Groupcare i Altinget: Corona er med på å gi fart til digital omstilling

Groupcares adm. direktør, Lisbeth Bekker, har uttalt seg til Altinget på bakgrunn an en rundspørring, som vi har gjennomført blant samtlige av våre kunder i hele Norden.

– Emil Hovøre Andersen

Som IT-leverandør og rådgiver ønsker vi å støtte Nordens foreninger med kunnskap, og understøtte deres arbeid med data. Derfor gjennomførte vi en rundspørring for å sette fokus på foreningenes arbeid og tilstanden generelt i forenings-Norden under corona-krisen.

Det har det kommet en interessant liten undersøkelse ut av, som Altinget har valgt å lage en sak på.

I Altingets artikkel uttaler Lisbeth Bekker blant annet: “Der er jo flere foreninger, som har et inntektsgrunnlag fra blant annet kurs og nettverk, og de er hardt rammet. Og det er fortsatt litt uigjennomskueling for dem i hvor høy grad de kan søke støtte”

“De skal ha lagt om en stor del av deres aktiviteter til å være digitale og samtidig sikre de får en kvalitet, så medlemmene vil betale. Og det koster. Både på inntektsgrunnlaget og med tanke på å investere i omstillingen.”

Du kan lese hele artikkelen på Altingets hjemmeside her.