Undersökning: Den digitala medlemsorganisationen 2018

För nionde året i rad genomför Groupcare en större undersökning bland professionella medlemsorganisationer i Norden. Undersökningen genomförs i år under rubriken ”Den digitala medlemsorganisationen 2018” med syftet att belysa den fortsatta digitala utvecklingen och dess betydelse för arbetet i professionella medlemsorganisationer.

Undersökningen stänger snart för svar!

Digitaliseringen har bidragit till att föreningars förutsättningar kraftigt förändrats, varför såväl nya utmaningar som möjligheter uppstått. Det är idag bland annat möjligt att ta beslut baserade på rika dataunderlag samtidigt som medlemmar och aktiva ställer fler och högre krav på föreningen.

Mot den bakgrunden är syftet med årets föreningsundersökning att belysa utmaningar på ledningsnivå såväl som de många möjligheter och trender som uppstår i förbindelse med ökad digitalisering, för att därmed kunna bidra med nya insikter och perspektiv på föreningsarbetet. Därutöver behandlar enkäten områden som värvning och behållande av medlemmar, förändring i medlemsantal och andra återkommande teman som gör det möjligt att se utvecklingen över tid i det nordiska föreningslivet.

Men för att kunna presentera ny kunskap om medlemsorganisationer och deras miljö behöver din hjälp med att besvara undersökningen. Den tar ca. 10 min. att genomföra och du är anonym.

Dela med dig av din kunskap genom att delta i undersökningen här.

Som tack för ditt deltagande i undersökningen skickar vi dig den färdiga rapporten förutsatt att du anger din e-postadress i slutet av undersökningen. Vänligen notera att du skickas över till en annan sida för angivande av e-postadress – på så vis garanteras du anonymitet.