En fackförening som ger medlemmarna valuta för avgiften

Industri Energi är ett stort norskt fackförbund för anställda inom industrin, med många medlemmar inom oljesektorn. För Industri Energi är det viktigt att erbjuda medlemmarna medlemskap i ett starkt förbund som tar kampen om arbetsplatserna och arbetarnas rättigheter – alltid. De vågar även tänka utanför boxen när det gäller vad ett medlemskap ska innehålla. Vi har därför pratat med Asle Reime, förtroendevald och områdesansvarig, om just detta.

Avgiften täcker mer än bara arbetet

Organisationen har varit innovativ vad gäller medlemserbjudanden. Bland annat går 3% av avgiften till internationell solidaritet – och 2010 skapade de Arthur Svenssons internationella pris för fackliga rättigheter. Priset har gått till fackföreningsledare och organisationer som främjar arbetares rättigheter i länder som Kazakhstan, Kamodja och Mexiko.

2009 blev Industri Energi det första norska fackförbundet som erbjöd sina medlemmar privat advokathjälp. Tillgång till advokatbistånd i arbetsrelaterade ärenden fanns sedan tidigare, men nu kunde man även få hjälp med privata rättsfrågor.

Vi pratade därför med områdesansvarige, Asle Reime, som höll ett föredrag på Groupcares evenemang på temat ”värvning och behållande av medlemmar” i Oslo.

Hur fick ni idén om att erbjuda medlemmarna privat advokathjälp?

Det var inte en idé som bara poppade upp. Det är dyrt med advokater i privata rättssaker och vi kom fram till att detta var något vi gärna vill erbjuda medlemmarna – som första organisation i Norden, såvitt jag vet. Vi ökade avgiften med 55kr per månad och det möjliggjorde för professionell advokathjälp för alla privatärenden, förutom köp och försäljning av fastigheter. Varje medlem fick ca. 15 timmar som användes för hyresavtal, samboavtal, testamenten eller skilsmässa. Alla gillade den nya tjänsten, såväl vi förtroendevalda som medlemmarna. Vi kan driva ett ärende hela vägen till högsta domstolen utan att det kostar en krona för dig som individ. Skulle vi förlora ärendet täcker vi samtliga rättegångskostnader så att risken för våra medlemmar är minimal.

Utnyttjas tjänsten mycket? Och vad används den mest till?

Många medlemmar använder och känner till erbjudandet. Flest norrmän, men även svenskar och danskar som är organiserade hos oss. För ett och ett halvt år sen tog vi steget vidare och driver nu tjänsten in-house. Det är vi ensamma om.

Har ni mött någon kritik när det gäller gratis rättshjälp?

Många menar att det har blivit amerikaniserat och att inte alla möjliga frågor ska avgöras i rättssalen. Detta önskar förstås inte vi på Industri Energi heller. Men i speciella tillfällen, t.ex. uthyrning av bostad, testamente och samboavtal kan det bli nödvändigt. Dessa avtal har ofta stor betydelse för den enskilda individen och dennes närmaste. Efterhand har vi utökat det till att gälla fler områden än tidigare, utan att man ska ta varje privat konflikt till rätten. Det skulle en advokat ändå inte åta sig.

Rättshjälp till de som annars inte hade haft möjligheten

Har du något exempel på nyttjande av tjänsten?

En medlem hade en hantverkare som fakturerade ett helt annat pris än vad de blev eniga om innan arbetet utförts. Men med vår advokathjälp fick vi i domstol ned priset till 1/3 av hantverkarens krav. Detta visar att Industri Energis medlemmar kan ta rättslig strid utan att riskera familjens privatekonomi vid en eventuell förlust.

En fackförening kan mer än bara yrket

Industri Energi tänker utanför boxen och visar hur man som organisation kan vara relevant för medlemmarna i ett bredare perspektiv. Medlemmarna får fördelar på allt från försäkring och rättshjälp till rabatterade semestrar och fördelaktiga lån. Förbundet är inte ensamt om att erbjuda dessa tjänster men det är ett bra exempel på en förening som går steget längre för medlemmarna. Och Asles brinnande engagemang för dessa frågor syns genom att han ser medlemskapet som något man har livet ut.

Intresserad av hur din förening kan stärka medlemsresan? Här kan du läsa mer och anmäla dig till gratisevenemanget ”Värva och behåll medlemmarna!” som äger rum i Stockholm den 28 maj.