Rundspørring: Sånn klarer foreningene seg under Corona-krisen

Groupcare har foretatt en uhøytidelig stikkprøve blant foreninger i Norden, for å få innsikt i hvordan forenings-Norden går i denne spesielle tiden. Arrangementer må avlyses, generalforsamlinger flyttes og lokalforeningen kan ikke møtes. Likevel står foreningene sterkt, svært få melder om at de er økonomisk rammet og de fleste er positive til og planlegger for, fysiske arrangementer til høsten.

  • Erlend Ludvig Alvsvåg 

Kreativitet gir de gode online-arrangementer

For mange foreninger er det store arrangementer på sommeren hvor man alle kommer sammen, som nå trolig vil være vanskelig å holde. Det finnes likevel stor kreativitet der ute, fra drive-in-kino i Norge til online matkurs og fredagstanker på Zoom i Danmark. Digitale arrangementer er dog ikke det samme som fysiske, og de må derfor gjerne tenkes om, før de blir digitale.

«Det gir et spark i forhold til at man tenker andre formater, og på nye måter. Men man kan ikke bare omsette 1 til 1, det må tenkes nytt. Skal noe med suksess så er man nødt til å starte et annet sted, og tenke helt forfra på et nytt kurs. Det kan ikke bare omsettes digitalt.»

-Ansatt i medlemsorganisasjon

De fleste har enten avlyst eller utsatt arrangementer, og planlegger erstatninger som bedre lar seg gjennomføre online. De som forteller om suksess med arrangementer på nett, har alle fortalt at de har tenkt nøye på hva der faktisk kan fungere på nett. Flere forteller at de vil fortsette med å holde arrangementer online fremover, da det gjør terskelen for å delta lavere og fordi man slipper å bruke tid på å fysisk reise ut til et lokallag.

«Det er gledelig å se at langt de fleste foreninger planlegger å ha aktiviteter online, for på den måten å pleie forholdet med medlemmene uten å fysisk møte de. Tidligere foreningsundersøkelser viser dessuten at de foreningene som lykkes og vokser, de gjør simpelthen mer!»

-Lisbeth Bekker, Adm. Dir., Groupcare

Vi tar det naturligvis på videosamtale!

I en tid hvor det kan være vanskelig å se noe som i det hele tatt er positivt, kan danske foreninger heldigvis se et lyspunkt. Vi stilte det åpne spørsmålet, har det kommet noe positivt ut av denne situasjonen? Svaret; 71% sa at de digitale verdiene vil være store. Én forening går enda lenger, ved å kalle det en nødvendig krise, fordi alle i foreningen får en dytt i riktig retning ved å tvinges til å bli mer digitale. 

«Det taler vi om at vi ble tvunget i gang med uten at vi egentlig overveide det, det var den eneste måten å gjøre noe på. Vi har nemlig fått øynene opp for nye møteformer hvor vi lager noe for alle i landet, uten at vi fysisk må være til stede. Alle kan delta! Vi vil faktisk kunne nå ut til mange flere».

  • Ansatt i medlemsorganisasjon

Og mange utbroderer videre om hvordan videomøter har vært lite eller ikke brukt, og at de nærmest gjennom tvang nå innser den enorme verdien verktøyet kan ha. For det møtet som ofte fikk avbud på grunn av lang reisevei, det er nå fulltallig; og den lokale foreningen som gjerne vil ha et møte, de får det uten at unødvendig tid og ressurser går til spille. Og det er flere som forteller, at det vil de fortsette med. «Det er jo nemlig ikke slik lenger, at noen ikke vet hvordan man får til et slikt møte – alle har prøvd det». Selv om generalforsamlingen og årsmøter nok vil foregå i lokaler også i fremtiden, kanskje det kan ha et digital aspekt? For vi vet alle, at man kan møtes, uten å være på samme fysiske sted.

Teams og zoom brukes klart mest

Fra å være noe man har prøvet en gang eller to for en langdistansesamtale, til å bli en helt integrert del av hverdagen, videosamtaler har kommet for å bli. Teams brukes flittig av to tredjedeler av foreninger, men også Zoom har mange gjort seg kjent med.

Økonomien kan påvirke flere på sikt

Som kjent har noen store arbeidsgiverforeninger gitt lette for sine medlemmer, samtidig med at de arbeider hardere for sine medlemmer enn noen gang før. Også fagforeningene trår på gassen, for at medlemmene skal få den støtten de trenger når arbeidsplassen plutselig blir et privilegium, ikke en selvfølge.

Hva med de andre foreninger? De som tjener penger på sine arrangementer er naturligvis rammet, både umiddelbart og på sikt, da det er vanskelig å planlegge inntektsbringende aktiviteter når usikkerheten er stor. For selv om det ser lysere ut nå, vet man ikke når man kan avholde store arrangementer igjen. Dette er en bekymring for en rekke foreninger. Flertallet tror de kan bli rammet på sikt, men heldigvis ikke på en slik måte at det vil true foreningens eksistens. Positivt var det også at ingen foreninger hadde hatt merkbar oppgang i utmeldelser!

«Det er gledelig at Nordens foreninger står sterkt i denne krisen, og at eksistensen ikke er truet. Det er jo nettopp når krisen rammer, at det fellesskapet som foreninger utgjør, blir ekstra nødvendig»

-Lisbeth Bekker

 

Sekretariatet fungerer godt

Et lite pusterom gir anledning til å se på hvilke oppgaver som er kritiske, og gripe fatt i dem i tur og orden. Hjemmekontor og videomøter erstatter for de fleste kontoret inn til videre, selv om noen foreninger nå er tilbake på kontor. Gledelelig er det da at flere rapporterer om stor effektivitet blant ansatte hjemmefra! Av alle foreningene vi har talt med svarte samtlige at samarbeidet i sekretariatet i all hovedsak går godt! Det lover godt for et mer åpent samfunn, da står foreningene klare til å få aktiviteter opp på vanlig nivå meget raskt.

Det generelle inntrykk av Foreningsnorden

Etter å ha ringt rundt og talt med en rekke ulike foreninger, er det noen inntrykk som har satt seg. Usikkerheten er stor, «det vet jeg ikke» og «det er vanskelig å si», var noe man kunne få som svar på alle spørsmål. Foreningene ble spurt om de var positive om mulighetene for å holde større arrangementer denne høsten, det var det mange som var, men langt flere var meget usikre. Man håper og man tror, men man kan ikke vite. Flere rapporterte om dobbelplanlegging – én plan for et åpent samfunn og én for et lukket. Heldigvis var det også optimisme og pågangsmot som preget de ansatte. «Det går alltid godt til slutt» og «vi glæder oss til å møde våre medlemmer som en enda bedre forening».  Vi har alle lært noe nytt om arbeidsmetoder og samarbeid uten fysisk samvær, lærdom som tas med videre!

Èn ting er sikkert, sivilsamfunnet er klare for at samfunnet skal åpne opp igjen, og at foreningen endelig kan gjøre det de aller best liker. Dyrke fellesskap med sine medlemmer!

Om undersøkelsen:

Rundringingen ble gjennomført ved kvalitative intervjuer med 33 personer for forskjellige foreninger i Norden. Indledningsvis ble 65 foreninger kontaktet, men ikke alle hadde mulighet for å delta.

Intervju ble gjennomført i ukene 20, 21 og 22.