Vykort från Venstres Ungdom: Att hålla andan uppe i ett ungdomsförbund under corona

Det kan vara en utmanande uppgift att driva en ungdomsorganisation när det inte är möjligt att mötas fysiskt eftersom de, utöver sin politiska agenda, till stor del bygger på sociala sammanhang och relationsbyggande. Det berättar Sebastian Bærnthsen, vice ordföranade i Venstres Ungdom, om i en intervju med Groupcare i samband med temaserien Vykort från organisationer.

Svårt att hålla medlemsandan uppe när allt är digitalt

Det är inte förvånande att vice ordförande Sebastian Bærnthsen kunde berätta om att medlemmarna i Ventres Ungdom var glada över att kunna mötas fysiskt igen. Han har lagt märke till att många av medlemmarna gärna vill vara aktiva men att de inte blir lika motiverade av de digitala evenemangen. Sebastian förklarar att det ibland kan vara svårt att ”hålla samma anda uppe” som innan pandemin trots de digitala initiativen.

Högre uppslutning i takt med att corona fortsätter

Trots en lägre motivationsnivå har Sebastian lagt märke till en utveckling hos medlemmarna i förhållande till de digitala initiativen från i starten av corona fram tills idag. Han säger att medlemmarna var mer skeptiska mot digitala möten i början då de fortfarande existerade en generell förhoppning om att corona-pandemin bara skulle hålla på i några månader. Men nu när det efterhand har gått upp för alla att vi måste acceptera det faktum att det kommer att ta lite tid innan vi helt kan säga hejdå till pandemin upplever Sebastian att fler deltar på de digitala evenemangen även om det kanske inte är samma sak som de fysiska. Det finns en bra förklaring till detta säger Sebastian, nämligen att ”de saknar gemenskapen”.

Tid för prioritering: digital omställning för värvning och rekrytering

Att förbättra sig digitalt har varit en nödvändig prioritering för många organisationer under corona, inklusive för Venstres Ungdom. Här kan Sebastian berätta att organisationers digitala fokus under pandemin framför allt har inneburit att förbättra sin annonsering i samband med värvning och rekrytering av nya medlemmar. Enligt Sebastian är denna typ av digital värvningskampanj ett nytt fokusområde för organisationen, men det har också varit nödvändigt och något som de även kan använda sig av efter corona.

”Tidigare har vi ju varit ute på skolor med flyers och liknande, och på det sättet skapat kännedom om oss, men nu måste vi istället jobba på att nå folk digitalt.”

Det digitala kan komplettera men inte ersätta det fysiska

Då vi frågade Sebastian om Venstres Ungdom såg någon potential i att ta med sig det digitala fokuset vidare till den andra sidan av pandemin så var svaret ja. Dock betonade han att det digitala endast bör integreras där det ger mening. Till exempel kan det att det även i framtiden vara en fördel att hålla digitala möten när det kräver deltagande av individer från olika delar av landet. ”Det skulle vara enklare för våra medlemmar och faktiskt också billigare”. Men när det gäller större evenemang är det ändå bäst att träffas fysiskt. ”Även om det är ett professionellt evenemang så är det sociala sammanhanget en viktig del av det”.

Viktigt att prioritera de saker som driver organisationen framåt

Även om Sebastian räknar med att Venstres Ungdom kommer att gå tillbaka till det fysiska rummet igen så snart som det är möjligt så har han tagit stora lärdomar under corona. Han konstaterar att de i organisationen har upplevt hur viktigt det är att ha en engagerad organisation där man har förväntningar på varandra:

”När man har upplevt att det inte har varit möjligt att anordna många saker tror jag att folk har blivit mer medvetna om hut viktigt det är att vi hjälper varandra med att se till att vi sätter krav på att olika evenemang och träffar blir av”.

Sebastian förklarar att det har gått upp för honom hur mycket det betyder att fortsätta med att avhålla evenemang även om de kan verka mindre betydelsefulla:

”I det stora hela kan det fortfarande ha en stor betydelse (…) oavsett om man är en liten organisation är det viktigt att man alltid prioriterar de saker som driver organisationen framåt”.

Fortsätt med evenemangen för de ungas skull

Sebastian påpekar vikten av att fortsätta med att anordna evenemang. Även om vissa sociala initiativ kan kännas obetydliga i sig själv gör de sammantaget en enorm skillnad, speciellt för Venstres Ungdoms generellt unga medlemsålder. ”Man kan enkelt se det på statistiken, de negativa siffrorna på hur unga människor har det idag”.

Alltså ska vi inte underminera hur viktigt det är att hålla fast vid de sociala initiativen i dessa tider, även om de fortfarande delvis måste ske på skärmen.