Når forening blir forretning

Hva skjer når organisasjoner må spille flere ulike spill med ulike regler, samtidig? Kort sagt, når forening møter forretning. Grensene mellom sektorer, og spesielt frivillig og private nærmer seg hverandre. Dette er fordi foreninger er avhengige av en god økonomi for å nå sine mål. Det øker kompleksiteten, både for organisasjonen som får strategiske utfordringer, men også for hvordan omverden ser foreningen.

David Falk skriver sin doktorgrad på Handelshøyskolen i Stockholm om nettopp dette temaet, og har delt sin innsikt med oss. Grunnen til at han forsker på nettopp dette, er at det ifølge ham er et økende behov for organisasjoner å forholde seg til forventningene i andre sektorer enn kun sin egen. For den ideelle organisasjonen er det en utfordring når de tvinges til å håndtere forventninger og sammenhenger, som går på tvers av organisasjonens ideelle formål. Likevel kan det være avgjørende for å overleve, og på den måten være svært formålstjenlig.

Et godt eksempel fra Norge

Medlemmene er naturligvis foreningens eksistensgrunnlag, og det å tenke utenfor boksen for å gjøre seg attraktiv, er både lurt og viktig.  Det kan derfor være fornuftig å tenke forretning når det kommer til medlemmer, og gjøres det på riktig måte kan det være til både medlemmers og foreningers fordel. Et godt eksempel på dette representerer den norske fagforeningen Industri Energi. De er først og fremst opptatt av å ivareta sine medlemmer som ansatte i norsk industri, på samme måte som en hvilken som helst annen fagforening.

De tilbyr sine medlemmer bank- og forsikringsrabatter, som er ganske tradisjonelt for norske fagforeninger. Utover dette tilbyr de også alle medlemmer privat juridisk bistand. Dette er en tjeneste som medlemmene setter stor pris på og flittig benytter, og et resultat av at man har tenkt på medlemmene som kunder. De hadde fra før av juridisk kompetanse til arbeidsrelaterte saker, og så på hvordan denne kunne skape en merverdi av dette. Resultatet er at medlemmene er fornøyde og blir værende, som fører med seg en stabil økonomi, som tillater foreningen å bruke midlene på å forbedre arbeidsvilkårene og ivareta de ansatte i norsk industri.

Positive og negative effekter av forretningsperspektivet

Man skal likevel være forsiktig med å tenke for mye forretning. Det finnes en risiko i at man sakte, men sikkert skifter fokus vekk fra foreningens opprinnelige mål. Om man plutselig er mer opptatt av å drive lønnsom forening, da er man ikke en forening lenger, da er man en forretning.

David påpeker at selv om mange mener at det kommer negative effekter fra denne utviklingen, så viser hans forskning hvordan denne kompleksiteten og forandringen også kan medføre fordeler for organisasjonen. Ved at man har flere ben å stå på er foreningen sterkere stilt for å nå organisasjonens hovedmål. I den sammenheng kan organisasjonskulturen gjøre seg gjeldende. For om man har et felles mål som forening og en «purpose», da er sjansen for at man i for stor grad blir forretningsorientert mindre.

Alt dette kan du lære mer om på webinar med David Falk 18. Mars kl. 14.30. Om du ønsker å melde deg på kan du sende en e-post til meg på ela@groupcare.com. Velkommen skal du være!