Konsten att locka fler – hur Norges Bygdeungdomslag lyckas med värvning

Norges Bygdeungdomslag (NBU) är som de flesta andra medlemsorganisationer fokuserade på att få fler medlemmar och det är inte raketforskning som ligger bakom deras arbete med värvning. De handlar mycket om att de redan vet vad som fungerar, nämligen närvaro och en hög aktivitetsnivå.

– Erlend Ludvig Alvsvåg (publicerades första 2019)

Medlemsvård är nyckeln

På NBU:s hemsida är det första du möts av en stor bli medlem-knapp och i medlemstidningen kan du läsa artikeln “Konsten att locka fler”. Genom att uppdatera “Stories” på diverse sociala medier och upprätthålla en hög aktivitetsnivå ser det till att medlemmarna kontinuerligt hör från NBU. De är också bra på att hålla olika typer evenemang med allt från det stora landsmötet till matlagningskurser eller filmkvällar. På de sättet skapar de gemenskap i lokalföreningarna men även i organisationen centralt.

I NBU:s medlemstidning beskrivs ett exempel på lyckad värvning av Kristine Grimstad Veseth som är avdelningsutvecklare i Oppland Bygdeungdomslag. Hon berättar att medlemsvård är nyckeln till att både behålla och få fler medlemmar. Till exempel genom att regelbundet uppdatera medlemmarna på vad som händer framöver och kontinuerligt anordna aktiviteter i närområdet. Kristine förklarar att sociala medier är ett viktigt verktyg, både när det kommer till att marknadsföra evenemangen men också när de pågår och efteråt så att andra blir sugna på att vara med nästa gång. Vidare framhåller Kristine skolbesök och bokbord som bra arenor för värvning. Den direkta kontakten och samtal som man får med människor är värdefullt och det var faktiskt på det sättet som hon själv blev värvad.

Kristines framgångsrecept för att locka fler medlemmar:

  • Marknadsför tidigt, uppdatera regelbundet. Kom ihåg att berätta om föreningen och värva!
  • Synlighet innan, under och efteråt. Kom ihåg fina bilder och korta koncisa texter
  • Det enkla är ofta det bästa. Ha en låg tröskel för både arrangörer och deltagare.
  • Ta hand om de medlemmar ni har. Följ upp och bjud med! Ge dem valuta för pengarna.
  • Ta reda på vilka aktiviteter som är populära för er.
  • Skapa en tradition. Om ett evenemang blev lyckat, anordna det igen så att de fasta deltagarna kommer och tar med sig nya varje gång.

Nu kanske en filmkväll är det som fungerar bäst för en fackförening men principen är den samma. En hög aktivitetsnivå och en förening som upplevs som närvarande är viktigt för en framgångsrik värvning och inte minst för att behålla medlemmarna.

*Denna text ör baserad på en artikel från Bygdeungdommen, skriven av Jon Erik Hjelleset och Emma Gerritsen.