Membercare

”EG Membercare är en mycket lyhörd leverantör som lyssnar på kunderna och utvecklar det vi har behov för. Då de övriga kunderna också liknar oss är detta en perfekt match!”

– Anders Eidsvaag Graven, Ekonomi- och IT-ansvarig i norska Senterpartiet

Medlemssystem för medlemsorganisationer

Medlemssystemet Membercare ger er organisation fördelar i det som ni bryr er om allra mest: er fråga, era medlemmar och er utveckling. Membercare är utvecklad specifikt för medlemsstyrda organisationer där medlemmarna står i centrum. Det innebär att en medlem är just en medlem – och inte enbart en kontakt eller en kund. Oavsett om medlemmarna utgörs av personer, företag eller föreningar.

  • Er organisation får alla viktiga funktioner kombinerade till en sammanhängande lösning utan dyra licenser
  • Ni får fullt värde och sammanhang med enkel självbetjäning i den integrerade självbetjäningslösningen (Membersite)
  • Ni kan automatisera manuella uppgifter. Det sparar både tid och skrivfel
  • Ni får skräddarsydda rapporter och statistik som gör er bättre på vad ni ska utveckla i organisationen och för medlemmarna

Titta på en kort video om Membercare:

Boka ett möte utan förpliktelser här

Standardsystem

Membercare är ett standardsystem utvecklat uteslutande för professionella medlemsorganisationer. Utvecklingen fortsätter kontinuerligt i nära dialog med våra kunder, vilket innebär att all ny funktionalitet är gynnsam för alla.

En produkt som utvecklas hela tiden

För er organisation betyder det att ni får ett medlemssystem som matchar behoven i just er organisation. Med löpande uppdateringar håller vi tekniken aktuell och ni är inte bundna till några tredjepartssystem inom till exempel finans eller CRM.

Automatiserede arbetsprocesser

De många funktionerna och standardintegrationerna garanterar automatisering av flera manuella funktioner. Det bidrar till att underlätta den administrativa arbetsbördan och frigör därmed resurser som istället kan läggas på värdeskapande föreningsarbete.

Stora integreringsmöjligheter

Membercare är utformat för att enkelt kunna integreras till de andra system som ni redan har. Det garanterar valfrihet i ert arbetsflöde, till exempel i förhållande till valet av finansiellt system, ESDH-system och nyhetsbrevsklient.

Vi har redan utvecklat ett stort antal standardintegrationer och vi matchar också era önskemål.

Membercare ger er:

Medlemsregister
Registrering och hantering av medlemmar som kan vara personer, företag och föreningar.

Sökning
Hitta medlemmar med avancerade sökmöjligheter.

Beräkning av medlemsavgift
Beräkna medlemsavgiften med avancerade verktyg.

Evenemangshantering
Skapa och administrera evenemang, kurser och konferenser.

Webb-butik
Upprätta beställningar samt för att se vilka beställningar som inte är betalda.

Prenumerationer
Hantera prenumerationer flexibelt och anpassa dem efter olika medlemskategorier.

E-postutskick
Skicka automatiska e-postutskick till medlemmarna.

Styrelser och nätverk
Ge medlemmar särskild behörighet och knyt samman grupper i olika nätverk.

Framtagning av data och rapporter
Få en snabb överblick över exempelvis evenemangsdeltagare, medlemmar och medlemstyper.


“Effekten av ett IT-projekt beror till 80% på människorna och till 20% på tekniken. Det är därför vi prioriterar både organisation och människor under hela processen.”

– Lisbeth Bekker, VD, EG Membercare

 


 

Dra full nytta av ert medlemssystem

Vi vet att teknik, funktionalitet och dataströmmar är en förutsättning för att ni ska kunna driva och utveckla er organisation professionellt. 

Vi vet också att effekten i hög grad är beroende av att ni har användarna och organisationen med hela vägen. 

Därför arbetar vi efter en modell som säkrar samspelet mellan IT, människor och organisation. Samspelet får vår fulla uppmärksamhet från första början tills ni tar ert medlemssystem i bruk, och fortsätter ha vårt fokus över tid. 

 
Membersite

Självbetjäning gör det enklare för Dansk Vandrelaugs volontärer

”Med en användarvänlig självbetjäning kan man själv gå med i föreningen, och det är strålande. Det är fördelaktigt eftersom det underlättar för administrationen. Dessutom kan medlemmarna själva ändra sina uppgifter utan inblandning av administrationen. 

– Steen Kobberø-Hansen, Förbundsordförande Dansk Vandrelaug

 

Självbetjäning som det borde vara

Självbetjäningslösningen Membersite är den digitala kontaktpunkt som gör föreningen levande och relevant för sina medlemmar. Lösningen är helt integrerad med Membercare. 

