Membercare

Norges Bygdeungdomslag ville ha säkerhet med standardlösningen

”Det viktigaste för oss är ett Membercare är ett framtidsinriktat medlemsregister. Det ger oss trygghet att det utvecklas kontinuerligt och att vi kan använda de nya funktionerna samt påverkas dess riktning. 

– Håkon Skahjem, Generalsekreterare, Norges Bygdeungdomslag

Medlemssystem för föreningar

Medlemssystemet Membercare ger er förening fördelar i det som ni bryr er om allra mest: er sak, era medlemmar och eran utveckling. Membercare är utvecklad specifikt för professionella föreningar där medlemmarna står i centrum. Det innebär att en medlem är just en medlem – och inte enbart en kontakt eller en kund. Oavsett om medlemmarna utgörs av personer, företag eller föreningar.

  • Er förening får alla viktiga funktioner kombinerade till en sammanhängande lösning utan dyra licenser
  • Ni får fullt värde och sammanhang med enkel självbetjäning i den integrerade självbetjäningslösningen (Membersite)
  • Ni kan automatisera manuella uppgifter. Det sparar både tid och skrivfel
  • Ni får skräddarsydda rapporter och statistik som gör er kloka på vad ni ska utveckla i föreningen och för medlemmarna

Standardsystem

Membercare är ett standardsystem utvecklat uteslutande för professionella medlemsorganisationer. Utvecklingen fortsätter ständigt i nära dialog med våra kunder, var all ny funktionalitet är gynsam för alla.

Et produkt i rörelse

För er förening betyder det att ni får ett medlemssystem som matchar behoven i just er organisation. Med en årlig uppdatering håller vi tekniken skarp och ni är inte bundna till några tredjepartssystem inom till exempel finans eller CRM.

Automatiserede arbetsprocesser

De många funktionerna och integrationerna garanterar automatiseringen av flera manuella funktioner. Det bidrar till att underlätta den administrativa arbetsbördan och frigör därmed resurser som istället kan läggas på det värdeskapande föreningsarbetet.

Stora integreringsmöjligheter

Membercare är utformat för att enkelt kunna integreras till de andra system som ni redan har. Det garanterar valfrihet i ert arbetsflöde, till exempel i förhållande till valet av finansiellt system, ESDH-system och nyhetsbrevsklient.

Vi har redan utvecklat ett stort antal standardintegrationer och vi matchar också era önskemål.

Membercare ger er:

Medlemsregister

Registrering och hantering av medlemmar som kan vara personer, företag och föreningar.

Sökning
Hitta medlemmar med avancerade sökmöjligheter.

Beräkning av medlemsavgift
Beräkna medlemsavgiften med avancerade verktyg.

Evenemangshantering
Skapa och administrera evenemang, kurser och konferenser.

Webb-butik
Upprätta beställningar samt för att se vilka beställningar som inte är betalda.

Premunerationer
Hantera prenumerationer flexibelt och anpassa dem efter olika medlemskategorier.

E-postutskick
Skicka automatiska e-postutskick till medlemmarna.

Utskott och nätvärk
Ge medlemmar särskild behörighet och knyt samman grupper i olika nätverk.

Framtagning av data och rapporter
Få en snabb överblick över exempelvis evenemangsdeltagare, medlemmar och medlemstyper.


“Effekten av ett IT-projekt beror till 80% på människorna och till 20% på tekniken. Det är därför vi prioriterar både organisation och människor under hela processen.”

– Lisbeth Bekker, VD, Groupcare

 


 

Dra full nytta av ert medlemssystem

Vi vet att teknik, funktionalitet och  ved, at teknik, funktionalitet och dataströmmar är en förutsättning för att ni ska kunna driva och utveckla er förening proffesionellt. 

Vi vet också att effekten i hög grad är beroende av att ni hat användarna och organisationen med hela vägen. 

