Membercare

“EG Membercare er en svært lydhør leverandør som hører på kundene og utvikler det vi har behov for. Når de andre kundene i tillegg er lik oss, blir dette en perfekt match!”

– Anders Eidsvaag Graven, Økonomi- og IT-ansvarlig

Medlemssystem til foreninger

Medlemssystemet Membercare giver din forening overskud til det, I er mest optaget af: Jeres sag, jeres medlemmer og jeres udvikling. Membercare er udviklet specielt til professionelle foreninger og med medlemmet i centrum. Det betyder, at et medlem er et medlem og ikke en ”kontakt” eller en ”debitor”. Dét gælder, hvad end organisationens medlemmer er personer, firmaer eller foreninger.

  • Din forening får alle vitale funktioner samlet i én sammenhængende løsning fri af dyre licenser
  • I kan frit supplere med tredjepartsystemer og få sømløs sammenhæng med jeres andre systemer
  • I kan automatisere manuelle opgaver. Det sparer jer både tid og tastefejl
  • I får skræddersyede rapporter og statistik, der gør jer kloge på, hvad I skal udvikle i foreningen og til medlemmerne

Se en kort video om Membercare:

Book et uforpligtende møde her

Standardsystem

Membercare er et standardsystem udviklet udelukkende med fokus på professionelle medlemsorganisationer. Udviklingen fortsætter i tæt dialog med vores kunder, og al ny funktionalitet kommer alle til gode.

Et produkt i bevægelse

For din forening betyder det, at I får et medlemssystem, der matcher behovene i jeres organisation. Vi holder jer teknologisk helt skarpe med løbende opgraderinger. Og I bliver ikke bundet op på bestemte tredjepartsystemer inden for eksempelvis økonomi eller CRM.

Automatiserede arbejdsgange

De mange funktioner og integrationer sikrer automatisering af mange manuelle arbejdsgange. Det gør, at I får frigivet hænder i sekretariatet, som i stedet kan bruges på det nære værdiskabende foreningsarbejde.

Få frit valg – og sammenhæng

Membercare er designet til at tale med de øvrige systemer, I allerede har. Det sikrer jer sammenhæng i jeres arbejdsgange og data, fx i forhold til økonomisystem, ESDH-system og nyhedsbrevklient.

Vi har allerede udviklet en lang række integrationer, og vi matcher også jeres ønsker.

Membercare giver jer:

Medlemsregister
Registrering og håndtering af medlemmer som både kan være person, firma og forening.

Søgning
Find medlemmer med avancerede søgemuligheder.

Kontingentberegning
Beregn kontingent med avancerede værktøjer.

Arrangementshåndtering
Opret og administrer arrangementer, kurser og konferencer.

Butik
Opret og opkræv ordrer, og se ordrer, der ikke er betalt.

Abonnementer
Administrer abonnementer fleksibelt til forskellige medlemstyper.

E-mail udsendelser
Send e-mails til medlemmer og grupper automatisk.

Udvalg og netværk
Giv medlemmer særlige poster, og knyt grupper sammen i netværk.

Dataudtræk og rapporter
Få hurtigt overblik over fx arrangementsdeltagere, aktiviteter, medlemmer og medlemstyper.


 

“Effekten af et it-projekt afhænger 80 % af mennesker og 20 % af teknik. Derfor prioriterer vi både organisation og mennesker i hele processen.”

– Lisbeth Bekker, CEO i EG Membercare

 


 

Få det fulde udbytte af jeres medlemssystem

Vi ved, at teknik, funktionalitet og datastrømme er en forudsætning for, at I kan drive og udvikle jeres forening professionelt.

Vi ved også, at effekten i høj grad afhænger af, at I har brugerne og organisationen med hele vejen.

Derfor arbejder vi efter model, der sikrer samspillet mellem it, mennesker og organisation. Det får vores fulde opmærksomhed lige fra den indledende afklaring til I tager jeres nye medlemssystem i brug – og udvikler det over tid.

 
Membersite

Selvbetjening gør det nemmere for Dansk Vandrelaugs frivillige

”Med brugervenlig selvbetjening kan man selv indmelde sig i foreningen. Og det går strygende. Det er godt, fordi det letter administrationen af medlemmerne. Desuden kan medlemmerne selv rette egne oplysninger uden involvering af administrationen.” 

– Steen Kobberø-Hansen, Landsformand Dansk Vandrelaug

 

Selvbetjening som det bør være

Selvbetjeningsløsningen Membersite er det digitale kontaktpunkt som gør foreningen levende og relevant for jeres medlemmer. Løsningen er fuldt ud integreret med Membercare. 