  • Självbetjäningslösningen Membersite ger era medlemmar åtkomst till föreningen när det passar dem. 
  • Era medlemmar kan bland annat anmäla sig till evenemang, donera pengar, köpa medlemskap och uppdatera personliga uppgifter. 
  • Layouten anpassas efter er hemsida så att medlemmarna känner igen föreningen. 
  • Lokalt ansvariga kan skapa ”enkla” evenemang, se medlemslistor och tidigare medlemmar, med mera.  

Titta på en kort video om Membersite:

Boka ett möte utan förpliktelser här

 

Tid till det som verkligen räknas

Membersite förser era medlemmar och förtroendevalda med en självbetjäningssida så att kansliets anställda inte behöver lägga energi på tidskrävande manuellt arbete. På så vis frigörs fler interna resurser, som i stället kan läggas på värdeskapande arbete för medlemmarna.

Frigör era förtroendevalda och aktiva

Det ska vara lätt att vara förtroendevalda. Därför har EG Membercare utvecklat ”förtroendevalda-paketet”. Det är en rad funktioner som gör arbetet i den lokala föreningen för förtroendevalda och aktiva så enkelt som möjligt. När de förtroendevalda själva får möjlighet att ta kontroll över aktiviteterna skapar det ägandeskap och en större tillfredsställelse. 

På Membersite kan era förtroendevalda och lokalt ansvariga utföra en lång rad administrativa uppgifter via ”Min Förening”. De kan bland annat skapa evenemang på ett enkelt sätt, se föreningens medlemslistor, och hämta statistik. Det är kansliet som sätter gränserna för hur mycket administration som ska ske lokalt.

 

På Membersite kan medlemmarna:

Medlemskap
Anställda kan skapa nya medlemskap och personer kan köpa medlemskap.

Min profil
Visa egna kontaktupplysningar, yrke, intressen, styrelseuppdrag m.m. Via Min profil kan medlemmarna själva uppdatera sina uppgifter. 

Gåvor
Medlemmar och andra intressenter kan ge fasta belopp månadsvis eller valfritt belopp vid enskilda tillfällen. Medlemmar kan se sina engångs- och återkommande gåvor under ”Gåvor”.

Evenemang
Medlemmarna kan anmäla eller avanmäla sig till evenemang samt se evenemangshistorik. Föreningsmedlemmar kan anmäla andra medlemmar / styrelseledamöter från föreningen.

Betalning
Medlemmar kan betala sin medlemsavgift, evenemang eller gåvor med betalkort, swish eller andra betalsätt samt se sina tidigare transaktioner. Dessutom kan betalkort sparas för framtida kortbetalningar.

Sms-/e-post utskick
Förtroendevalda kan skicka sms och/eller e-post till medlemmar eller förtroendevalda i sin förening/nätverk. Medlemmarna kan välja om de vill ta emot sms/e-post eller ej.

Kommunikation och kunskapsutbyte i Grupper

En del av Membersite. Mina grupper är föreningens och medlemmarnas kommunikations- och nätverksplattform. Plattformen är en del av Membersite och är skräddarsydd för intern kommunikation, styrelsearbete, särskilda projekt, enkel mötes- och evenemangshantering, samt delning av dokument. 

Med Mina grupper får ni som organisation en samlad lösning som kombinerar fördelarna med enkel självbetjäning och möjligheterna för nätverkande och kunskapsutbyte i Mina grupper.

Perfekt för styrelsearbete

Mina grupper är det perfekta verktyget för att hjälpa styrelsen eller andra stängda arbetsgrupper som önskar sekretess i deras arbetsrum online. Via en välfungerande integration till medlemssystemet är det enkelt att hantera behörigheter till olika grupprum, så att ansvariga på kansliet slipper tung administration med behörigheter.

Organisationens medlemsstyrda grupprum

Som organisationens eget konfidentiella grupprum är Mina grupper skräddarsytt för att stödja medlemmarnas och förtroendevaldas arbete i alla tänkbara sammanhang.

 
Standardintegrationer

Venstres drar fördel av den gemensamma utvecklingen av standardlösningen 

”En av fördelarna med EG Membercares sammanhängande medlemslösning är att du som kund, i samspel med de andra kunderna, är involverad i utvecklingen och kan komma med idéer”

– Henrik Andersen, digital chef, Venstre

SF önskade sig en sammanhängande och automatiserad arbetsprocess

”Implementeringen har varit väldigt smärtfri. När det har varit några problem, som det alltid kommer att vara i såna här projekt, så har EG Membercare varit supersnabba på att lösa dem. Jag är till exempel djupt imponerad över hur de har konverterat data från det gamla systemet.”

– Pernille Kristensen, medlemsadministrator, SF

Standardintegrationer

Den sammanhängande medlemslösningen, som är centrerad kring medlemsystemet Membercare och självbetjäningslösningen Membersite, kan integreras med en lång rad tredjepartssystem. På detta sätt kan ni som organisation säkerställa synergi mellan era olika system och skapa en bättre användarresa för era medlemmar samt samla in mer data genom ert digitala upplägg.

