Artikkel: Veien til god ledelse i frivillige organisasjoner

Den 4. februar kunne danske Frivilligrådets Komité for god ledelse presentere rapporten ”Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor”. Komitéen står bak rapportens 17 anbefalinger som tilsammen skal fungere som et verktøy for å understøtte frivillige organisasjoners arbeid; et verktøj som Groupcare gjerne vil være med på å skape oppmerksomhet rundt, med mål om å inspirere dere som jobber og er frivillige i foreninger.

― Melissa Simone Byberg

Bakgrunn for anbefalingene:

Utarbeiddelsen av rapporten har vært underveis siden 2018, da Frivilligrådet fikk i oppgave å komme med anbefalinger til Goog Goveranance. Disse skulle kunne brukes som inspirasjon og være gode råd til frivillige organisasjoner, og derfor har frivillig sektor vært aktivt med i prosessen. 

Hvorfor god ledelse?

Anbefalingene er målrettet frivillige organisasjoners ledelse, da det til syvende og sist er deres ansvar at organisasjonen er veldrevet og formålstjenelig. Anbefalingene sikter på å tydeliggjøre styrest oppgaver og ansvar overfor ledelsen og for å understøtte organisasjonens interne utvikling generelt. De setter også fokus på styrets ansvar for å sikre trivsel blant de ansatte og frivillige i organisasjonen, samt å forberede å forberede styret på morgendagens muligheter og utfordringer. 

Hva er god ledelse?

Det finnes det nok mange gode, men ikke ett godt svar på. Rapporten fungerer som en slags avkryssningsliste som gir oversikt over god ledelse ved å kartlegge seks fokusområder, nemlig: 

(1) Styrets oppgaver og ansvar;
(2) Styrets sammensetning og kompetanse;
(3) Evaluering av bestyrelsen og den daglige ledelsens arbeid;
(4) Trivsel og arbeidsmiljø;
(5) Oppfyldelse av organisasjonens mål; og
(6) Transparens.

Under hvert enkelt av disse fokusområdene gir rapporten konkrete anbefalinger som organisasjoner kan måle sin egen ledelse opp imot..

Les rapporten og bli inspirert

Hvis din forening kunne tenke seg et relativt simpelt verktøy for å evaluere deres ledelsesevne, og dermed løfte foreningen til nye høyder, så kan du hente rapporten her.

Rapporten er gratis og utarbejdet for å understøtte så mange frivillige organisasjoner som mulig, og dette er selvfølgelig noe som Groupcare gjerne vil være med på å muliggjøre.

*Denne artikkelen er utarbeidet på bakgrunn av diverse artikler publisert av Frivilligrådet.