Med folkhälsan i fokus – Så värvar och rekryterar organisationen Friluftsfrämjandet nya medlemmar

 

Att värva och rekrytera medlemmar i en tid av ovisshet är inte alltid lätt. Pandemin försvårade arbetet för många organisationer då de tvärt tvingades ställa om. Men, det finns även organisationer som har haft en ökning av antalet medlemmar. Groupcare intervjuade Cesar Chirino, organisationsutvecklingschef på Friluftsfrämjandet, som diskuterar värvning och rekrytering i vilket han lyfter fram värdet av att ha ett tydligt syfte i sin organisation.

 

Friluftfrämjandet är Sveriges största friluftsorganisation som med över 100 000 medlemmar genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Cesar Chirino samtalar i en intervju med Groupcare om det senaste året och hur organisationen går till väga i värvning och- rekryteringsprocessen av medlemmar och frivilliga.

De senaste 5 åren har organisationen ökat sitt medlemsantal med 35%, och en stor ökning har skett under det senaste året. Cesar förklarar att framgången under det senaste året hänger ihop med situationen som varit, då pandemin har fått många att vända sig till naturen.

 

”Allt fler har kommit till insikt att det i princip inte kostar någonting att vända sig till naturen, samtidigt som man får ut mycket av det.”

 

Även om ett växande intresse för natur och friluftsliv har varit en bidragande faktor till ett ökat antal medlemmar hos Friluftsfrämjandet är det fortfarande intressant att titta närmare på de specifika insatser som organisationen använder sig av i arbetet med värvning och rekrytering. Cesar förklarar att de till stor del använder sig av Facebookannonsering och mailkontakt. Något nytt för i år är att de syns mer i nyhetsflödet där de deltagit som experter kring friluftsaktiviteter. De har presenterat äventyrsbaserade upplevelser och tips på vad vi kan göra när vi är ute i naturen – något som väckt intresset för friluftsliv. Under pandemin har Friluftsfrämjandet även bedrivit olika kampanjer. Den mest uppskattade kampanjen under förra året var ”Skogsmulle Challenge” med olika utmaningar att göra i naturen. Något som blev väldigt uppskattat, speciellt av barnfamiljer. 

En annan metod som kan gynna värvnings- och rekryteringsarbetet kan vara att hitta nya platser för att sprida kunskap och information kring organisationen. Cesar förklarar att Friluftsfrämjandet idag sprider kunskap och information om organisationen på helt nya platser. Organisationen har valt att ge nytt liv åt sagofiguren Skogsmulle som är skapad för Friluftsfrämjandet. Genom nya böcker om Skogsmulle når Friluftsfrämjandet ut till barnfamiljer och skolverksamhet, med målet att inspirera en ny generation av barn att upptäcka och värna om naturen, i en tid då det behövs som mest.

Vidare i diskussionen om värvning och rekrytering dyker ett nytt perspektiv upp, där Cesar beskriver värdet av att ha ett tydligt syfte i sin organisation och att värna om sina nuvarande medlemmar.

 

Friluftsfrämjandets syfte är att så många som möjligt är ute och njuter av naturen, med stort fokus på folkhälsoperspektiv.

Cesar säger att det självklart är bra och jätteroligt att de har många medlemmar, men att de inte trycker så hårt på försäljningsargument. Detta är något som visar sig vara väldigt uppskattat. Cesar berättar att de har fått positiv feedback från sina medlemmar som tycker att det roligaste i organisationen är att de inte fokuserar på tävling eller sälj, syftet är i stället att få folk att ta sig ut i naturen och att njuta av naturen på ett hållbart sätt – samma syfte som de haft under nästan 130 år.

Att ha ett tydligt syfte har med andra ord varit viktigt för Friluftsfrämjandet, och om det uppskattas av nuvarande medlemmar är det med stor sannolikhet något som även kan generera nya medlemmar.

Avslutningsvis uttrycker Cesar hur kul det är att många, även de som bor i större städer, alltmer har börjat uppskatta möjligheten att ta sig till naturen och att det finns positiva effekter av pandemin som gör att vi tänker annorlunda i vissa sammanhang. Genom att hitta nya kanaler och platser för att nå ut till en bredare publik samt att ha ett konkret syfte med sin organisation är Friluftsfrämjandet ett bra exempel på en organisation som har tagit vara på pandemins positiva sidor och har haft stor framgång under det senaste året.

Gillar du den här artikeln?
Få mer gratis föreningsinspiration här