Preliminära resultat: Växande föreningar gör mycket mer

Föreningsundersökningens preliminära resultat visar – helt i linje med föregående år – att växande medlemsorganisationer i större utsträckning använder medlemsdata strategiskt. Det samma gäller användandet av sociala medier i värvningsarbetet. Men årets undersökning avslöjar ännu fler områden där framgångsrika organisationer skiljer ut sig.

Hur medlemsorganisationen arbetar har stor betydelse

Det är en sak att undersöka vilka digitala redskap föreningen använder i vardagen men något annat att titta på hur man som organisation arbetar med digitalisering. Även på detta område – som just är huvudfokus för årets undersökning – ser vi tydliga skillnader mellan växande organisationer och organisationer som förlorar medlemmar. Det börjar faktiskt likna ett mönster: Växande organisationer gör helt enkelt mer, på fler områden, än övriga organisationer. En tillfällighet? Troligen inte.

De noggranna och ambitiösa

Låt oss titta på några tal som illustrerar vad växande organisationer gör särskilt bra (utöver användande av medlemsdata).

  • Över 65% av växande organisationer involverar sina medlemmar när de utvecklar digitala lösningar. För minskande organisationer är procentandelen endast 11%.
  • 78% av växande organisationer anser att de förstår medlemmarnas behov. Procentandelen för minskande organisationer? 0%.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Men nu tänker du kanske ”vad har förståelsen för medlemmarnas behov att göra med en digital transformation? Nu pratar vi ju digitalisering – inte medlemsservice”.

Det är just det som är poängen: De digitala lösningarna är idag en självklar del av föreningsarbetet, till skillnad för några år sedan då det kunde hållas åtskilt. Därför har dina digitala insatser en direkt påverkan på föreningsarbetet. Det samma gäller för övrigt också åt andra hållet: Din vardag och dina medlemmar kommer påverka dina digitala behov och lösningar.

De nyfikna vet mer – och det lönar sig

Om du förstår dina medlemmars behov är det mer troligt att din förening utvecklar och prioriterar digitala lösningar som löser dina behov. Samtidigt involverar många av de växande organisationerna sina medlemmar när de utvecklar digitala lösningar, för att säkerställa att goda slutresultat. Det innebär bättre medlemsservice, vilket ger nöjdare medlemmar, vilket i sin tur gör det möjligt att värva ännu fler medlemmar. Och vips, så är den positiva spiralen ett faktum.

Växande medlemsorganisationer är dessutom mer innovativa samtidigt som de är markant bättre på att lära av andra. Och behöver vi säga att de känner sig betydligt mindre hotade av den framtida teknologiska utvecklingen?

Intresserad av hur din förening kan stärka medlemsresan? Här kan du läsa mer och anmäla dig till gratisevenemanget ”Värva och behåll medlemmarna!” som äger rum i Stockholm den 28 maj.