Groupcare opplever stor vekst og søker derfor en ny konsulent til vårt leveranseteam

Når Nordens største medlemsorganisasjoner og foreninger skal verve flere medlemmer eller sikre seg støtte fra en god plattform, er Groupcares systemer ofte involvert. Vi opplever stor etterspørsel og søker derfor en erfaren implementeringskonsulent til vårt leveranse-team.

Våre kunder og vårt oppdrag

Våre kunder er mer kjente enn de fleste. Flere av dem har et sterkt politisk fokus og kjemper beinhardt for å fremme deres saker i offentligheten – og i kulissene.

Med over 65 kunder og vekst i både Danmark, Norge og Sverige har vi mange spennende kunder og stort samarbeid på tvers av landegrensene. Din arbeidsplass vil være i Oslo, men du vil få mulighet for å komme til hhv. København og Stockholm for å møte og assistere våre kunder der.

Groupcares vi vil gi de medlemsorganisasjoner som handler med oss et sterkere forretningsgrunnlag via våre systemer, og vårt utgangspunkt er alltid organisasjonenes hverdag.

Deg og din funksjon

Din oppgave blir å implementere og konfigurere vår standardløsning hos nye kunder. Implementeringen er både teknisk implementering og implementering i kundens organisasjon, slik at kunden får fullt gavn av vår standardløsning. Dessuten forekommer det ved større kunder, at det skal beskrives og utarbeides ekstra funksjonalitet for å oppfylle deres behov.

Vi ønsker at du har kjennskap til Microsoft sine plattformen på et teknisk nivå, slik at du kan:

 • Installere/oppdatere programmer på vår IIS-servere,
 • Oppsette integrasjon fra en side til webservice (sertifikater og private keys etc.)
 • Lage et script i SQL til å foreta oppdatering på en MS Sql database
 • Danne kundespesifikke rapporter/utskrift i MS Report Server – både design og utvikling
 • Det er en fordel hvis du kjenner til SSIS pakker, for dem benytter vi til å migrere data fra en ny kundes eksisterende database til vår Membercare MS Sql database.
 • Hvis du dessuten har erfaring med undervisning og implementering av løsninger i forskjellige organisasjoner er det en fordel.

Som konsulent hos Groupcare vil du være en del av et team, hvor vi sammen planlegger våre prosjekter; hvem som tar seg av hvilke oppgaver, og når de skal være avsluttet. Du får ansvar for din egen hverdag, hvor du utfører de planlagte oppgaver innenfor avtalt tid, herunder at du håndterer oppgaver som kommer fra de faste kunder, hvor du er tilknyttet som konsulent.

Det er dessuten viktig at du er innstilt på å dokumentere ditt arbeid, f.eks. vil du ofte lage løsningsbeskrivelser til det enkelte prosjekt eller kundeoppgave, hvor du beskriver løsningen før den gjennomføres.

Din bakgrunn

 • Du har formodentlig en høyere utdannelse og/eller erfaring fra lignende IT-jobber hvor implementering var et viktig element.
 • Hvis du har arbeidet for en IT-leverandør, eller vært ansatt i IT-avdeling hos en forening eller medlemsorganisasjon, kan det være nettopp den bakgrunnen som gjør deg til riktig person.

Hvem er vi?

Groupcare er it-servicepartner og rådgiver for profesjonelle foreninger og medlemsorganisasjoner. Siden 1999 har vi arbeidet med foreningers hverdag; vi vet hva som skaper verdi for dem og deres medlemmer. Vi styrker våre kunders forretningsgrunnlag gjennom IT-løsninger og medlemsservicer, som tar utgangspunkt i den enkelte organisasjonens hverdag og behov. Vårt mål er å utvikle, støtte og gi service til nordiske foreninger på bakgrunn av den kunnskapen om samspillet mellom forening, medlem og it.

Vi understøtter foreningenes daglige arbeid med egenutviklede digitale medlemsløsninger:

 • Membercare til håndtering av alle medlemsdata, medlemssupport, kurs/konferanser og mye annet
 • Membersite til selvbetjening av både medlemmer og folkevalgte
 • Groupcare Community til fasilitering av nettverk og kunnskapsdeling

Arbejdssted

Du kommer til å jobbe i vårt lille kontor i Oslo (i tett samarbeid med kontoret i København), når du ikke er ute og løser oppgaver hos våre kunder, som blant andre Senterpartiet, FRP, Norges Bygdeungdomslag, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Norges Bygdekvinnelag.

Lyder dette som noe for deg, så skriv en kort søknad med CV snarest mulig, og send det som PDF pr. e-post til adm. Direktør, Lisbeth Bekker, på lb@groupcare.com, eller til projektleder, Michael Rask, på mr@groupcare.com. Merk vennligst søknaden «Implementeringskonsulent» i emnefeltet.

Hvis din søknad eller CV inneholder fortrolige opplysninger, vil vi be deg sikre dokumentene med et passord, og sende passordet som SMS til Michael Rask på mobil +45 2779 0779.

Startdato: Snarest mulig.