Med folkehelsen i fokus – Slik verver og rekrutterer organisasjonen Friluftsfrämjandet nye medlemmer

Det å verve og rekruttere medlemmer i en tid preget av usikkerhet er ikke alltid lett. Pandemien gjorde arbeidet vanskeligere for mange organisasjoner, da de ble plutselig ble tvunget til å omstille seg. Samtidig finnes det også organisasjoner som har hatt en økning av antall medlemmer. Groupcare intervjuet Cesar Chirino, organisasjonsutviklingssjef i Friluftsfrämjandet, som diskuterer verving og rekruttering og løfter frem verdien av å ha et tydelig formål i sin organisasjon

 

Friluftfrämjandet er Sveriges største friluftsorganisasjon, som med over 100 000 medlemmer jobber for folkehelse, livsglede og respekt  for naturen. Cesar Chirino forteller i et intervju med Groupcare om hvordan det siste året har vært, og hvordan organisasjonen finner veier i verve- og rekrutteringsprosessen av medlemmer og frivillige.

De siste 5 årene har organisasjonen økt sitt medlemstall med 35%, og en stor del av økningen har skjedd det siste året. Cesar forklarer at fremgangen det siste året henger sammen med den situasjonen vi har vert i, da pandemien har fått mange til å oppdage og bruke naturen.

”Mange flere har innsett at det i prinsippet ikke koster noe å bruke naturen, samtidig som man får ut mye ut av det.”

 Selv om økt interesse for natur og friluftsliv har vært en bidragende faktor til økt medlemsantall hos Friluftsfrämjandet, er det fremdeles interessant å kikke nærmere på de spesifikke innsatsområdene som organisasjonen benytter i arbeidet med verving og rekruttering. Cesar forklarer at de i stor grad benytter seg av Facebookannonsering og mailkontakt. Nytt for året, er at de har vært mer synlig i nyhetsbildet der de har deltatt som eksperter i saker som omhandler friluftsaktiviteter. De har presentert eventyrbaserte opplevelser, og tips til hva man kan gjøre når man er ute i naturen, noe som har skapt større interesse for friluftsliv. Under pandemien har Friluftsfrämjandet også hatt ulike kampanjer, der den mest populære var «Skogsmulle Challenge» med ulike utfordringer å gjøre ute i naturen. Denne kampanjen ble høyt verdsatt, spesielt av barnefamilier.

En annen metode som kan ha nytte i verving- og rekrutteringsarbeidet, er å finne nye plasser for å spre kunnskap og informasjon om organisasjonen. Cesar forklarer at Friluftsfrämjandet i dag sprer kunnskap og informasjon om organisasjonen på helt nye steder. Organisasjonen har valgt å gi nytt liv til historiekarakteren Skogsmulle, som er skapt for Friluftsfrämjandet. Gjennom nye bøker om Skogsmulle, når Friluftsfrämjandet ut til barnefamilier og skoler , med et mål om å inspirere en ny generasjon barn til å oppdage og ta vare på naturen, i en tid der det trengs som mest.

Videre i diskusjonen om verving og rekruttering, dukker det opp et nytt perspektiv, der Cesar beskriver verdien av å ha et tydelig formål i sin organisasjon, og ta vare på sine nåværende medlemmer.

Friluftsfrämjandets formål er at så mange som mulig er ute og nyter naturen, med stort fokus på folkehelseperspektivet.

Cesar sier at det selvsagt er fint og kjempegøy at de har så mange medlemmer, men at de ikke presser så hardt på salgsargumenter i rekrutteringen av nye medlemmer. Dette er noe som har vist seg verdifullt. Cesar forteller at de har fått positiv feedback fra sine medlemmer, som synes det beste i organisasjonene er at de ikke fokuserer på konkurranse og salg, men at formålet isteden er å få folk til å komme seg ut i naturen og nyte den på en god måte ­-  samme formålet som i nesten 130 år.

Å ha et tydelig formål har med andre ord vært viktig for Friluftsfrämjandet, og om det verdsettes av nåværende medlemmer, er det stor sannsynlighet for at det også kan generere nye medlemmer.

Avslutningsvis uttrykker Cesar hvor stas det er at så mange, selv de som bor i større byer, i større grad har begynt å verdsette muligheten for for å benytte seg av naturen, og at det finnes positive effekter av pandemien som gjør at vi tenker annerledes i visse sammenhenger. Gjennom å finne nye kanaler og plasser for å nå ut til et bredere publikum, samt ha et konkret formål med sin organisasjon er Friluftsfrämjandet et godt eksempel på en organisasjon som har tatt vare på pandemiens positive sider, og harr stor fremgang det siste året.

Likte du denne artikkelen?