Därför arbetar vi efter en model som säkrar samspelet mellan IT, människor och organisation. Det får vår fulla uppmärksamhet från första början tills ni tar ert medlemssystem i bruk, och utvecklar det över tid. 

 
Membersite

Självbetjäning gör det enklare för Dansk Vandrelaugs volontärer

”Med en användarvänlig självbetjäning kan man själv gå med i föreningen, och det är strålande. Det är fördelaktigt eftersom det underlättar för administrationen. Dessutom kan medlemmarna själva ändra sina uppgifter utan inblandning av administrationen. 

– Steen Kobberø-Hansen, Förbundsordförande Dansk Vandrelaug

 

Självbetjäning som det borde vara

Självbetjäningslösningen Membersite är den digitala kontaktpunkt som gör föreningen levande och relevant för sina medlemmar. Lösningen är helt integrerad med Membercare. 

  • Självbetjäningslösningen Membersite ger era medlemmar åtkomst till föreningen när det passar dem. 
  • Era medlemmar kan bland annat anmäla sig till evenemang, donera pengar, köpa medlemskap och uppdatera personliga uppgifter. 
  • Layoutet anpassas efter er hemsida så att medlemmarna känner igen föreningen. 
  • Lokalt ansvariga kan skapa ”enkla” evenemang, se medlemslistor och tidigare medlemmar, med mera.  

Tid till det som verkligen räknas

Membersite tillhandahåller era medlemmar och volontärer med självbetjäning så att kansliets anställda inte behöver lägga energi på tidskrävande manuellt arbete. På så vis frigörs fler interna resurser, som istället kan läggas på värdeskapande arbete för medlemmarna.

Frigör era volontärer och aktiva

Det ska vara lätt att vara volontär. Därför har Groupcare utvecklat ”volontør-paketet”. Det är en rad funktioner som alla gör arbetet i den lokala föreningen med volontärer och aktiva så enkelt som möjligt. För när volontärerna själva får möjlighet att själva ta kontroll över aktiviteterna skapar det ägandeskap och en större tillfredsställelse. 

På Membersite kan era volontärer och lokalt ansvariga utföra en lång rad administrativa uppgifter via ”Min Förening”. De kan bland annat skapa ”enkla” evenemang, se lokala medlemslistor och tidigare medlemmar, och hämta statistik. Det är kansliet som sätter gränser för hur mycket administration som ska föregå lokalt. o

På Membersite kan medlemmarna:

Medlemskap
Anställda kan upprätta samt avsluta medlemskap och medlemmarna kan upprätta/köpa medlemskap.

Min profil
Visa egna kontaktupplysningar, yrke, intressen, utskottsposter m.m. Via Min profil kan medlemmarna själva uppdatera sina uppgifter. 

Donationer
Medlemmar och andra intressenter kan donera fasta belopp månadsvis eller valfritt belopp vid enskilda tillfällen. Medlemmar kan se sina faste bidrag och engångsdonationer under ”Donationer”.

Evenemang
Medlemmarna kan anmäla eller avanmäla sig till evenemang samt se evenemangshistorik. Föreningsmedlemmar kan anmäla kollegor från listan.

Betalning
Medlemmar kan göra betalningar via faktura och betalkort online samt se sina tidigare transaktioner. Dessutom kan betalkort sparas och medlemmen kan registrera sig för automatisk kortbetalning.

Sms och e-post utskick
Skicka sms och e-post till medlemmar och utskottsposter i egenupprättade nätverk. Medlemmarna kan välja om de vill mottaga sms eller ej.

Kommunikation och kunskapsutbyte i Community 

Blir en del av Membersite. Community är föreningens och medlemmarnas kommunikations och kunskapsdelningsplatform (intranät). Plattformen blir en del av Membersite och är skräddarsydd för intern kommunikation, styrelsearbete, särskilda projekt, enkel mötes- och evenemangshantering, samt delning av dokument. 

