Innsikt fra Foreningskonferansen: Hvordan utnytte digitale muligheter?

Av Erlend Ludvig Alvsvåg

Dette var spørsmålet vi håpet å besvare på Foreningskonferansen i Oslo. Foredrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekna ga oss innsikt på et organisatorisk plan og et tekniske. I påfølgende workshop utfordret vi deltakerne på hvordan fremtidens digitale forening kom til å se ut. Nederst på siden er 6 punkter fra foreningen samlet opp.

På konferansen var det engasjerte deltagere som alle var opptatt av hvordan vi skulle møte fremtiden. Da snakker vi ikke om den umiddelbare Covid-19-påvirkede fremtiden, men heller et 3-5 års perspektiv. Hvordan skal man egentlig sørge for at medlemmene føler at en forening er digitalt tilgjengelig, og hvordan kan det digitale hjelpe administrasjonen? Spørsmålene er mange, men som vi har erfart fra tidligere, er det ofte gode svar i salen. Vi utfordret derfor salen, diskuterte i plenum og kom frem til følgende 6 punkter for hva fremtidens forening er og hvordan den opererer.

 

  1. Digital strategi. Én strategi med tydelige digitale føringer – forankret i ledelsen og omfattende hele foreningen, fra sekretariat til medlem.
  2. Prediksjonsanalyse – rett informasjon/tjeneste til rett tid/riktig plattform. Foreninger har nok data til å spå hvilke medlemmer som står i fare for å melde seg ut eller ha behov for et annet type medlemskap. Dette gir foreningen kraft til å handle slik måte at medlemmet beholdes.
  3. Dataminimering. Opplysninger føres inn én gang, systemer og verktøyer samhandler slik at det hele henger sammen for de ansatte i sekretariatet.
  4. Automatisering. Langt flere av dagens tidkrevende prosesser er automatisert, alle former for standardiserte henvendelser løses uten at det opptar menneskelige ressurser, og medlemmet opplever økt servicegrad.
  5. Det digitale er lystbetont. – fra medlem til ansatte i administrasjonen. Løsninger som gjør at den digitale måte foretrekkes og oppleves som den enkleste.
  6. Informasjonstilgjengelighet. Det digitale muliggjør innsikt i alle fasetter av foreningen. Status/progresjon på prosjekter, arrangementer og kurs er tilgjengelig og oppdatert.

Fremtiden er som kjent vanskelig å spå, men likevel fremstår punktene fornuftige og i tråd med det Foreningsundersøkelsen viste. At det digitale er lystbetont og at medlemmer ønsker å engasjere seg på foreningenes plattformer, og at sekretariatet er lettet for manuelle oppgaver, det er uten tvil retningen foreningene som lykkes tar. Håper innsikten var til glede for også deg, skulle du ha noen spørsmål må du gjerne skrive til ela@groupcare.com