Det kan du lära av studentföreningar

Studentföreningar är speciella på det sättet att de flesta medlemmar lämnar organisationen efter några år. Vad ställer det för krav på organisationen för att existera i framtiden? Vad kan andra föreningar lära av det? Vi har talat med Love Josefsson, tidigare ordförande i Handelshögskolans i Göteborg Studentkår och med många styrelseuppdrag från ungdomsorganisationer i bagaget.

Föreställ dig att 90% av dina medlemmar – och administrationen – försvinner inom 3 år. Vad gör du för att säkerställa att organisationen överlever och att åtminstone några goda initiativ lever vidare?

Det gör organisationen väldigt skör, så är det. Därför är det viktigt att medlemmar inte bara är ambassadörer under själva medlemskapet utan att de känner en tillhörighet även efter de lämnat föreningen.

Det är i linje med vad Groupcares föreningsundersökningar visat de senaste åren. Just ”Member-get-member” har varit en framgångsfaktor för många föreningar, liksom det är effektiv marknadsföring på sociala medier (som också är ett framgångsrikt verktyg). Fördelen med ambassadörer är att de har högt förtroende i sitt nätverk jämfört med exempelvis reklam.

Love Josefsson

Flexibilitet är vägen fram

För att göra medlemskapet mer relevant menar Love att många organisationer är för fyrkantiga.

Det är 0 eller 100 – antingen är du extremt engagerad och identifierar dig med medlemskapet eller så är du inte alls medlem. Det behövs oftast fler mellansteg.

Här är det viktigt att lyssna på medlemmarna. Samtidigt kan det vara svårt att förstå medlemmarnas behov. En lösning på detta är data. Genom att samla in data om medlemmars intressen och behov så är det betydligt enklare att utforma de där medlemskapen som ligger ”mitt emellan”. Det gör medlemskapet mer relevant och ökar sannolikheten för att föreningen växer.

Unga är generellt svåra att engagera

Många samhällsaktörer kämpar för att få ungas uppmärksamhet – såväl Facebook som den lokala idrottsklubben – vilket märks i vardagen, enligt Love.

Det är svårare att få folk att engagera sig, ta ställning och lägga ner ideell tid på saker. Det blir väldigt tydligt om du tittar på de politiska ungdomsförbunden. Förr var väldigt många med på alla engagemangsnivåer.

Det ställer höga krav på föreningen. Därför är det viktigt att medlemmarna ser tydliga fördelar med sitt medlemskap – och att föreningen upplevs som närvarande. För att uppnå det krävs såväl mod att förändra som förmågan att ta tillvara på det föreningen gör bra idag.

Inte unikt för studentföreningar

Det må vara att studentföreningarnas medlemsomsättning är ett extremfall men de flesta kan nog lära sig ett och annat av dem. För att överleva måste organisationen hela tiden vara lyhörd för vad medlemmarna tycker – annars finns det många andra forum och sammanhang som lockar mer. Detta gäller såväl fackföreningar som fotbollsklubbar. Dessutom krävs goda processer för att få kunskap att leva vidare i organisationen över tid, något som är enklare sagt än gjort.