Tilbakeblikk på tidligere foreningsundersøkelser

Foreningsundersøkelsen 2019 nærmer seg ferdig, i mellomtiden ser vi tilbake på tidligere foreningsrapporter. Groupcare har i mange år laget en årlig foreningsundersøkelse, hvor vi tar for oss ett tema og undersøker dette i dybden. Formålet er at dette skal brukes som inspirasjon og benchmarks for foreninger i hele Norden. I tillegg avholdes en årlig foreningskonferanse med samme tema.

Årets foreningskonferanse har teamet Digitale transformasjoner, og avholdes på Kosmpol i København den 9. Oktober 2019. Les mer om konferansen, se de spennende foredragsholderene, og meld deg på her.

Samtidig med konferansen kommer den nyeste foreningsundersøkelsen, i mellomtiden kan du her lese de fem foregående undersøkelsene, som tar opp ulike foreningsrelevante temaer. Selv om mye har endret seg de siste 5 årene, er det mye som stadig er aktuelt for foreninger i dag, også i de eldre rapportene. God lesing!

2019 – kommer snart. Den tar for seg digitale transformasjoner, og ser spesielt på hvilke grep foreninger bør ta for å rigge seg for fremtidens utfordringer. For første gang ser vi på ulikheter mellom Norge, Sverige og Danmark, og hva de kan lære av hverandre.

2018 – Den digitale medlemsorganisasjonen. I denne undersøkelsen ser vi på bruken av digitale teknologier som benyttes i foreninger. Hva anser foreningene at de mangler for å lykkes? Og hvordan håndteres konsekvensene av GDPR?

2017 – Fællesskabet og den decentrale medlemsorganisation. Hvordan arbeider foreningene med sine lokallag? Hva skal til for å lykkes med det desentrale arbeidet, fra hvilke strategier som benyttes, til hvilke jobbfunksjoner som ligger desentralt.

2016 – Når forening møter forretning. Tar for seg hvordan man kombinerer frivillighet og fellesskap med forretning. Hva slags forretningsmodell er typisk for de foreningene som lykkes? Og hvordan håndterer man stadig større konkurranse om medlemmene?

2015 – Den digitale medlemsorganisasjon. Samme tema som i 2018, ble repetert da det hadde vært store endringer på kun 3 år.

2014 – Fremtidens forening. Hvilke utfordringer står danske foreninger ovenfor? Hvor godt kjenner de medlemmenes behov, og i hvilken grad imøtekommes disse? Her undersøkes hvordan foreningene skal endre seg for å imøtekomme disse utfordringene.