Standardintegrationer till ekonomisystem

Membercare är ett medlemssystem och inte ett ekonomisystem. Därför skickas orderuppgifter som skapats av Membercare via en integration till ett tredjeparts-ekonomisystem. EG Membercare erbjuder webbtjänster för utbyte av data mellan Membercare och ekonomisystem, vilket automatiserar hela flödet av finansiella data i samband med köp av evenemang, medlemskap, försäkring och mycket mer.

I praktiken kommer alla beställningar att skapas i Membercare och genom integrationen överföras till ekonomisystemet. Ekonomisystemet hanterar därefter allt inom ekonomi; insamling, bokföring, påminnelser m.m. När betalningarna registreras och regleras i det finansiella systemet överförs informationen automatiskt till Membercare så att du alltid har en fullständig översikt över varje medlems transaktioner.

Microsoft Business Central

Vi har ett nära samarbete med Flemming Gabelgaard från G Solutions på Microsoft Business Central. Vi har tillsammans utvecklat en standardintegration mellan Microsoft Business Central och Membercare, som har installerats hos ett stort antal danska organisationer, inklusive Danska Handikappförbundet och Danska Bioanalytiker.

E-conomic

Vi har utvecklat en standardintegration för E-conomic, som används av flera av våra kunder. Som ett ekonomisystem är E-conomic ett bra och billigt alternativ. Integrationen väljs ofta av mindre organisationer som inte har så mycket bokföring eller komplexitet i sin ekonomiska förvaltning.

Vi samarbetar med E-kontoret, som är en certifierad partner till E-conomic och har lång erfarenhet av att konvertera konton och hjälpa organisationer att komma igång med E-conomic.

EdiEx

Integrationen med EdiEx gör det enkelt att exportera finansiella data från Membercare, bland annat i samband med köp och hantering av evenemang, samt registrering och insamling av medlemsavgift.

Detta görs genom att skapa filer/rapporter i Membercare, som skickas till EdiEx, som sedan distribuerar ordern via de betalsätt som organisationen bestämmer (autogiro/e-faktura/Kivra eller postal avi) till rätt personer/företag. Därutöver används Quickpay för dem som betalar direkt online (på Membersite), så betalningarna registreras automatiskt i Membercare och pengarna betalas till det konto organisationen önskar. 

Standardintegrationer til ESDH-system

360° Online

Tieto är ett skandinaviskt mjukvaruföretag som utvecklar och levererar standardlösningar för Enterprise Content Management (ECM / ESDH) till organisationer för att förbättra och effektivisera dokumenthantering och ärendehantering. Groupcare och Software Innovation har gemensamt utvecklat en standardintegration mellan Business 360 ° Online (molnbaserad ESDH-lösning för föreningar) och medlemssystemet Membercare.

Med integrationen av 360 från Tieto förenklas det case-baserade arbetet eftersom medlemsdata automatiskt överförs från Membercare till 360 Online, där kansliet hanterar ärendearbetet. Samtidigt har integrationen en länk i Membercare, som från varje medlem överförs till den givna medlemmen i 360 Online. Detta skapar förbindelse mellan system och administrativ personal, vilket underlättar arbetsflödet.

Teamshare

Lector tillhandahåller, implementerar och utvecklar strategiska IT-lösningar för hantering av kunskap och information. EG Membercare och Lector har utvecklat en standardintegration mellan Lectors produkt Teamshare och Groupcares medlemssystem Membercare.

Add on till integration: Mitt case på nätet (medlemmens fönster in i 360 Online)

Mitt case på nätet är ett tillägg till standardintegrationen, utformad för att låta medlemmarna dra nytta av fördelarna med självbetjäning när det gäller case-hantering och säker kommunikation bakom inloggning.

 

Integration till Business Intelligence modul

Power BI

En robust medlemslösning måste kunna hantera det samlade behovet för rapportering och analys. Detta är möjligt med Membercars Business Intelligence modul, som är baserad på en standardplattform som tillhandahålls av Microsoft Power BI. Det är en löst kopplad modul med en arkitektur som säkerställer flexibilitet för framtida initiativ för affärsutveckling samt förvärv av nya IT-system.

Lösningen inkluderar en standarddatamodell som anpassas för varje kund, liksom Power BI, som kommer att vara användarnas tillgång till rapporter och analys från en webbläsare, Sharepoint, mobil enhet eller Excel.

Membercares BI-modul kan användas för t.ex. analyser av medlemslojalitet och regelbunden vecko/månadsrapportering. Självserviceanalyser och rapportering om pågående behov samt möjligheten att förutsäga medlemslojalitet – vilka medlemmar är på väg bort.