Inspireras av hur politiska partier arbetar med aktivering

Värvning, rekrytering och aktivering av medlemmar och frivilliga var temat i Groupcares årliga föreningsunderssökning 2021. Värvning och rekrytering ligger i de flesta organisationers natur – speciellt när det kommer till politiska partier i och med att det är en del av processen att få många väljare. Men, vad gör dessa partier för att engagera och aktivera sina medlemmar och frivilliga, finns det konkreta strategier som fungerar?

För att få ut sin politik är det särskilt viktigt för politiska partier att ha aktiva och engagerade medlemmar. Av de tillfrågade partierna rapporterar majoriteten (80%) att de regelbundet håller i kurser, evenemang och aktiviteter där medlemmar och volontärer kan möta varandra. Utifrån de som besvarat undersökningen skiljer sig politiska partiers strategier ifrån andra typer av organisationer när det kommer till välkomnandet av nya medlemmar. Drygt 64% av politiska partier ringer upp nya medlemmar och ger dem ett personligt välkomnande.

Många partier tar även vara på detta samtal och använder det för att ta reda på vilka aktiviteter den nya medlemmen eller frivillige har lust att delta i. Här syns det tydligt att politiska partier tänker på frivillighet och aktivering redan från dag 1 – då medlemsresan börjar.

Utöver detta uppger de flesta partier att de håller en regelbunden kommunikation med medlemmar och frivilliga och att de även har en målmedvetenhet i arbetet med att engagera och motivera sina medlemmar och frivilliga. Mer specifikt arbetar många partier med att anpassa uppgifter som passar sina medlemmar och frivilliga bäst, vilket skapar utrymme för att utvecklas och bidrar med möjligheten för dem att ta mer ansvar över tid. På så sätt får partierna ihop en bra mix som i längden bidrar till motiverade medlemmar och frivilliga, samt en aktiv organisation. Det kan dessutom se till att säkra partiernas överlevnad över tid

I grafen nedan ser vi exempel på hur de politiska partierna i Norden arbetar:

Att hålla i evenemang där medlemmar och frivilliga kan mötas är den vanligaste insatsen bland politiska partier i alla tre länder.

I en annan del av undersökningen får vi ta del av intervjuer med några politiska partier, som ger exempel på hur de går till väga i värvning- och rekryteringsprocessen.

 

”Riksorganisationen förbereder värvningskampanjer som (lokala) medlemsansvariga kan använda för att inspireras och vägledas av i genomförandet. Dessutom hålls kurser för de lokala ledarna för att använda relevant teknik till värvningen.”  – Anställd i norskt politisk parti

 

Ytterligare strategier som de politiska partierna använder sig av är bland annat olika varianter av tävlingselement. Över hälften av de frågade partierna svarar att de använder olika varianter av tävlingselement för att aktivera och inspirera frivilliga och engagera medlemmar till att delta i rekryteringsprocessen.

I en intervju med en av dessa partier framkom förslag på hur man kan inspirera och aktivera de som ofta har olika bakgrund och motiv för att hjälpa till med värvning:

De politiska partiernas fokus på att integrera tävlingselement och belöningssystem som incitament i värvningsarbetet ser olika ut i Danmark, Norge och Sverige. ”Incitament” beskrivs som konkreta belöningar i form av fysiska gåvor, och formella utmärkelser i form av beröm och status.

Grafen ovan visar att norska organisationer använder premier i högre grad som motivation för värvning och rekrytering av nya medlemmar och frivilliga.

När det kommer till att integrera incitament i värvningsarbetet handlar det mycket om att hitta rätt balans, och att se till så att det passar bra ihop med organisationen och dess medlemmar. Det är viktigt att det inte skapas incitamentkonflikter och att de som ansvarar för värvning fortfarande hålls motiverade.

Sammanfattningsvis, kan vi ta del av hur politiska partier arbetar och inspireras av hur de engagerar sina medlemmar och frivilliga. Incitament, kan  vara en bra strategi som stöds av ett belöningssystem i värvningsarbetet, till exempel genom premier eller möjligheten att bli ”Månadens värvare”. Men, det handlar om balans och det bör hanteras med försiktighet så att medlemmar inte förlorar sin motivation.