  • Selvbetjeningsløsningen Membersite giver jeres medlemmer adgang til foreningen når det passer dem
  • Jeres medlemmer kan bl.a. tilmelde sig arrangementer, købe medlemskaber, donere penge, rette personlige oplysninger
  • Layoutet tilpasses jeres hjemmeside så medlemmet genkender foreningen
  • Lokalt ansvarlige kan oprette ”nemme” arrangementer, se medlemslister og medlemmer i restance med mere

Se en kort video om Membersite:

Book et uforpligtende møde her

 

Tid til det der virkelig tæller

Membersite giver jeres medlemmer og frivillige selvbetjening, så de ansatte i sekretariatet bliver fri for tidskrævende manuelle indtastningsopgaver. I får dermed frigivet flere interne ressourcer, som i stedet kan bruges på det værdiskabende arbejde med medlemmerne.

Sæt de frivillige og aktive fri

Det skal være let at være frivillig. Derfor har EG Membercare udviklet ”frivillig-pakken”. Det er en række funktionaliteter, der alle er til for at gøre arbejdet i de lokale foreninger med frivillige og aktiviteter så simpelt som muligt. For når frivillige sættes fri og får mulighed for selv at tage kontrol over aktiviteter skaber det ejerskab og større tilfredshed. 

På Membersite kan jeres frivillige og lokalt ansvarlige foretage en række enkle administrative opgaver via ”Min Forening”. De kan bl.a. oprette ”nemme” arrangementer, se lokale medlemslister og medlemmer i restance, trække statistik og meget mere. Det er sekretariatet, der sætter grænserne for, hvor meget administration, der må foregå lokalt.  

 

På Membersite kan medlemmerne:

Medlemskab
Selv købe og oprette medlemskab som automatisk bliver overført og oprettet i medlemsystemet. Blandt meget andet er det muligt at oprette adressebaserede medlemskaber.

Min profil
Få vist egne kontaktoplysninger, ansættelser, interesser, udvalgsposter mv. Via Min profil kan medlemmet selv opdatere sine oplysninger og udfylde egne felter.

Donationer
Medlemmer og udefrakommende kan donere faste bidrag eller selvvalgte beløb via selvbetjeningen. Medlemmer kan få vist deres faste bidrag og enkeltdonationer på siden under “Donation”.

Arrangementer
Medlemmet kan til- og afmelde sig arrangementer samt se arrangementshistorik. Firma-medlemmer kan tilmelde kollegaer fra liste.

Betaling
Medlemmerne kan foretage betalinger via faktura og betalingskort online samt se deres økonomitransaktioner. Derudover kan betalingskort gemmes og medlemmet kan tilmelde sig automatisk kortbetaling.

Sms og E-mail udsendelser
Udsende sms og e-mails til medlemmer og udvalgsposter i oprettede netværk. Medlemmer kan vælge om de vil modtage sms’er eller ej. 

Kommunikation og videndeling i Mine Grupper på Membersite

Mine Grupper er en del af selvbetjeningsløsningen Membersite og er skræddersyet til intern kommunikation, bestyrelsesarbejde, faglige projekter, simpel møde- og arrangement håndtering, samt intern deling af dokumenter.

Med Mine Grupper får din forening altså et intranet, som en del af den samlede løsning. Her kombineres fordelene ved simpel selvbetjening, og mulighederne for netværk og videndeling internt i foreningen.

Mine Grupper er det ideelle værktøj til at understøtte jeres aktiviteter med digitale arrangement/kursus-rum, ligesom det er oplagt til at assistere bestyrelsesarbejdet eller lukkede arbejdsgrupper, der ønsker et fortroligt rum til deres online arbejdsmiljø. Samtidig giver det muligheden for at oprettede lukkede forummer, hvor kun inviterede medlemmer kan komme ind i. 

”Mine Grupper” giver altså mulighed for kommunikation og videndeling på tværs af foreningen, og understøtter de digitale arbejdsprocesser.

 
Standardintegrationer

Venstre nyder fordelene ved fællesudvikling på standard

”En af fordelene ved EG Membercares sammenhængende medlemsløsning er, at man som kunde – i samspil med de andre kunder – er med i udviklingen og kan spille ind med ideer”

– Henrik Andersen, digital chef, Venstre

SF ønskede sig sammenhæng og automatiserede arbejdsgange 

”Implementeringen er foregået så smertefrit som muligt. Når der har været issues som der altid vil være i sådan et projekt, så var EG Membercare super hurtige til at imødekomme dem. Jeg er fx dybt imponeret af hvordan de har konverteret data fra det gamle system”.

– Pernille Kristensen, medlemsadministrator, SF

Standardintegrationer

Den sammenhængende medlemsløsning centreret omkring medlemssystemet Membercare og selvbetjeningsløsningen Membersite kan integreres til en lang række tredjepartssystemer. På den måde kan I som forening sikre sammenhæng mellem jeres forskellige systemer – og skabe en bedre brugerrejse for jeres medlemmer samt samle mere data op på tværs af jeres digitale setup.

