Så lyckas ni med er digitala transformation

Varför pratas det så mycket om digitala transformationer? Vad kännetecknar egentligen en lyckad övergång till det digitala? För att ge svar på detta sätter vi på Groupcare fokus på just detta under 2019. Genom att första kartlägga föreningarnas nuvarande situation genom föreningsundersökningen gör vi en insats för att stärka det nordiska föreningslivet.

Vi har tidigare skrivit artiklar så som ”den digitala utvecklingen haltar” samtidigt som färska rapporter visar att flera föreningar har svårt att hänga med i svängarna. En digital transformation är ingen enkel sak att genomföra och organisera. Det kräver allt som oftast omstrukturering och omorganisering – men är gräset grönare på den andra sidan?

Det korta svaret är ja. En lyckad digital transformation känns igen genom att både anställda och medlemmar föredrar de nya processerna framför de gamla. Alltså är en digital transformation i sig själv något positiv. Att endast digitalisera manuella arbetsuppgifter är inte tillräckligt: Man måste tänka nytt och komma på kreativa lösningar från såväl person och process till teknologi och ledning. En organisation har vanligtvis flera mål med sin digitalisering men att användarupplevelsen – eller medlemsupplevelsen – förbättras är a och o.

Att gå en konstant mer digital tid till mötes verkar vara en stor utmaning för organisationer inom alla verksamhetsområden. Paraplyorganisastionen Frivillighet Norge genomförde i fjol en undersökning bland just norska frivilligorganisationer. Den visar att hela 58% (!) av de tillfrågade tror att den teknologiska utvecklingen kommer att utmana deras förening under de kommande åren.

Samtidigt slår en rapport på temat NGOs i Skandinavien fast att sektorn inte lyckas frigöra sin fulla potential på det digitala området. Rapporten, som är skriven av konsultfirman Accenture, konstaterar att organisationerna har svårt med att implementera just den digitala aspekten i såväl strategi som kulturen. Slutsatsen som dras är att de som klarar att ”catch up” kommer få ett mycket stort försprång i ett landskap som präglas av fler och fler aktörer.

 

Accenture pekar på att ett starkt användarfokus är fundamentalt för att lyckas med att utveckla digitala lösningar som kan lösa äkta problem, liksom att digitala kompetenser måste tillsättas inom hela organisationen. Det kan låta som en lång, tung och vansklig process – och det är ofta väldigt tid- och resurskrävande.

Vi på Groupcare vill underlätta för föreningar att få just det där digitala försprånget och sätter i år därför fokus på digitala transformationer.

Det gör vi eftersom vi vet att det är här föreningar har som mest att hämta. Digitala lösningar frigör tid och resurser så att föreningen kan använda sin tid på det som faktiskt betyder något – medlemmarna.

Källor:

Accenture. (2019). Catching up with society – A digital reality check for Nordic NGOs. https://www.accenture.com/no-en/insight-nordic-digitalngo

Frvillighet Norge. (2018). Kartlegging av behov, muligheter og løsninger for digitalisering av frivillighet. http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Frivillighetspolitikk/Rapport_final.pdf

Bild: http://freedomandsafety.com/en/tags/catalysts-digital-transformation