Artikkel: Et felles formål er bra for organisasjonens kultur

Kultur i organisasjoner er noe alle vet noe om, men ingen kan peke på hva er. Det sa Are Hallan Syversen, som er partner og daglig leder av Mobilize Strategy Consulting’s norske avdeling, når vi snakket med ham om årets tema for Den store foreningskonferansen.

Av Erlend Ludvig Alvsvåg

Are er ikke så opptatt av å definere kultur, men helle av hva kultur og en bevisstgjøring og endring av denne kan gjøre for en organisasjon.

«Det viktige er å besvare spørsmålene: Hva er det vi skal få til sammen? Hvilken ambisjon har vi som vi kan samle oss rundt? Kulturen springer ut fra dette felle formålet, og det handler ikke om at alle skal være like. Det som bør være likt er en felles målsetting, en visjon for hva vi skal få til og hvorfor vi skal eksistere».

En slik felles målsetting har heldigvis en rekke foreninger; det er jo nettopp det som skiller foreninger fra bedrifter. Der bedrifter beskjeftiger seg med å tjene penger, har foreningene ofte et større formål. Det tror Are kan være en fordel, f.eks. vil et politisk parti ha noen tanker om hvordan samfunnet skal ordne seg, som kan virke samlende for alle i organisasjonen, fra sekretariat og politisk ledelse til medlem.

Om man er så heldig å ha mennesker som brenner for et felles formål i sin forening, har man et godt utgangspunkt for en god organisasjonskultur. Klarer man da å bringe i spill følgende tre elementer, kan man få medarbeidere som virkelig vil noe sammen.

  1. Medarbeiderne lar seg motivere av et høyere mål, dette må anom erkjennes og underbygges.

Her handler det om at kulturen formes når medarbeiderne lar seg motivere av et høyere mål. Foreninger er ofte i den heldige situasjonen at de ansatte motiveres av foreningens formål. Enten det er et politisk parti som gjerne vil endre samfunnet, eller en fritidsorganisasjon som vil tilbyr spennende aktiviteter for unge. Dette må bygges under og vernes om.

  1. Det må legges til rette for at medarbeiderne lykkes, med oppgaver som er krevende, men motiverende å arbeide med.

Fasilitering av indre motivasjon er en kunst. Lykkes man med dette får man ansatte med driv og gjennomføringskraft. Når ansatte er indre motivert til å jobbe med oppgavene de løser, vil det gi en god effekt på hele kulturen.

  1. Autonomi må være til stede. Frihet innenfor rammer.

Det er vanskelig å motivere ansatte til å gjenta enkle arbeidsoppgaver uten et tydelig mål og en åpenbar innvirkning på organisasjonen. Derfor er frihet til å løse oppgaver på en best mulig måte, uten overvåkning, en kilde til motivasjon for de ansatte.

Alfa og omega for kultur er at det ikke kan komme fra ledelsen, ledelsen kan legge til rette, men den øvrige organisasjonen sitter med definisjonsmakten.

 

Håper dette var til inspirasjon, vi kommer tilbake med flere artikler om kultur i organisasjoner, blant annet med mer innsikt fra Are!