«Viser at vi er en god støttespiller for våre medlemmer»

NITO er en av landets største fagforeninger med over 96 000 medlemmer, 1700 bedriftsgrupper og 4500 tillitsvalgte. Monica Lundemo Holmen er organisasjonsdirektør og leder organisasjonsavdelingen som ivaretar alle disse.

Organisasjonsavdelingen sitt ansvar er å best mulig understøtte de politiske satsningene som er gjort, de tusenvis av tillitsvalgte ute i bedriftene og alle avdelingsstyrer sine planer.

Teamet består av 30 ansatte som befinner seg fra Arendal til Tromsø med 16 lokale kontorer – noen kontorer med kun én ansatt. Rådgiverne har ansvar for å følge opp bedriftsgruppene og å være bindeledd mellom tillitsvalgte med deres medlemmer og ressurser på hovedkontoret. «Denne lokale tilstedeværelsen gir oss kunnskap og innsikt om lokalt næringsliv og utfordringer. Hvis vi havner der, så kjenner vi til prosessene med omstrukturering eller nedbemanning», trekker Monica frem når jeg spør om hvorfor det er så viktig med geografisk spredte ansatte.

«Denne lokale tilstedeværelsen gir oss kunnskap og innsikt om lokalt næringsliv og utfordringer.»

«Rådgiverne har også et samarbeid med lokale avdelingsstyrer», fortsetter hun, «det er avdelingsstyrene som har ansvaret for tilbud og aktiviteter til medlemmer i sitt miljø, og rådgiverne bistår med tips til hva som kan være relevant og aktuelt av kurs og arrangementer. Så beslutter styrene hva de ønsker å tilby, og så kan ansatte igjen bidra til planlegging og gjennomføring av programmet.

Hva tar NITO med seg av læring fra pandemitiden?

«Som alle andre gikk vi heldigitalt i mars 2020. Vi har erfart at selv om vi har lokal tilstedeværelse i hele landet så er det fremdeles iblant langt å reise for å delta på arrangement.»

«Med digitale arrangementer har vi økt deltakelsen betydelig»

«Vi har gått fra å ha omtrent 20 tusen deltakere i året, til å ha over 40 tusen deltakere hittil i år. Det vi tar med videre er at vi vil vurdere hvilken plattform hver enkelt aktivitet passer for. Blir vi heldigitale fremover vil vi miste noe, da vi er en organisasjon som bygger på at mennesker møtes.»

Tilstedeværelse er den viktigste rekrutteringskanal

For NITO er tilstedeværelse på arbeidsplassen den viktigste aktiviteten for rekruttering. «Samtidig som det er viktig for rekruttering er det det viktigste limet i organisasjonen. Potensielle medlemmer ser at NITO er til stede og arbeider for deres arbeidsplass».

NITO jobber samtidig aktivt med å få unge til å se verdien av fagforeninger og fagforeningsmedlemskap. Overgangen fra studentmedlemskap til yrkesaktivt medlemskap er viktig for oss å jobbe med fremover avslutter Monica med.

Vil du høre mer om hvordan NITO jobber med verving og rekruttering så meld deg på Foreningskonferansen her – der får du også innlegg fra Senterpartiet og KFUK-KFUM, samt lansering av Foreningsundersøkelsen «Verving, rekruttering og aktivering av medlemmer og frivillige».

Likte du denne artikkelen?
Få mer gratis foreningsinspirasjon her