Foreløpige resultater: Dette gjør foreninger i vekst

Årets foreningsundersøkelse foreløpige resultater viser – i likhet med tidligere år – at voksende medlemsorganisasjoner i større grad anvender medlemsdata strategisk. Det samme gjelder bruken av sosiale medier i vervningsarbeidet. Men årets undersøkelse avslører ytterligere områder hvor fremgangsrike organisasjoner skiller seg ut.

Hvordan medlemsorganisasjoner arbeider har stor betydning.

Det er en ting å undersøke hvilke digitale redskaper foreninger anvender i hverdagen, men noe annet å se på hvordan man som organisasjoner arbeider med digitalisering. Til og med på dette området – som nettopp er hovedfokus for årets undersøkning – ser vi tydlige skiller mellom voksende organisasjoner og organisasjoner som mister medlemmer. Det begynner å ligne på et mønster: Voksende organisasjoner gjør helt enkelt mer, på flere områder, enn øvrige organisajsjoner. En tilfeldighet? Trolig ikke.

Nøye og ambisiøse

La oss se på noen tall som illustrerer ved voksende organisasjoner gjør særlig bra (utover anvendelse av medlemsdata).

  • Over 65% av voksende organisasjoner involverer sine medlemmer når de utvikler digitale løsninger. For minskende organisasjoner er prosentandelen kun 11%.
  • 78% av voksende organisasjoner anser at de forstår medlemmenes behov. Prosentandelen for organisasjoner i nedgang? 0%.

Tallene taler sitt tydelige språk. Men nå tenker du kasnkjer «hva har forståelsen for medlemmenes behov å gjøre med en digital transformasjon? Nå snakker vi om digitalisering – ikke medlemsservice”.

Det er nettopp dette som er poenget: De digitale løsningen er idag en selvsagt del av foreningsarbeidet, til forskjell for noen år siden da de kunne holdes adskilt. Derfor har dine digitale innsatser en direkte påvirkning på foreningsarbeidet. Det samme gjelder om man snur på det: Din hverdag og dine medlemmer kommer til å påvirke dine digitale behov og løsninger.

De nysgjerrige vet mer – og det lønner seg.

Om du forstå dine medlemmers behov er det mer sannsynlig at din forening utvikler og prioriterer digitale løsninger som faktisk løser dine behov. Samtidig involverer mange av de voksende organisasjonene sine medlemmer når de utvikler digitale løsninger, for å sikre gode sluttresultat. Det innebører bedre medlemsservice, som gir mer tilfredse medlemmer, som i sin tur gjør det mulig å verve enda flere medlemmer. Og brått, er den positive spiralen et faktum.

Voksende medlemsorganisasjoner er dessuten mer innovative samtidig som de er markant bedre på å lære av andre. Og behøver vi å si at de føler seg betydlig mindre truet av den fremtidige teknologiske utviklingen?

Vil du bidra til årets foreningsundersøkelse? Alle som deltar får tilsendt den ferdige rapporten om nordens foreninger, samt halv pris ved vårt neste arrangement i Oslo og på foreningerkonfenasen 2019 i København.