Community fungerar idag som en självständig plattform, men är igång med att bli uppdaterad och lagd över på den samma tekniska plattform som Membersite. Därmed får ni som förening en samlad lösning som kombinerar fördelarna med en enkel självbetjäning och möjligheterna för nätverk och kunskapsutbyte i Community. Första fasen av uppgraderingen förväntas vara färdig under 2020.

Perfekt för styrelsetjänster och utskottsarbete.

Community är det perfekta verktyget till att assistera styrelsen eller andra stängda arbetsgrupper som önskar sekretess i deras arbetsrum online. Via en välfungerande integration till medlemssystemet är det enkelt att hantera tillstånd för olika grupprum, så att ansvariga på kansliet till exempel kan bjudas in till att hjälpa den upptagna styrelsen eller utskottet. 

Föreningens medlemsstyrda grupprum

Som föreningens eget konfidentiella grupprum är Community skräddarsytt för att stödja medlemmarnas och volontärernas arbete i alla tänkbara sammanhang.

 
Standardintegrationer

Venstres drar fördel av den gemensamma utvecklingen av standardlösningen 

”En av fördelarna med Groupcares sammanhängande medlemslösning är att du som kund, i samspel med de andra kunderna, är involverad i utvecklingen och kan komma med idéer”

– Henrik Andersen, digital chef, Venstre

Standardintegrationer

Den sammanhängande medlemslösningen som är centrerad kring medlemsystemet Membercare och självbetjäningslösningen Membersite kan integreras med en lång rad av tredjepartssystem. På detta sätt kan du som förening säkerställa synergi mellan dina olika system och skapa en bättre användarresa för dina medlemmar samt samla in mer data genom ditt digitala upplägg.

Standardintegrationer till ekonomisystem

Membercare är ett rent medlemssystem och inte ett ekonomisystem. Därför skickas orderskript som skapats av Membercare via en integration till ett tredjeparts-ekonomisystem. Groupcare erbjuder webbtjänster för utbyte av data mellan Membercare och ekonomisystem, vilket automatiserar hela flödet av finansiell data i samband med köp av evenemang, medlemskap, försäkring och mycket mer.

I praktiken kommer alla beställningar att skapas i Membercare och genom integrationen k överföras till det finansiella systemet. Efter det är det ekonomisystemet som hanterar allt inom ekonomi; insamling, bokföring, påminnelser m.m. När betalningarna registreras och regleras i det finansiella systemet – överförs informationen automatiskt till Membercare, så att du alltid har en fullständig översikt över varje medlems transaktioner.

Microsoft Dynamics NAV

Vi har ett nära samarbete med Flemming Gabelgaard från G Solutions på Microsoft Dynamics NAV. Vi har tillsammans utvecklat en standardintegration mellan NAV och Membercare, som har installerats vid ett stort antal danska föreningar, inklusive Danska Handikappförbundet, HKKF och Danska Bioanalytik.

E-conomic

Vi har utvecklat en standardintegration för E-conomic, som används av flera av våra kunder. Som ett ekonomisystem är E-conomic ett bra och billigt alternativ. Integrationen väljs ofta av mindre föreningar som inte har mycket så bokföring eller komplexitet i sin ekonomiska förvaltning.

Vi samarbetar med E-kontoret, som är en certifierad partner till E-conomic och har lång erfarenhet av att konvertera konton och hjälpa föreningar att komma igång med E-conomic.

EdiEx

Integrationen med EdiEx gör det enkelt att överföra finansiell data till och från Membercare, bland annat i samband med köp och hantering av evenemang, samt registrering och insamling av medlemsavgift.

Detta görs genom att skapa filer/rapporter i Membercare, som skickas till EdiEx, som sedan skickar en faktura (Vipps / avtal giro / e-faktura / bilaga e-post) till rätt personer. Dessutom används Quickpay för dem som betalar direkt online (på Membersite eller hemsidan), så pengarna matas automatiskt in på kontot och betalningen registreras i Membercare.

