Hvordan arbeider en av Norges største fagforeninger med kultur?

 

Vi har etablert noen samhandlingsregler som skal gjelde for alle – hvordan vi skal opptre og oppleves av andre. Og det er styrende for alle. Forteller Morten Kristoffersen, som er seniorrådgiver i NSF. Når vi graver videre i materien, forstår vi at det å finne en retning for en så stor forening, krever et arbeid.

«Det var et stort arbeid med å sette sammen de samhandlingsreglene – hele organisasjonen fra medlemmer og administrasjon var sammen med på å definere fem punkter. Alle i NSF var involvert i hva vi skulle løfte frem som viktige verdier, som vi kunne bygge reglene på og vi holdt på et år. Ledelsen reiste rundt i hele landet og holdt arrangementer med medlemmer og ansatte.»

Det å forme kultur og atferd er ingen enkel oppgave, noe foreningsundersøkelsen også viser. For man kan ikke diktere hva som motiverer ansatte og medlemmer, og heller ikke hvordan individer til en hver tid skal handle. Det som derimot påvirker dette i stor grad, er kulturen. Det har også Morten en stor forståelse for.

«Selv om disse reglene ikke er en del av den ubeskrevne kulturen – så påvirker det kulturen. Vi jukser ikke i NSF – vi gjør ting ordentlig og så ligger det i kulturen at det er knyttet til hvem vi er og hvem vi representerer. Sykepleiere har høy anselighet i samfunnet og slik må det også være. Det bærer kulturen preg av – her tar vi ikke en spansk en. Det er ikke kultur for det, da får du klar beskjed. Her er vi skikkelige».

Som i de fleste foreninger, preges også NSF av hvem de er og hva de jobber med. Dette er nok en fordel for foreninger, selv om man er ulike, er man med i foreningen, og ofte med noen felles grunner til dette medlemskapet. En slik luksus kan gjøre arbeidet med å forme kultur og retning enklere, enn i en forretning uten et like tydelig felles mål.  

«Det preger miljøet at vi er sykepleiere – en feil på jobben kan koste noen livet. Da er det viktig å ikke ta lett på ting – det smitter over. Vi er ordentlige og etterrettelige, og vi må være sikre på at vi kan dokumentere det.»

Morten er superengasjernde å intvervjue, og hans engasjement kan heldigvis du få oppleve, når han holder et gratis webinar om kultur i foreninger den 8. april. Du kan lese mer og melde deg på det her.