Steget som driver unga till att engagera sig ideellt

Om det fortfarande var någon som trodde att unga var lata så motbevisar elevrörelsen det gång på gång. Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation. Genom att förstå vad som driver ungas engagemang och sänka trösklarna har de utformat nya innovativa idéer för att rekrytera nya medlemmar. Groupcare intervjuade Richard Wahlström, ordförande för Sveriges Elevkårers valberedning som berättade om organisationens erfarenheter av rekrytering av nya medlemmar och vad som driver ungas engagemang.

Sveriges Elevkårer har 130 000 medlemmar i över 300 elevkårer från norr till söder över hela landet. Medlemskapet är frivilligt och med tanke på att Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation tyder det på att organisationens arbete värderas högt.

 

Medlemskapet är frivilligt och alla elever på en skola där det finns en elevkår kan bli medlemmar. Därför tycker jag att det känns roligt att Sveriges Elevkårer med råge är Sveriges största ungdomsorganisation för det vittnar om att väldigt många gymnasieelever uppenbarligen värdesätter det viktiga arbete som elevkårerna gör för att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar när de väljer att bli medlem.

 

Richard delar även med sig av initiativ när det kommer till att värva och rekrytera medlemmar. Han berättar att han sett många innovativa sätt som elevkårerna använder. Det kan bland annat vara olika värvningstävlingar och kampanjer för att lyfta medlemsexklusiva erbjudanden. Det som Richard dock nämner som det kanske mest framgångsrika sättet i värvning och rekrytering är att möjliggöra för chansen att på olika sätt engagera sig i elevkåren – och på så sätt skapa ett naturligt medlemsengagemang och vad Richard beskriver som en känsla av ”the more the merrier”, att man som elev själv vill vara en del av elevkårens gemenskap. Som organisation tillhandahåller de även ett nationellt verktyg för medlemsregister för att underlätta för elevkårernas medlemsvärvning.

När Richard fick frågan om vad han anser vara en drivkraft för ungas engagemang svarar han att han tror på att frihet ska ges inom tydliga ramar.

 

”Det är en fantastisk möjlighet att träna på entreprenöriella förmågor på riktigt och det märks att det är en drivkraft för många att få vara med och göra skillnad, skapa förändring, utveckla något man tror på till något bättre för sig själv, sina klasskompisar och andra på skolan.”

 

En drivkraft kan med andra ord vara chansen att få göra riktig skillnad och utveckla något till det bättre för både sig själv och andra. Vidare berättar Richard att drivkraft självklart är individuellt men något som är värt att påminnas om är att det inte finns några ekonomiska incitament att engagera sig i elevkåren, tvärtom så innebär det ofta kostnader i form av att man kanske missar lektioner eller möjlighet till ett extrajobb utanför skolan.

 
 ”Om det fortfarande var någon som trodde att unga var lata så motbevisar elevrörelsen gång på gång det.”

 

Richard säger att det är viktigt att det finns tydliga forum för engagemang där man samtidigt som man gör skillnad också får ha roligt med andra, och att detta är något som också driver många att ta steget till att engagera sig. Richard tror att ledordet är roligt – att det är roligt att engagera sig ideellt skapar engagemang.

Som skolpolitisk aktör arbetar Sveriges Elevkårer med att lyfta elevernas frågor till beslutsfattare genom påverkansarbete gentemot utbildningspolitiker på nationell och kommunal nivå, skolhuvudmän och andra utbildningsaktörer. Här ser vi ett exempel på hur elevernas arbete faktiskt kan leda till riktig skillnad, vilket även ses som en drivkraft enligt Richard.

Vi ser hur ordförande står i Tv-nyheterna på bästa sändningstid och lyfter möjligheterna med ämnesbetyg i stället för kursbetyg eller brister som elever vittnat om under pandemins distansundervisning. Vi ser samtidigt ett antal elevkårsordföranden som kämpar för elevkårens lokala förutsättningar som exempelvis tillgång till ett elevkårsrum eller möjligheten att bjuda in politiska partier till debatt inför valet.

För att behålla medlemmar och drivkraften för engagemang är det viktigt att säkerställa värde för de som engagerar sig frivilligt och för hela organisationen, och det gör Sveriges Elevkårer genom att kämpa för att skapa bästa förutsättningar för alla Sveriges elever. Chansen att göra riktig skillnad i stort kan vara en viktig drivkraft och även något som ger värde i sig.

 

”Utan ideellt engagemang faller hela vår organisation och därför är vår medlemsbas oerhört viktig för den verksamhet som elevkårerna skapar”

 

Richard menar att ett engagemang stundvis såklart kan kännas överväldigande men att just den här känslan av att känna att man kan vara med utifrån sina förutsättningar och driva sin fråga eller göra skillnad om man vill är väldigt viktig för att bygga långsiktig hållbarhet. Att elever vill vara med i organisationen även efter sin gymnasietid är enligt Richard ett gott tecken som tyder på att de upplever ett värde av att engagera sig.

Inkludering och mångfald är även ett ämne som Sveriges Elevkårer lyfter som särskilt viktigt.

 

”För visst är det så att med en bredare medlemsbas, fler erfarenheter och bakgrunder bland de förtroendevalda är förutsättningarna större för elevkårernas arbete att bli framgångsrikt.”

 

Nu arbetar valberedningen, i rekryteringsarbetet till de nationella förtroendeuppdragen som väljs av medlemmarna på höstens kongress, med att sänka trösklarna och kommer bland annat att ändra en så enkel sak som att i huvudsak genomföra digitala intervjuer i stället för fysiska intervjuer med kandidater för att undvika onödiga resor. De har ständigt med sig arbetet med inkludering och mångfald eftersom det enligt Richard Berikar verksamheten.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Sveriges Elevkårer är en medlemsorganisation som genom sina erfarenheter kan ge insikt i vad som driver unga till att engagera sig ideellt. Genom innovativa idéer som tävlingar och kampanjer ser de till att värva nya medlemmar och därefter erbjuder de en chans att göra riktig skillnad. De sänker trösklarna och arbetar för att skapa bästa förutsättningar för alla svenska elever genom gymnasielivet, därmed är Sveriges Elevkårer en attraktiv organisation för ungdomar runt om i landet.