Undersökning: Årsstämmor under Corona

Groupcare har under hösten undersökt hur de nordiska medlemsorganisationerna har hanterat deras årsmöten i en tid när de inte är möjligt att mötas i större församlingar. Utav det har vi skrivit en artikel som vi hoppas kan ge inspiration.

Det finns ingen rak väg

Undersökningens tillfrågade tar upp flera utmaningar när det gäller att hantera årsmöten under Corona. Majoriteten säger att de ursprungligen valde att skjuta upp stämman, och flera slutade sedan med att ställa in den fysiska stämman istället för att flytta den online. Oavsett om det har hållits fysiskt eller online är en sak säker; det har inte varit en rak väg.

Key takeaways från undersökningen:

Blandade upplevelser med fysiska årsmöten

Flertalet meddelar att de valde att skjuta upp sin årsmöten till hösten med målet att kunna hålla dem fysiskt. Här hade flera organisationer turen att hålla evenemanget, med nödvändiga justeringar, innan församlingsförbudet skärptes igen. Ändå krävde det fysiska genomförandet viss flexibilitet, och flera organisationer upptäckte att ett antal medlemmar och delegater valde att inte dyka upp på grund av hänsyn till och oro över smittoläget.

Vissa organisationer gick dock en mellanväg. De strukturerade deras årsmöten som en blandning av fysiskt och digitalt, vilket för några visade sig fungera jättebra. De anser att de har tagit viktig lärdom av detta som även kommer att vara användbart efter Corona.

Digitala årsmöten: Värt att veta

Inte alla organisationer som hade planerat att skjuta upp sina årsmöten till hösten för att kunna hålla dem fysiskt hade lika tur. En av de tillfrågade från en intresseorganisation säger bland annat:

”Det är en utmaning när man väljer att flytta ett fysiskt program online med kort varsel. Jag önskar att vi hade planerat att hålla det digitalt från början. ”

Det kan därför vara till ens fördel att tänka framåt och planera utefter alla tänkbara utmaningar och scenarion.

Dock ska man inte tappa modet, men komma ihåg at behålla översikten

”Gör vad ni kan, för det kommer att bli bra, men var inte rädda för att kasta er ut i det. Tänk igenom årsmötet från början till slut och se till att hitta motsvarande eller liknande element för t.ex. röstningssystem, rösträkning osv. ”

Läs här om du vill ha konkret inspiration från LGBT + Danmark, som valde att flytta sitt årsmöte online.