Dette kan du lære av studentforeninger

Studenorganisasjoner er spesielle i det at de fleste medlemmene forlater organisasjonen etter noen år. Hvilke krav stiller dette for at organisasjonen skal eksistere i fremtiden? Hva kan andre foreninger lære av dette? Vi har snakket med Love Josefsson, tidligere ordfører i Handelshøyskolen Gøteborgs Studentorganisasjon og med mange styreverv fra ungdsomsorganisasjoner i bagasjen.

Forestill det at 90% av dine medlemmer – og administrasjonen – forsvinner innen 3 år. Hva gjør du for å sikre at organisasjonen overlever og at gode initiativ lever videre?

Det gjør organisasjonen veldig skjør, slik er det. Derfor er det viktig at medlemmer ikke bare er ambassadører under selve medlemsskapet, men at de kjenner en tilhørighet selv etter at de forlater foreningen.

Det er på linje med hva Groupcares foreningsundersøkelser har vist de seneste årene. ”Member-get-member” har vært en fremgangsfaktor for mange foreninger, i likhet med effektiv markedsføring på sosiale medier. Fordelen med ambassadører er at de har høy troverdighet og gjennomslagskraft i sitt nettverk, i motsetning til eksempelvis reklame.

Fleksibilitet er veien fremover

For å gjøre medlemskapet mer relevant mener Love at mange organisasjoner er for firkantede.

Det er 0 eller 100 – enten er du ekstremt engasjert og identifiserer deg med medlemskapet, eller så er du ikke engang medlem. Det behøves ofte en mellomting.

Her er det viktig å høre på medlemmene. Samtidig kan det være vanskelig å forstå medlemmenes behov. En løsning på dette er data. Gjennom å samle inn data om medlemmer interesser og behov, så er det betydelig enklere å utforme de medlemskapene som ligger ”midt i mellom”. Det gjør medlemsskapet mer relevant og øker sannsynligheten for at foreningen vokser.

Unge er generelt vanskeligere å engasjere

Mange samfunnsaktører kjemper for å få ungenes oppmerkshomhet – fra Facebook til den lokale idrettsklubben – som merkes i hverdagen, ifølge Love.

Det er vanskeligere å få folk til å engasjere seg, ta stilling til og legge ned tid på ideelle saker. Det blir veldig tydelig om du ser på de politiske ungdsomsorganisasjonen. Før var veldig mange med på ulike engasjementnivåer.

Det stiller høye krav til foreningen. Derfor er det viktig at medlemmene ser tydelige fordeler med sitt medlemskap – og at foreningen oppleves som nærværende. For å oppnå det kreves mot til å endre organisasjonen, samt evne til å ta vare på det foreningen gjør bra i dag.

Ikke unikt for studentforeninger

Det er en ekstrem medlemsomsetning i studentforeninger, men de fleste kan nok lære ett og annet fra dem. For å overleve må organisasjon hele tiden være lydhøre for hva medlemmene mener – ellers finnes det mange andre forum som gjerne gjør det. Dessuten kreves gode prosesser for å få kunnskap til å leve videre i organisasjonen over tid.