Standardintegrationer til økonomisystemer

Membercare er et rendyrket medlemssystem og ikke et økonomisystem. Derfor sendes de ordrekladder, som Membercare danner, via en integration til et tredjeparts økonomisystem. EG Membercare tilbyder standard webservices til udveksling af data mellem Membercare og økonomisystem, hvilket automatiserer hele flowet omkring økonomidata i forbindelse med køb af arrangementer, medlemskab, forsikringer og meget andet.

I praksis vil alle ordre blive dannet i Membercare, og ved hjælp af integrationen blive overført til økonomisystemet. Herefter er det økonomisystemet, som håndterer alt omkring økonomi; opkrævning, bogføring, rykkere etc. Når betalingerne bliver indlæst og udlignet i økonomisystemet – overføres oplysningerne automatisk til Membercare, så man altid hér, vil have det komplette overblik over det enkelte medlems transaktioner.

Microsoft Business Central

Vi har et nært samarbejde med Flemming Gabelgaard fra G Solutions omkring Microsoft Business Central. Vi har i samarbejde udviklet en standardintegration mellem Microsoft Business Central og Membercare, som er installereret hos en lang række danske foreninger, blandt andet Dansk Handicap Forbund og Danske Bioanalytikere.

E-conomic

Vi har udviklet en standardintegration til E-conomic, som anvendes af flere af vores kunder. E-conomic er som økonomisystem et godt og billigt alternativ til andre større økonomisystemer. Integrationen vælges ofte af mindre foreninger, som ikke har mange regnskaber eller kompleksitet i deres økonomihåndtering.

Vi samarbejder med E-kontoret, der er certificeret E-conomic partner og har stor erfaring med at konvertere regnskaber og assistere foreninger med at komme i gang med E-conomic.

EdiEx

Integrationen til EdiEx gør det enkelt at overføre økonomidata til og fra Membercare, blandt andet i forbindelse med køb og håndtering af arrangementer, samt indmeldelse og opkrævning af kontingent.

Dette sker ved at filer/rapporter oprettes i Membercare, som sendes til EdiEx, der så udsender faktura (Vipps / aftalegiro / e-faktura / E-mail med vedhæftet fil) til de rette personer. Derudover anvendes Quickpay for dem som betaler direkte online (på Membersite eller hjemmesiden), så pengene automatisk kommer ind på kontoen og betalingen registreres i Membercare.

 

Standardintegrationer til ESDH-systemer

360° Online

Tieto er et skandinavisk softwareselskab der udvikler og leverer markedsførende standardløsninger til Enterprise Content Management (ECM/ESDH), så organisationer kan forbedre og effektivisere dokumenthåndtering og sagsbehandling. EG Membercare og Software Innovation har sammen udviklet en standardintegration mellem Business 360° Online (cloud-baseret ESDH-løsning til foreninger) og medlemssystemet Membercare.

Med integrationen til 360 fra Tieto bliver det sagsorienterede arbejde gjort simplere, da medlemsdata automatisk trækkes fra Membercare over i 360 Online, hvor sekretariatet håndterer sagsarbejdet. Integrationen har samtidig et link i Membercare, der fra det enkelte medlem fører over på det givne medlem i 360 Online. Dermed skabes sammenhæng mellem systemer og administrativt personale får lettere arbejdsgange.

Teamshare

Lector leverer, implementerer og udvikler strategiske it-løsninger til håndtering af viden og information. EG Membercare og Lector har udviklet en standardintegration mellem Lectors produkt Teamshare og EG Membercares medlemssystem Membercare.

Add on til integration: Min sag på nettet (medlemmets vindue ind i 360 Online)

Min sag på nettet er en add-on til standardintegrationen, som er udviklet for at medlemmerne også kan nyde fordelene ved selvbetjening, når det kommer til sagsbehandling og sikker kommunikation bag login.

Integration til Business Intelligence modul

Power BI

En robust medlemsløsning skal kunne håndtere det samlede behov for rapportering og analyser.  Dette er muligt med Membercares Business Intelligence modul, der bygger på en standard platform leveret af Microsoft Power BI. Der er tale om et løst koblet modul, med en arkitektur, der sikrer fleksibilitet over for fremtidige forretningsudviklings-initiativer samt anskaffelse af nye IT-systemer.

Løsningen indeholder en standard datamodel, der tilpasses den enkelte kunde, samt Power BI, der vil være brugernes adgang til rapporter og analyser fra en webbrowser, Sharepoint, mobilenhed eller Excel.

Membercares BI modul kan bruges til f.eks. analyser på medlemsloyalitet, fast uge/månedsrapportering. Selvbetjeningsanalyser og rapportering i forbindelse med løbende behov samt mulighed for at forudsige medlemsloyalitet – hvilke medlemmer er på vej væk.