Fastholdelse av medlemmer er en av de største kjepphestene blant nordiske foreninger

Nordiske foreninger kjemper som aldri før om de frivilliges og medlemmers gunst. Det er derfor flere grunner til å tenke onboarding og fastholdelse inn i de strategiske rammer. Og her kan en målrettet onboardingprosess være et godt verktøy.  
 
Hvor blir medlemmene av? 

Antallet av foreninger i Norden stiger stadig, og kampen om å fastholde medlemmer blir større. Det er særlig de eldre foreningene som kjemper med å tilegne seg yngre krefter. Ifølge forsker ved Høgskolen i Østfold – Frode Hübertz Haaland er det flere grunner til at vi ser en slik tendens. Han fremhever den stigende inflasjonen, energikrisen, samt den økende konkurransen om medlemmene som mulige årsaker til hvorfor medlemmer overveier deres medlemskap. I tillegg peker han på at en av de største utfordringene ved fastholdelse av medlemmer skyldes de mange valgmulighetene man har som medlem: “Vi ser i dag en større tendens i tidlig turnover, fordi man som medlem i høyere grad har mulighet for å velge og vrake mellom foreningenes tilbud”. Haaland betegner tidlig turnover som medlemmets oppsigelse innen det første halvåret etter innmelding, hvor personen ikke følte at de fikk innvilget sine forventninger til medlemskapet.

 
De som arbeider systematisk med onboarding, mister i mindre grad medlemmer gjennom tidlig turnover.
Frode Hübertz Haaland

 

En målrettet onboardingprosess styrker fastholdelsen av medlemmer  

Ifølge Haaland er det flere tiltak foreninger og organisasjoner kan igangsette, dersom de ønsker å knekke den negative kurven. Han understreker at foreningers viktigste oppgave er å møte nye medlemmer i øyehøyde, samt anerkjenne og verdsette deres engasjement; enten det er snakk om lokale frivilliges aktive innsats eller et økonomisk bidrag i form av kontingent.  

På fagspråket kalles dette for ‘den sosiale interaksjonen’, og går i sin enkelthet ut på at medlemmet skal føle seg som en del av fellesskapet og noe større Det kan derfor være en fordel å skape noen tydelige rammer for hvordan man som forening vil ønske det nye medlemmet velkommen – og her kan en målrettet onboardingprosess være et godt verktøy. “De foreningene som arbeider strategisk med onboarding av medlemmer vil minske tidlig turnover, øke medlemstilfredsheten og effektivisere foreningsarbeidet”, sier Haaland.  

Det å møte medlemmene ansikttilansikt tror jeg er en avgjørende faktor for hvordan vi lykkes med onboarding av nye medlemmer.
Sophie Lundbæk

 

Danmarks Naturfredningsforening vil engasjere flere dansker i naturen  

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i en årrekke arbeidet målrettet med onboarding av nye medlemmer, og har vist seg å ha en positiv effekt, forteller organisasjonskonsulent i DN Sophie Lundbæk. Medlemmene blir kort tid etter tilmelding invitert til å delta på en rekke gratis arrangementer, hvor de kan møte ansiktene bak den lokale DN-avdelingen og få et innblikk i medlemskapet.  

“Vi ønsker som organisasjon å gi medlemmene en følelse av å være en del av en aktiv forening, hvor de føler at det blir verdsatt – og de selv kan gjøre en aktiv forskjell ved å bli frivillige. Derfor inviterer vi frivillige og medlemmer ut i naturen, hvor vi både kan vise vårt aktive arbeid med å beskytte den danske naturen og skape engasjement i gode naturopplevelser – samtidig forteller vi også ansikt-til-ansikt hva man som medlem kan forvente av sitt medlemskap”, forteller hun.  

Vær nysgjerrig på medlemmene 

Ifølge Lundbæk er det viktig å avklare forventningene med medlemmet. Når medlemmet melder seg inn i DN, mottar personen en velkomstpakke med velkomstbrev og informasjon om medlemsfordeler, samt tilbud. Deretter mottar medlemmer informasjon gjennom nyhetsbrev, både fra hovedforeningen og fra den lokale avdelingen av DN, som møter medlemmene med det lokale kjennskap til turer og arrangementer. DN’s Medlemsservice kontakter nye medlemmer som har fått et gratis prøvemedlemskap etter tre måneder for å spørre om interesseområder og om personen ønsker å fortsette medlemskapet. På den måten oppstår det ingen tvil om hva man som medlem kan forvente av medlemskapet og hva kontingenten dekker. I DN sender man utover velkomstpakken, informasjon om løpende arrangement og tilbud. Dette omhandler:  

 • Medlemsbladet, ‘Natur og Miljø’, som utsendes fire ganger i året og omhandler tidens tendenser og inspirerer til en grønnere verden. Magasinet dekker alt fra historier om miljø og dyr, til oppskrifter og guides til hvordan komme ut i naturen.  
 • Nyhetsbrev om tilbud og arrangementer som sendes en gang om måneden fra hovedforeningen.  
 • Lokalt nyhetsbrev fra den lokale DN-avdelingen i kommunen, hvor medlemmet får informasjon om den lokale innsats, samt invitasjon til lokale turer.  
 • Årlige kampanjer – for eksempel “Avfaldsinnsamling” og “Naturens uke”, som inviterer både medlemmer og ikke-medlemmer til å rydde søppel og bruke tid i naturen.  
 • Invitasjon til 1000 gratis turer rundt omkring i Danmark.  
 • Informasjon på hjemmesiden vedrørende medlemsfordeler.  
 • Invitasjon til generalforsamling, hvor medlemmene kan komme med forslag til innsats og hvor de selv kan stille opp til lokalstyret.  

Lundbæk understreker at dersom man som forening ønsker å fastholde medlemmer eller rekke ut til nye, er det en god idé å planlegge og arbeide ut ifra en strukturert kommunikasjonsplan, som sikrer en løpende dialog med medlemmet. Det er også viktig å kontakte medlemmene på forskjellige plattformer, slik at man rammer forskjellige målgrupper – mener Lundbæk. Den løpende kontakten sikrer en god dialog mellom foreningen og medlemmet, hvor personen føler at de er med på å gjøre en reel forskjell, forteller hun avslutningsvis.  

 

 

    Danmarks Naturfredningsforening – kort fortalt 
 • DN er Danmarks største grønne forening med 130 000 medlemmer og 2000 aktive frivillige.  
 • Det eksisterer 95 lokallag som arbeider for mer natur i Danmark, et renere miljø og en bæredyktig framtid.  
 • De arrangerer årlig over 1000 turer og aktiviteter.  
 • Består av 100 medarbeidere, som er ansatt i DN’s sekretariat beliggende på Østerbro i København.  

    Besøk DN’s hjemmeside her

 
 
Nysgerrig på hvordan Groupcare kan understøtte din forenings medlemshåndtering? Så book et uforpliktende møte med kommunikasjonssjef Emil Hovøre Andersen her

 

 Foreningsfaglig viten og inspirasjon – les mer under Groupcare Akademi