Vad kännetecknar växande föreningar?

Att öka sina medlemstal och växa som organisation är en huvudprioritering för de flesta föreningar. Det ger bättre möjligheter att påverka och göra skillnad, liksom det tryggar föreningen ekonomiskt. Så vad kan vi lära av de föreningar som växer? Vad är det de gör annorlunda?

Varje år genomför Groupcare en föreningsundersökning som studerar det nordiska föreningslivet. För den här artikeln har vi tittat närmare på de föreningar som växer respektive krymper sett till antal medlemmar. Årets undersökning har digitalisering som huvudtema.

Om man jämför växande och krympande föreningar syns några tydliga mönster. Till exempel använder växande föreningar deras insamlade medlemsdata i större utsträckning än föreningar vars medlemstal krymper. Vad betyder det kan man fråga sig. Jo, att de data föreningen redan besitter används för ändamål så som att utveckla kursutbud, anpassa kommunikationen, arbeta intressepolitiskt m.m.

Detta kräver inte nödvändigtvis nytt köp av IT. Då data redan är insamlade handlar det snarare om hur man som organisation väljer att arbeta med dem. De flesta föreningar har (oavsett IT-lösningar) information om sina medlemmars ålder, var de bor, vilka evenemang som är populärast och så vidare. Därför kan även en mindre, ideell förening arbeta mer dataorienterat.

Stora skillnader på avgörande områden

Föreningar med ökande medlemstal använder i större utsträckning medlemsdata på samtliga områden, vilket bl.a. innefattar segmentering i kommunikation, lobbyverksamhet samt utveckling av kurser och medlemsfördelar.

Intressant är att på just ett av viktigaste områdena är skillnaden mellan växande och krympande föreningar som störst: Huruvida medlemsdata används för att informera ledningen om organisationens utveckling och drift.

Endast 1/3 av de krympande föreningarna använder sina medlemsdata till detta. Det betyder att en majoritet av de ansvariga i dessa organisationer får bristfällig information rörande föreningens utveckling. På den ljusa sidan innebär det att det finns lågt hängande frukter för den som gärna vill arbeta mer proaktivt med data. Saknar organisationen ekonomi för ett ordentligt medlemssystem så kan en stund i Excel faktiskt ge förvånansvärt mycket information om ens medlemmar.

Om man istället tittar på växande föreningar så använder drygt 2/3 medlemsdata för att informera ledningen organisationens drift. Det är ett betydligt högre antal – men även här finns ett fåtal föreningar som enkelt kan bli mer dataorienterade.

Varför är detta så viktigt?

Låt oss ta ett exempel. Föreställ dig att du ska ta viktiga, strategiska beslut för en organisation du är med och leder. Samtidigt saknar du djupgående information om din viktigaste resurs och målgrupp – dina medlemmar. Känner du dig bekväm i beslutsfattandet? Sannolikt inte: Ju mer du vet, desto mer välgrundade beslut kan du ta. Det är här det databaserade arbetssättet gör skillnad.

Välgrundande beslut gagnar nämligen hela organisationen och ger en positiv spiral: nöjdare medlemmar attraherar ännu fler medlemmar, vilket ger fler resurser och möjlighet för att göra medlemskapet än mer relevant.

Samtidigt vet vi av erfarenhet att det är enklare sagt än gjort. Därför levererar Groupcare inte enbart IT-lösningar utan erbjuder även organisationsrådgivning – oavsett vilket medlemssystem föreningen har idag.

Vi hjälper er att dra nytta av samtliga datakällor (medlemsregister, nyhetsbrev, evenemang. m.m.) och att utnyttja alla de möjligheter som data innebär.

Om du vill veta mer om vår rådgivning är du välkommen att kontakta Jakob Eggefors på jhe@groupcare.com.