Et medlemssystem med muligheter

BL ønsket mer eierskap over data, enklere administrasjon av arrangementer, samt en løsning basert på standard hvor man som kunde nyter fordelene ved en felles utvikling. Med standardløsningen slipper organisasjonen tunge og administrative prosesser, og kan bruke tid på medlemmene. 
 
Lette etter et IT-system med flere muligheter 

BL er Danmarks bransje- og interesseorganisasjon for den allmenne boligsektoren, med over 500 boligorganisasjoner som medlemmer. Dette gjør BL til en kompleks organisasjon med mange demokratiske ledd som gjør at det stilles, ifølge teknisk konsulent Peter Ravn-Olesen, mange krav til et IT-system. Da BL lette etter et nytt system i 2018, ønsket organisasjonen et større eierskap over dataen og muligheten for å knytte flere superbrukere til systemet. 

‘’(…) Vi hadde et økonomisystem som var utbygget for å kunne mange forskjellige ting, men resultatet av systemet ble for komplekst. Leverandøren var den eneste som kunne bruke systemet i praksis, og til slutt var ikke løsningen lenger støttet, slik at det ikke var mulig å oppgradere med de mange endringene’’, forteller Peter Ravn-Olesen. 

Med det gamle systemet, hadde BL få brukere som kunne ivareta systemets funksjoner. Dette begrenset organisasjonen på flere områder, for eksempel i forbindelsen med opprettelse av kurs og arrangementer.

Med Groupcares medlemssystem får vi en følelse av å eie data, som vi kan tilgå og strukturere på en helt ny måte. 

 

Enklere fasilitering av kurs og arrangementer

En viktig del av BL’s årshjul er avholdelsen av faglige kurs – faktisk tilbyr de opp imot 500 kurs i året. Da organisasjonen først oppsøkte Groupcare, var et viktig punkt å sikre et system som kunne forenkle arrangementshåndteringen, uten at det ville gå utover kvaliteten. Peter Ravn-Olesen fremhever at en av de største utfordringene ved deres tidligere system var muligheten for å raskt opprette arrangementer gjennom å kopiere lignende, tidligere arrangementer. 

’’Hvert år avholder vi 50 arrangementer av den samme typen, og sekretærene skulle derfor ha skrevet inn den samme informasjonen hver gang et arrangment skal opprettes. Med Membercare kan vi gjøre dette effektivt og ukomplisert’’, sier han. 

Vi er et fellesskap med Groupcare. Vi har ingen annen leverandør som vi verdsetter så mye. Vi får effektiv hjelp til både alvorlige og ikke-alvorlige problemer. 

 

Nye funksjoner kommer alle til gode 

Ifølge Peter Ravn-Olesen er en annen fordel med Membercare at det er enkelt å få utviklet nye funksjoner. I takt med at foreninger og organisasjoner utvikler seg, oppstår det nye behov, understreker han.

BL har i samarbeid med Groupcare utviklet «deltakelses»-funksjonen, fordi organisasjonen leverer dagpenger og reiserefusjon til medlemmer av regionale bestyrelser. Her kan deltakerne på et arrangement laste opp et vedlegg som brukes til avregning. Den nye funksjonen har ikke bare kommet BL til gode, men også alle våre kunder. 

”Vi er imponert over Groupcares evne til å utvikle standardsystemet, slik at de kommer mange og vidt forskjellige kunder til gode. Groupcare er også gode på å lytte og forstå oss som forening, og tilpasse systemet etter våre behov”, slutter Peter Ravn-Olesen af. 

 

 

    BL – Danmarks Almene Boliger
  • Grunnlagt 1919, hovedkvarter Kbh V.   
  • Interesse- og bransjeorganisation for de allmenne boligorganisasjoner, og den ene million mennesker, som bor i allmenne hjem.  
  • BL’s politiske arbeid foregår i 11. krets og på tvers av landets kommuner, nasjonalt opp mot Christiansborg og Folketingets politikere.  
  • Valgte i 2018 at overgå til Membercare-løsningen.  

    Besøk BL’s hjemmeside her

 
 
Nysgerrig på hvordan Groupcare kan hjelpe deg og din organisasjon? Book et uforpliktende møte med kommunikationssjef Emil Hovøre Andersen her

 

  Foreningsfaglig viten og inspirasjon – les mer under Groupcare Akademi