Många föreningar brottas med tillgängligheten

Digitalisering är ett vitt begrepp som rymmer många saker. När vi talar om digitalisering och vad det kan göra för organisationer, vad menar vi då? Föreningsundersökningen på temat ”Den Digitala Medlemsorganisationen – 2018” undersökte just därför bland annat detta.

29 augusti 2018, av Jakob Haquinius Eggefors

Resultaten från årets undersökning visar att hela 40% av de tillfrågade tycker att bättre användarupplevelse för medlemmar, frivilliga och aktiva är den största fördelen med digitalisering. Tätt efter följer mer effektiv administration på 38%. Det är inte överraskande att användarvänlighet hamnar högst, då medlemsnöjdhet står högt på agendan i de flesta föreningar. Inga medlemmar, ingen förening.

Men samhällets stigande digitaliseringstakt ökar också medlemmarnas krav på föreningarna. På frågan vad som är den största utmaningen i samband med digitalisering svarade en deltagare ”behovet av att kunna hänga med i de nya krav som användarna ställer och få dem implementerade i existerande system”.

Samtidigt – eller kanske precis just därför – är det endast 56% av de deltagande organisationerna som faktiskt erbjuder medlemmarna självbetjäning. Det är uppseendeväckande då självbetjäning uppskattas av såväl kanslimedarbetare som medlemmarna själva – det innebär mindre administration för medarbetarna och ökad tillgänglighet för medlemmarna.

Resultaten är dessutom helt i linje med förra årets undersökning på temat ”Gemenskaper och decentraliserade medlemsorganisationer” som visade att föreningar med medlemsökning oftare använder digitala verktyg i arbetet med lokalföreningar. IT och lokal mobilisering hänger nämligen tätt samman och är idag avgörande för framgångsrikt föreningsarbete.

Men handlar allt detta bara om att medlemmar ska kunna skriva in sina kontaktuppgifter? Nej, en bra självbetjäningslösning erbjuder också frivilliga och lokalansvariga verktyg för att skapa engagemang, som t.ex. upprättande av evenemang, donationer, utskick av sms med mera. Dessutom upplevs föreningen som mer närvarande för medlemmarna eftersom de när som helst kan anmäla sig till evenemang, betala sina medlemskap och mycket mer.

Allt detta kan Groupcares självbetjäningslösning Membersite som används av många nordiska föreningar av alla möjliga olika slag. Lösningen är dessutom helt integrerad med medlemssystemet Membercare, varför implementering av ny funktionalitet alltid är i samklang med existerande system och kräver minimal anpassning för användaren.

Artikeln innehåller enbart några få resultat från årets Föreningsundersökning. Om du har deltagit i undersökningen får du den färdiga rapporten skickad till dig i oktober.