Standardintegrationer til ESDH-system

360° Online

Tieto är ett skandinaviskt mjukvaruföretag som utvecklar och levererar standardlösningar för Enterprise Content Management (ECM / ESDH) till organisationer för att förbättra och effektivisera dokumenthantering och ärendehantering. Groupcare och Software Innovation har gemensamt utvecklat en standardintegration mellan Business 360 ° Online (molnbaserad ESDH-lösning för föreningar) och medlemssystemet Membercare.

Med integrationen av 360 från Tieto förenklas det case-baserade arbetet eftersom medlemsdata automatiskt överförs från Membercare till 360 Online, där kansliet hanterar ärendearbetet. Samtidigt har integrationen en länk i Membercare, som från varje medlem överförs till den givna medlemmen i 360 Online. Detta skapar förbindelse mellan system och administrativ personal, vilket underlättar arbetsflödet.

Add on till integration: Mitt case på nätet (medlemmens fönster in i 360 Online)

Mitt case på nätet är ett tillägg till standardintegrationen, utformad för att låta medlemmarna dra nytta av fördelarna med självbetjäning när det gäller case-hantering och säker kommunikation bakom inloggning.

Teamshare

Lector tillhandahåller, implementerar och utvecklar strategiska IT-lösningar för hantering av kunskap och information. Groupcare och Lector har utvecklat en standardintegration mellan Lectors produkt Teamshare och Groupcares medlemssystem Membercare.

 

Integration till Business Intelligence modul

Power BI

En robust medlemslösning måste kunna hantera det samlade behovet för rapportering och analys. Detta är möjligt med Membercars Business Intelligence modul, som är baserad på en standardplattform som tillhandahålls av Microsoft Power BI. Det är en löst kopplad modul med en arkitektur som säkerställer flexibilitet för framtida initiativ för affärsutveckling samt förvärv av nya IT-system.

Lösningen inkluderar en standarddatamodell som anpassas för varje kund, liksom Power BI, som kommer att vara användarnas tillgång till rapporter och analys från en webbläsare, Sharepoint, mobil enhet eller Excel.

Membercares BI-modul kan användas för t.ex. analyser av medlemslojalitet och regelbunden vecko/månadsrapportering. Självserviceanalyser och rapportering om pågående behov samt möjligheten att förutsäga medlemslojalitet – vilka medlemmar är på väg bort.

 
Tredjepartssystemer

SF önskade sig en sammanhängande och automatiserad arbetsprocess

”Implementeringen har varit väldigt smärtfri. När det har varit några problem, som det alltid kommer att vara i såna här projekt, så har Groupcare varit supersnabba på att lösa dem. Jah är till exempel djupt imponerad över hur de har konverterat data från det gamla systemet.”

– Pernille Kristensen, medlemsadministrator, SF

Tredjepartssystem

Groupcare har ingått partnerskap med andra företag för att leverera olika system som underlättar föreningarnas administrativa vardag. Läs om de nuvarande partnerskapen nedan.

Foxtrot kontor-robot

Groupcare har ingått ett samarbete med BSA Solutions för att leverera och implementera robotar för professionella medlemsorganisationer.

Förr i tiden var robotar något som endast existerade inom science fiction. Men så är det inte längre. Idag har robotar vunnit mark och är i flera organisationer med och gör rutinpräglade arbetsprocesser enklare.

Men vad är en robot? – Och hur kan den hjälpa till i föreningsarbetet?

Varje dag, året runt
Robotar innebär stora möjligheter för professionella medlemsorganisationer. De kan t.ex. arbeta 24/7 – 365 dagar om året.

Tungt manuellt arbete
Roboten kan överta tunga och tidskrävande manuella arbetsuppgifter. Det kan röra sig om inmatning av stora datamängder eller återkommande processer i administrationen.

Uppdatera data
Roboten kan vara med till att integrera era IT-system och löpande uppdatera data.