Groupcare upplever stor tillväxt och letar därför efter en ny konsult till vårt leveransteam

När Nordens största medlemsorganisationer och föreningar ska värva fler medlemmar eller säkra stöd i organisationen är Groupcares system ofta involverade. Vi upplever en hög efterfrågan på vår lösning och letar därför efter en erfaren implementeringskonsult till vårt leveransteam.

Våra kunder och vårt uppdrag

Våra kunder är välkända. De figurerar i såväl press som i svenskarnas vardag. Flera av dem har ett starkt politiskt fokus och arbetar hårt för att marknadsföra sin agenda offentligt och bakom kulisserna. Med över 65 kunder och tillväxt i både Danmark, Norge och Sverige har vi många spännande kunder och ett stort samarbete över de nationella gränserna. Din arbetsplats kommer att vara i Stockholm, men du har också möjlighet att åka till Oslo och Köpenhamn för att möta och hjälpa våra kunder där.

Groupcares uppdrag är tydligt; vi vill ge medlemsorganisationerna som samarbetar med oss en starkare organisation genom våra system, och vår utgångspunkt ligger alltid i organisationernas vardag.

Om dig och din funktion

Din uppgift är att implementera och anpassa vår standardlösning hos nya kunder. Implementeringen innefattar både en teknisk implementering och en implementering i kundens organisation, så att kunden kan dra nytta av vår standardlösning. För större kunder förekommer det dessutom att extra funktionalitet måste utarbetas för att tillgodose deras behov.

Vi vill att du har kunskap om Microsoftplattformen på en teknisk nivå där du kan:

 • Installera och uppdatera program på våra IIS-servrar.
 • Skapa integrationer från en webbplats till webbtjänst (certifikat och private keys etc.).
 • Skapa ett skript i SQL till att göra uppdateringar på en MS SQL-databas.
 • Skapa kundspecifika rapporter i MS Report Server – både design och utveckling
 • Det är en fördel om du känner till SSIS-paketen, dessa använder vi för att migrera data från en ny kunds befintliga databas till vår Membercare MS SQL-databas.
 • Om du dessutom har erfarenhet av undervisning och implementering av lösningar i olika organisationer så är det en fördel.

Som konsult hos Groupcare kommer du att vara en del av ett team där vi gemensamt planerar våra projekt; vem som tar sig an vilka uppgifter och när de ska vara slutförda. Du kommer själv ta ansvar för ditt dagliga arbete, där du utför de planerade uppgifterna inom överenskommen tid och även hanteringen av uppgifter som kommer från de kunder som du är tillknuten till som konsult.

Det är också viktigt att du är beredd att dokumentera ditt arbete, till exempel kommer du ofta skriva lösningsbeskrivningar för det enskilda projektet eller kunduppdraget där du beskriver lösningen innan den implementeras.

Din bakgrund

 • Du har en högre utbildning och/eller erfarenhet från liknande IT-jobb där implementering har varit ett viktigt inslag.
 • Om du har arbetat för en IT-leverantör, eller varit anställd på en IT-avdelning i en förening eller medlemsorganisation, kan din bakgrund räcka för att göra dig till en bra match.

Vilka är vi?

Groupcare är servicepartner och rådgivare för nordiska medlemsorganisationer och föreningar. Sedan 1999 har vi arbetat med föreningars vardag och vi vet därför hur viktigt det är med värdeskapande arbete för medlemmarna. Vi stärker våra kunders organisation genom IT-lösningar och medlemsservice, som tar sin utgångspunkt i varje organisations vardag och behov. Vårt mål är att utveckla, stödja och serva nordiska föreningar baserat på kunskap om samspelet mellan förening, medlem och IT.

Vi stödjer föreningarnas dagliga arbete med de internt utvecklade medlemslösningarna:

 • Membercare för hantering av all medlemsinformation, medlemssupport, kurser/ konferenser och mycket mer
 • Membersite för självbetjäning för både medlemmar och förtroendevalda
 • Groupcare Community för att underlätta nätverk och kunskapsdelning

Arbetsplats

Du kommer att arbeta på vårt kontor i Stockholm (med en referenspunkt till kontoret i Köpenhamn), när du inte är ute och löser uppgifter hos våra kunder, som inkluderar organisationer som Svensk Biblioteksförening, PRO, Riksförbundet Attention och Moderaterna.

Om detta låter som något för dig, skicka en kort ansökan och CV som PDF så snart som möjligt till vår VD Lisbeth Bekker på lb@groupcare.com eller till projektledaren Michael Rask på mr@groupcare.com. Skriv ”Implementeringskonsult” i ämnesfältet.

Om din ansökning eller ditt CV innehåller konfidentiell information kommer vi att be dig att säkra dokumenten med ett lösenord och skicka det som SMS till Michael Rask på +45 2779 0779.

Startdatum: Så snart som möjligt.