Slik har Liberal Alliance effektivisert deres voteringer med hjelp av EG Membercares voteringsmodul

 

Liberal Alliances medlemmer kunne for første gang bruke EG Membercares voteringsmodul på partiets nylig avholdte landsmøte. Voteringsmodulet har gitt partiet en mer effektiv og smidig prosess for opprettelse og gjennomføring av voteringer, noe som er til fordel for både medlemmer og ansatte. 

Nye krav til voteringer

Liberal Alliance er et parti i vekst og har de siste to årene opplevd en jevn medlemsvekst. Fjorårets landsmøte hadde derfor 700 stemmeberettigede. Voteringen ble på dette tidspunktet gjennomført manuelt. Medlemmene fikk utdelt en mappe med en stemmeliste hvor de skulle skrive navnene på de åtte kandidatene de ønsket å stemme på. Dette var en både tidkrevende og utfordrende prosess. 

Organisasjonssjef Andrea Vinjebo og organisasjonskonsulent Agnes Grundahl fra Liberal Alliance forteller hvordan de tok spranget og valgte å bruke EG Membercares voteringsmodul på deres nylig avholdte landsmøte: «Vi sto i en situasjon hvor vi hadde behov for en mer smidig og automatisert flyt. Vi hadde hørt at Socialdemokratiet hadde hatt gode erfaringer med å avholde digitale voteringer. Derfor bestemte vi oss for å ta i bruk voteringsmodulet, og det fungerte veldig godt i praksis», sier Agnes Grudahl. 

Votering i stor skala

På Liberal Alliances landsmøte kunne 800 medlemmer stemme på åtte av totalt 17 kandidater til hovedstyret. Dette gjorde det mulig for medlemmene å avgi flere stemmer samtidig. «Tidligere måtte noen av partiets ansatte telle opp alle stemmene manuelt. Dette innebar mange manuelle arbeids-prosesser og førte ofte til feil, noe som til slutt betød at vi måtte telle stemmene på nytt. Med voterings-modulet unngår vi menneskelige feil og sikrer raske og pålitelige resultater», forklarer Grundahl. 

Flere fordeler blant mange 

En av de største fordelene med EG Membercares voteringsmodul er ifølge Vinjebo at datasikkerheten er på topp, og at medlemmene kan logge inn via Membersite og avgi deres stemme i et trygt og velkjent forum. Partiet brukte funksjonen ‘Fremmøteregistering med QR-kode’ i forbindelse med landsmøtet, som sikrer at kun fremmøtte medlemmer kan avgi stemme. 

Positiv tilbakemelding fra organisasjonen 

Vinjebo forteller avslutningsvis at selve voteringsprosessen foreløp smidig og enkelt, og det støttes også av organisasjonen: «Vi har fått flere positive tilbakemeldinger fra både medlemmer og hovedstyret, som synes at modulen både er brukervennlig og enkel å bruke. Vi vurderer derfor helt sikkert å holde digitale voteringer i fremtiden», sier hun. 

Hvis du er interessert i å høre mere om hvordan EG Membercares medlemsløsning kan understøtte deres forenings administrasjon og aktiviteter, er du velkommen til å kontakte Commercials and Sales Manager Emil Hovøre Andersen på +45 51 84 26 54 eller emhoa@eg.dk.