Fremtidssikre foreningen med kommersiell kompetanse

 

Foreninger er viktige demokratiske aktører som daglig arbeider for en bestemt sak. Mange foreninger strever imidlertid med å få endene til å møtes, enten fordi de ikke tar nok for sine produkter eller har oversikt over relevante inntjeningsmuligheter. Ved å fokusere på kommersielle aktiviteter kan foreningen sikre en mer stabil finansiering og bli mindre avhengig av tilskudd og donasjoner – og her spiller digitale verktøy en viktig rolle. 

Den største fordelen ved å tenke på foreningen som en forretning, er at organisasjonen kan sikre en bærekraftig økonomi som ikke er bundet opp i medlemskontingenter. For å lykkes med kommersielle tiltak bør foreningen være nysgjerrig på medlemmene og utvikle, samt målrette sine tjenester. Målrettede tjenester kan være alt fra rådgivning og kommunikasjon, til arrangementer. 

Sett på de kommersielle brillene 

Å tenke på foreningen som en forretning handler, ifølge Lisbeth Bekker, direktør i EG Membercare, i bunn og grunn om at foreningen tør å betrakte seg selv som kommersiell og sette seg inn i markedet. «Hvis man som forening ønsker å være relevant for sine medlemmer i fremtiden, krever det at man forstår markedet, samt de økonomiske vilkårene», sier hun. 

Like så viktig er det at foreningen setter seg inn i hva medlemmene etterspør. Bekker understreker at foreningen bør danne seg et overblikk over hvilke aktiviteter som er bærekraftige inntektskilder, og hvilke tjenester som bør videreutvikles. 

Digitale verktøy støtter kommersielle tiltak 

Foreninger kan med fordel bruke digitale verktøy for å støtte kommersielle tiltak. Med EG Membercares medlemsløsning kan foreningen målrette arrangementer og optimalisere bruken av ressurser. Foreningen kan blant annet få tilgang til data om medlemmene, inkludert alder, geografi, preferanser og atferd ved å trekke rapporter fra systemet. 

Dataen kan blant annet bidra til å kartlegge: 
  • Engasjement – påmeldinger, deltakertall, tilbakemeldinger og økonomiske resultater. Ut fra denne kunnskapen kan foreningen videreutvikle kurs og arrangementer. 
  • Økonomi inntekter fra medlemskap, arrangementer, donasjoner og merchandise. Dette hjelper med å identifisere inntektskilder og økonomiske trender. 
  • Markedsføring og kampanjer – en oversikt over effektiviteten av markedsføringskampanjer, inkludert åpnings- og klikkfrekvenser på e-poster, konverteringsrater og engasjement. Dette gjør det mulig å evaluere og optimalisere markedsføringsstrategier. 
  • Medlemsvekst og fastholdelse – statistikk over rekruttering og fastholdelse av medlemmer, inkludert gjennomsnittlig medlemsoppsigelse og grunner til oppsigelse. Dette hjelper med å identifisere utfordringer og utvikle strategier for å tiltrekke og beholde medlemmer. 

Basert på disse dataene kan foreningen målrette og videreutvikle produkter og medlemskap for å imøtekomme medlemmenes behov – både nå og i fremtiden. 

Hvis du er interessert i å høre mer om hvordan EG Membercares medlemsløsning kan understøtte foreningens kommersielle aktiviteter, er du velkommen til å kontakte Commercials and Sales Manager Emil Hovøre Andersen på +45 51 84 26 54 eller emhoa@eg.dk.