • Specifika förslag och bästa praxis för framgångsrik värvning
 • Översikt och förmåga att mobilisera volontärer och förtroendevalda i den decentraliserade organisationen
 • En beprövad modell som färdplan för arbetet

En förutsättning för hållbar utveckling och er framgång i värvningsarbetet är att ni skapar en medvetenhet om målen i hela organisationen. Därför kommer workshop-serien att ta dig runt hela föreningens arbete på både organisatoriska (centrala), frivilliga (decentraliserade) och politiska (överliggande) nivåer, så att du är rustad för att skapa varaktig förändring som är förankrad i hela föreningen.

Hör mer:

Kontakta seniorrådgivare, Emil Hovøre Andersen, på eha@groupcare.com eller . +45 51842654 för att höra mer och få ett erbjudande.

 
Få professionell input

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna

I Groupcares nyhetsbrev bjuder vi regelbundet in till professionella evenemang och workshops, som bygger på våra konsultmodeller. Så om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa din förening – håll dig uppdaterad här.

 

Medlems- och bortfallsanalys

Hur ser era medlemmar ut? Vilka är deras speciella egenskaper? Hur interageras medlemmarna med föreningen och ert utbud av tjänster? Allt detta är avgörande kunskap för att kunna anpassa tjänster och budskap till medlemmarna.

Vi hjälper er att göra medlemsanalyser och analyser av medlemsbortfall.

 1. Dataanalys

Vi undersöker vad som kännetecknar era medlemmar samt de medlemmar som väljer att lämna föreningen: Vad kännetecknar era medlemmar? Hur många och vilken typ av evenemang deltar de? Hur gamla är de och var bor de? Vilka nätverk är de en del av?

I princip är det möjligt att analysera all föreningens insamlade medlemsdata, men också identifiera vilka data som saknas för att komma närmare varför medlemmarna lämnar föreningen.

 1. Kvalitativa intervjuer

Baserat på dataanalysen genomför vi intervjuer med nuvarande och tidigare medlemmar. Vi undersöker till exempel: Stämmer medlemskapet överens med medlemmarnas förväntningar? Upplever medlemmarna föreningen som närvarande och välkomnande? Är det lätt att komma i kontakt med föreningen?

Ni lär känna era medlemmar bättre

Men utgångspunkt i den kunskap och information som har samlats genom de två analyserna kan vi identifiera mönster och tendenser. Resultaten av analysen är ett viktigt verktyg, inte bara för arbetet med bevarandet av medlemmar, utan ger också föreningen insikt i kvaliteten på tjänster, kommunikation och mycket mer.

Det får ni ut av det:

 • Analys av era medlemmar
 • Inblick i medlemmarnas användning av föreningens tjänster 
 • Riskprofil för medlemmar som är nära på att gå ur
 • Egenskaper för medlemsbeteende

Hör mer:

Kontakta seniorrådgivare, Emil Hovøre Andersen, på eha@groupcare.com eller +45 51842654 för att höra mer och få ett erbjudande. 

 
Vår strategi

Hållbara råd och lösningar

Vi skapar lösningar och råd som stöder organisationer med en hållbar digital och organisatorisk förändring. Vi arbetar bara med organisationer som stöder FN: s globala mål.

Bevarande av medlemmar

Det bästa och billigaste sättet att öka medlemsantalet är att arbeta systematiskt med bevarande av befintliga medlemmar. Genom en skräddarsydd workshop kommer du att stöta på de viktigaste processerna och handlingsområdena i arbetet med medlemsvård och bevarande av medlemmar.

Bibehållning börjar i det ögonblick en medlem går med i föreningen Därför är det avgörande att upplevelsen för den nya medlemmen matchar vad de hade för förväntningar när de registrerade sig. Har ni som förening till exempel en stark gemenskap är det viktigt att den nya medlemmen omedelbart välkomnas och upplever fördelarna och energin med att vara en del av er gemenskap.

Processen är uppbyggd runt följande: 

 • Vilka är era medlemmar? – Vi tittar på vad som kännetecknar era medlemmar och även vad som kännetecknar de som lämnar föreningen. Vi utmanar er om vilka som är de “rätta” medlemmarna för er.

 • Hur får ni nya medlemmar? – Vi hjälper er att staka ut medlemmens resa in i föreningen. Vilka processer har ni för att ta emot den nya medlemmen idag?

 • Hur förnyar man sitt medlemskap? – Vi ser på förnyelse av medlemskap och vilka processer som krävs. Det kan vara medlemmarna som interagerar mycket med er, de som väljer att gå ur eller andra gånger den tysta majoriteten – Vi hjälper er hitta det som passar er bäst.

 • Var ska ni börja? – Baserat på de inledande stadierna hjälper vi er att identifiera var ni ska börja. Tydlighet skapar en grund för att starta specifika aktiviteter och ändra arbetsflöden och processer. Vi tillhandahåller er med specifika erfarenheter och bästa praxis från liknande föreningar.

Efter workshopförloppet:

Baserat på workshop-förloppet erbjuder vi att utarbeta en konkret handlingsplan med konkreta verktyg för hur ni kontinuerligt kan övervaka arbetet.

Hör mer:

Kontakta seniorrådgivare, Emil Hovøre Andersen, på eha@groupcare.com eller +45 51842654 för att höra mer och få ett erbjudande.