Artikel: Sätt pris på era medlemmar och frivilliga!

I årets föreningsundersökning undersökte Groupcare värvning och rekrytering av medlemmar och frivilliga. Med svar från 178 medlemsorganisationer har en rapport sammanställts som bland annat illustrerar organisationers förhållande till sina medlemmar och vikten av att börja från dag ett.

Att ta hand om den befintliga medlemsbasen är oerhört viktigt. Majoriteten av de organisationer som upplevt ett stigande antal nya medlemmar har förutbestämda strategier som berör hur de välkomnar och aktiverar sina medlemmar. Grafen nedan visar exempel på olika insatser i välkomnandet av nya medlemmar:

Figur 14: Välkomstmejl och välkomst-brev/tidning är vanligare välkomstinitiativ i hela Norden

Värdesätt era medlemmar – Grafen ovan visar ett urval av de tillvägagångssätt som olika organisationer använder sig utav för att värna om sina nuvarande medlemmar. Bland de organisationer som har upplevt ett ökat antal medlemmar under det senaste året hade mer än hälften använt sig utav ovanstående åtgärder.

Med andra ord kan det med stor sannolikhet gynna arbetet i värvandet av nya medlemmar att hålla kvar i de som redan finns, genom att ge dom en anledning att stanna kvar. Att behålla och engagera medlemmar i en organisation är dock inte alltid lätt. Men det finns flera betydelsefulla insatser för att lyckas- och det är viktigt att starta från dag ett. En engagerad och dedikerad medlem kräver en engagerad och dedikerad organisation. Således är det första mötet med nya medlemmen av stor betydelse.

Självfallet ser denna process olika ut från organisation till organisation och det kan mycket väl bero på vilken typ av medlemmar organisationen består av. En organisation som har en ständig dialog till sina medlemmar är den växande organisationen Sveriges biodlares riksförbund.

Vissa organisationer växer snabbare än andra, det kan bero på vad som florerar i media, eller nya intressen i samhället. Ett sådant exempel, är det stora ökade intresset för biodling, kanske i samband med den ”gröna vågen” något som varit väldigt positivt för Sveriges Biodlares Riksförbund. Groupcare samtalade med Anette Irebro som berättar att de haft väldigt många gynnsamma år. Hon berättar även att de egentligen inte gjort några jätteinsatser för att rekrytera nya medlemmar men att media har varit behjälpliga då vikten av pollinerade insekter florerat mycket både i TV, radio, tidningar och på sociala medier.

Men, vikten av att värdesätta sina medlemmar består, Anette menar att det ökade intresset för biodling kanske inte pågår i en evighet, därför säger Irebro:

 

”Vi satsar mycket på att ta vara på de medlemmar vi har och ser till att vara attraktiva för dem att fortsätta sitt medlemskap.”

 

När de välkomnar nya medlemmar skickar de ut ett välkomstbrev och därefter är det föreningarna som är medlemmarna närmast som håller i kontakten. Deras bästa kanal för att nå alla sina medlemmar är deras medlemstidning Bitidningen, som utkommer med 12 nummer per år.

Sedan pågår det ständigt en dialog med medlemmarna på olika nivåer och i deras kommittéer. Arbetet kring värvning och rekrytering hanteras främst av de ca 270 föreningarna i landet, de håller kurser både för nybörjare och mer erfarna biodlare.

Efter årets föreningsundersökning och samtal med en växande organisation ser vi exempel på hur och varför en formaliserad process i välkomnandet av nya medlemmar och inför den befintliga medlemsbasen är ett bra alternativ. Alla organisationer är olika, och det innebär självklart att även processer och strategier inom organisationerna ser olika ut. Gemensamt är vikten av att värdesätta sina medlemmar och att redan från dag ett visa uppskattning åt de som väljer att bli medlem i organisationen och därmed skapa en varaktig relation till de som får din organisation att växa.

Gillar du den här artikeln?
Få mer gratis föreningsinspiration här