Artikkel: Veien til å verve og engasjere unge i frivillige organisasjoner

Dersom der fortsatt var noen som trodde at unge er late, så motbeviser elevrörelsen (studentbevegelsen) det gang på gang. Sveriges Elevkårer er Sveriges største ungdomsorganisasjon. Gjennom å forstå hva som driver unges engasjement og senke tersklene, har de utformet nye innovative idéer for å rekruttere nye medlemmer. Groupcare gjorde et intervju med Richard Wahlström, President for Sveriges Elevkårers valgkomité, som fortalte om organisasjonens erfaringer om rekruttering av nye medlemmer, og hva som driver de unges engasjement.

Sveriges Elevkårer har 130 000 medlemmer i over 300 studentbevegelser fra nord til sør over hele landet. Medlemskapet er frivillig og med tanke på at Sveriges Elevkårer er Sveriges største ungdomsorganisasjon, tyder det på at organisasjonens arbeid vurderes høyt. 

”Medlemskapet er frivillig og alle elever på en skole der det finnes en studentbevegelse, kan bli medlemmer. Derfor synes jeg at det er gøy at Sveriges Elevkårer er Sveriges suverent største ungdomsorganisasjon, for det viser at veldig mange studenter åpenbart verdsetter den viktige jobben som studentforeningene gjør for å skape en god lærerik studietid for deres medlemmer, når de velger å bli medlem.

Ifølge Richard har foreningen god erfaring med å benytte innovative tiltak blant annet konkurranser og kampanjer for å promotere eksklusive medlemstilbud. Ifølge formannen er medansvar, og muligheten for å engasjere seg i forskjellige aktiviteter, den beste oppskriften på å tiltrekke unge på. På den måten får den frivillige lyst til å bli en del av studentforeningens fellesskap, og investere tid og krefter i organisasjonen. For å gjøre arbeidet med å verve nye medlemmer så enkelt som mulig, stiller Sveriges Elevkårers et nasjonalt medlemssystem til rådighet, så de lokale studentforeningene enkelt kan registrere nye medlemmer, og effektivt håndtere medlemmene.

Når Richard fikk spørsmål om hva han anser å være en drivkraft for unges engasjement, svarer han at han tror på at frihet skal bli gitt innenfor tydelige rammer.

”Det er en fantastisk mulighet å trene sine entreprenørevner på ekte, og det merkes at det er en drivkraft for mange å få være med å gjøre en forskjell, skape forandring, utvikle noeman tror på til det bedre for seg selv, sine klassekamerater, og andre på skolen.”

En drivkraft kan med andre ord være sjansen til å få gjøre en forskjell, og utvikle noe til det bedre både for seg selv og andre. Videre forteller Richard at drivkraft selvfølgelig er individuelt, men det er verdt å huske på det ikke er noen økonomiske insentiver for å få de unge til å engasjere seg i studentforeningene, tvert imot medfører det ofte kostnader i form av å gå glipp av undervisning, eller mulighet for å ha ekstrajobb ved siden av skolen.

 ”Dersom der fortsatt var noen som trodde at unge er late, så motbeviser studentbevegelsen det gang på gang.»

Richard sier at det er viktig at det skapes tydelige forum for engasjement, der man samtidig som man gjør en forskjell, også kan ha det gøy med andre, og at dette også er noe som driver mange til å engasjere seg mer i foreningslivet.

Som skolepolitisk aktør arbeider Sveriges Elevkårer med å løfte elevenes spørsmål til beslutningstagere gjennom påvirkningsarbeid på nasjonalt og kommunalt nivå. Blant annet hos skoleledere og andre aktører i utdannelsessektoren. På den måten fører elevenes innsats til ekte forandringer i deres omgivelser, forteller Richard.

Vi ser hvordan presidenten står i Tv-nyhetene på beste sendetid og ulike muligheter innen karaktergivning eller brister som elevene opplevde under pandemien distanseundervisning. mulighetene sändningstid och lyfter möjligheterna med ämnesbetyg i stället för kursbetyg eller brister som elever vittnat om under pandemins distansundervisning. Vi ser samtidig et antall studentrådsledere som kjemper for studentbevegelsens lokale forutsetninger, som for eksempel tilgang til elevrådsrum, eller muligheten for å invitere politiske partier til debatt før valget.

For å beholde medlemmer og drivkraften for engasjement, er det viktig å sikre verdien for de som engasjerer seg frivillig, og for hele organisasjonen, og det gjør Sveriges Elevårer gjennom å kjempe for å skape de beste forutsetningene for alle Sveriges elever.

”Uten ideellt engasjement faller hele vår organisasjon og derfor er vår medlemsbase ufattelig  viktig for den virksomheten som studentbevegelsene skaper.”

Richard menar at et engasjement iblant selvsagt kan virke overveldende, men det at man har muligheten til å være med i et fellesskap som gjør en forskjell og skaper forandring, er essensielt for å bygge en bærekraftig forening. Og derfor er det ifølge Richard et positivt tegn, at elever i organisasjonen velger å bli i sine studentforeninger selv etter studietiden.

Inkludering og mangfold er også et emne som Sveriges Elevkårer løfter som spesielt viktig.

Med en bredere medlemsbas med flere erfaringer og bakgrunner blant de tillitsvalgte, er forutsetningene for fremgang i studentbevegelsenes arbeide bedre.”

Likte du denne artikkelen?