Så har danska Liberal Alliance effektiviserat sina omröstningar med hjälp av EG Membercares omröstningsmodul

 

Danska partiet Liberal Alliances medlemmar använde EG Membercares omröstningsmodul för första gången på deras nyligen genomförda riksmöte. Omröstningsmodulen har säkrat partiet en mer effektiv process i samband med skapandet och genomförandet av omröstningar – till fördel för både medlemmar och anställda. 

Nya krav på omröstningar

Liberal Alliance är ett danskt parti i tillväxt som under de senaste två åren upplevt en stadig medlemsökning. Förra årets riksmöte hade därför 700 röstberättigade. Omröstningen genomfördes vid den tidpunkten manuellt och medlemmarna fick då en mapp med en röstlista där de skulle skriva namnen på de åtta kandidater de ville rösta på. Det var både en tidskrävande och utmanande process.

Organisationschef Andrea Vinjebo och organisationskonsult Agnes Gründahl från Liberal Alliance berättar om hur de tog steget och valde att använda EG Membercares omröstningsmodul på deras nyligen genomförda riksmöte: ”Vi befann oss i en situation där vi behövde en smidigare och mer automatiserad process. Vi hade hört att danska Socialdemokratiet haft goda erfarenheter av att hålla digitala omröstningar. Därför bestämde vi oss för att använda omröstningsmodulen och det fungerade riktigt bra i praktiken,” säger Agnes Gründahl.

Omröstning i en stor skala

På Liberal Alliances landsmöte kunde 800 medlemmar rösta på åtta av totalt 17 kandidater till Huvudstyrelsen. Det innebar att medlemmarna kunde lägga flera röster samtidigt. ”Tidigare var det några av partiets anställda som behövde räkna alla röster manuellt. Det innebar många manuella arbetsmoment och ibland fel, vilket i slutändan betydde att vi behövde räkna om rösterna. Med omröstningsmodulen undviker vi mänskliga fel, samtidigt som vi säkerställer snabba och säkra resultat,” förklarar Agnes Gründahl.

Flera fördelar bland många 

En av de största fördelarna med EG Membercares omröstningsmodul är enligt Andrea Vinjebo att datasäkerheten är på topp och att medlemmarna kan logga in via Membersite och lägga sina röster i en trygg och välbekant miljö. Partiet använde också funktionen närvaroregistrering med QR-kod i samband med riksmötet, vilket säkerställde att det bara var närvarande medlemmar som kunde rösta.

Positiv återkoppling från medlemmar och frivilliga

Andrea Vinjebo berättar avslutningsvis att själva röstningsprocessen var smidig och enkel, och det stöds också av organisationen: ”Vi har fått flera positiva återkopplingar från både medlemmar och huvudstyrelsen, som tycker att modulen både är användarvänlig och lätt att använda. Vi planerar därför definitivt att hålla digitala omröstningar i framtiden,” säger hon.

Om du är intresserad av att höra mer om hur EG Membercares medlemslösning kan stötta er organisations administration och aktiviteter, är du välkommen att kontakta Commercials and Sales Manager  Emil Hovøre Andersen på +45 51 84 26 54 eller emhoa@eg.dk.