Undersøkelse: Generalforsamling under Corona

Groupcare undersøkte i høst hvordan nordiske foreninger har håndtert generalforsamlinger ettersom det ikke er mulig å møtes i større forsamlinger. I denne saken kan du lese om de ulike løsningene.

Der er ikke én vei

Respondentene i undersøkelsen forteller om flere utfordringer i forbindelse med å håndtere generalforsamlingen under corona. Flertallet sier at de først valgte å utsette generalforsamlingen, og flere endte deretter opp med å flytte hele forsamlingen online. Om det er blitt avholdt fysisk eller online er én ting sikkert; det er stor variasjon mellom løsningene.

Du kan her se key takeaways fra undersøkelsen:

Foreninger som måtte utsette generalforsamling pga. corona

5/5

Foreninger som avholdt generalforsamling fysisk

3/5

Foreninger som avholdt generalforsamling online

1/5

Foreninger som avholdt generalforsamling som et miks av fysisk og online

1/5

Blandede opplevelser med fysiske generalforsamlinger

Et flertall forteller at de valgte å utsette deres generalforsamling til høsten med målet om å kunne avholde den fysisk. Det førte med seg noen utfordringer, flere foreninger opplevede at deltagere holdt seg hjemme for å unngå smitte, noe som er uheldig for den demokratiske prosessen.

Enkelte foreninger fant dog en middelvei. De strukturerte deres generalforsamling som et miks av fysisk og online deltagelse, som for noen viste seg å fungere svært godt. De angiver, at dette var vigtig læring for foreningen til tiden etter Corona.

Online generalforsamlinger: Viktig å vite

Ikke alle foreninger som hadde planlagt å utsette deres generalforsamling til høsten fikk anledning til det. Her uttaler en respondent fra en interesseorganisasjon:

”Det er en udfordring, når man bestemmer sig for at rykke et fysisk program online med kort varsel. Jeg ville ønske, vi havde planlagt efter online fra starten.”

Det er derfor viktig å nøye tenke gjennom hva som er kritisk, forut for avholdelsen:

”Gør hvad I kan, for at det bliver godt, men vær ikke bange for at kaste jer ud i det. Tænk generalforsamlingen igennem fra start til slut, og sørg for at finde tilsvarende eller lignende elementer til fx stemmesystem, stemmeoptælling, osv.”

Les med her hvis du ønsker konkret inspirasjon fra LGBT+ Danmark, som flyttet deres forsamling online.