Artikkel: Kultur i foreninger – kunsten å samle en forening rundt et felles formål

En forening er jo ofte dannet for å oppnå et høyere mål – enten det er en pasientorganisasjon som vil ivareta en gruppe mennesker med noen felles behov, eller et politisk parti som ønsker å forme samfunnet ut ifra noen verdier og idealer.

Selv om dette ofte er grunnstenen i en forening, betyr ikke det at det ikke kan være utfordrende å få en forening til å jobbe sammen mot å oppnå dette felles formål. Det kan også by på noen andre utfordringer i en forening enn i en bedrift. Spesielt kan det være utfordrende å samle alle, fra lokallagsansvarlige, frivillige og de ansatte i sekretariatet, på en slik måte at alle bidrar med å dra foreningen i ønsket retning.

”Ett nyckelord för vår organisation är engagemang – alla brinner väldigt mycket för organisationen och de sakfrågor som vi driver. Dock kan detta ibland leda till konflikter. Man vill så mycket och tycker ibland inte att andra gör tillräckligt. (…) Men oftast är problemet att lokalföreningarna inte känner sig sedda och uppskattade av kansliet.”

              – Ansatt i svensk interesseorganisasjon

Foreningsundersøkelsen 2020 har undersøkt kultur i foreninger blant 158 skandinaviske foreninger. Rapporten viser at de foreningene hvor medlemmene føler seg som en aktiv del av foreningen og den daglige ledelse har tilpass fokus på medlemmene, i større grad opplever voksende medlemstall.

Hvordan endrer man kulturen fra å være en hvor medlemmene er passive, til å bli en aktiv del av foreningen?

Det skal vi forsøke å besvare med vinterens webinarer, som vi vil slippe på hjemmesiden fremover.