Groupcare söker teknisk konsult till vårt leverensteam

När Nordens största medlemsorganisationer och föreningar ska värva fler medlemmar eller säkra sitt stöd i organisationen är ofta Groupcares system involverade. Vi upplever en hög efterfrågan och söker därför en erfaren implementeringskonsult till vårt leverensteam.

Våra kunder och vår vision

Våra kunder är välkända. De figurerar i såväl press som i svenskarnas vardag. Flera av dem har ett starkt politiskt fokus och arbetar hårt för att marknadsföra sin agenda offentligt och bakom kulisserna.

Med mer än 70 kunder och tillväxt i både Danmark, Norge och Sverige har vi många spännande kunder och ett stort samarbete över de nationella gränserna. Din arbetsplats kommer att vara i Stockholm, men du har också möjlighet att åka till Oslo och Köpenhamn för att möta och hjälpa våra kunder där.

Groupcares uppdrag är tydligt; vi vill ge medlemsorganisationerna som samarbetar med oss en starkare organisation genom våra system, och vår utgångspunkt ligger alltid i organisationernas vardag.

Om dig och din funktion

Din uppgift blir att implementera och anpassa vår standardlösning hos nya kunder. Implementeringen innefattar både teknisk implementering och implementering i kundens organisation, så att kunden kan dra nytta av vår standardlösning. För större kunder förekommer det dessutom att extra funktionalitet måste utarbetas för att tillgodose deras behov.

Vi vill att du ska ha kunskap om Microsoft-plattformen på en teknisk nivå där du kan:

  • Installera/uppdatera program på våra IIS-servrar
  • Sätta upp integrationer från webbplats till webbtjänst (certifikat och private keys, etc.)
  • Göra ett skript i SQL till att göra en uppdatering på en MS SQL-databas
  • Skapa kundspecifika rapporter i MS Report Server – både design och utveckling
  • Det är en fördel om du känner till SSIS-paketen, dessa använder vi för att migrera data från en ny kunds befintliga databas till vår Membercare MS SQL-databas.
  • Om du dessutom har erfarenhet av undervisning och implementering av lösningar i olika organisationer så är det en fördel.

Som konsult hos Groupcare kommer du att vara en del av ett team där vi gemensamt planerar våra projekt; vem som tar sig an vilka uppgifter och när de ska vara slutförda. Du kommer själv ta ansvar för ditt dagliga arbete, där du utför de planerade uppgifterna inom överenskommen tid och även hanteringen av uppgifter som kommer från de kunder som du är tillknuten till som konsult.

Det är också viktigt att du är beredd att dokumentera ditt arbete, till exempel kommer du ofta skriva lösningsbeskrivningar för det enskilda projektet eller kunduppdraget där du beskriver lösningen innan den implementeras.

Din bakgrund

  • Du har en högre utbildning och/eller erfarenhet från liknande IT-jobb där implementering var ett viktigt inslag.
  • Om du har arbetat för en IT-leverantör, eller varit anställd på en IT-avdelning i en förening eller medlemsorganisation, kan din bakgrund räcka för att göra dig till en bra match.

 

Vilka är vi?

Groupcare är servicepartner och rådgivare för nordiska medlemsorganisationer och föreningar. Sedan 1999 har vi arbetat med föreningars vardag och vi vet därför hur viktigt det är med värdeskapande arbete för medlemmarna. Vi stärker våra kunders organisation genom IT-lösningar och medlemsservice, som tar sin utgångspunkt i varje organisations vardag och behov. Vårt mål är att utveckla, stödja och serva nordiska föreningar baserat på kunskap om samspelet mellan förening, medlem och IT.

Vi stödjer medlemsorganisationers dagliga arbete med de internt utvecklade digitala medlemslösningarna:

  • Membercare till hantering av all medlemsinformation, medlemssupport, kurser/konferenser och mycket mer.
  • Membersite till självbetjäning av både medlemmar och förtroendevalda samt Community för att underlätta nätverk och kunskapsdelning

Arbetsplats

Du kommer att arbeta på vårt kontor i Stockholm (med en referenspunkt till kontoret i Köpenhamn), när du inte är ute och löser uppgifter hos våra kunder, som inkluderar organisationer som Svensk Biblioteksförening, PRO, och Moderaterna.

Ansökning

Om detta låter som något för dig så skicka en kort ansökan och CV som PDF så snart som möjligt till hr@groupcare.com. Ange gärna ”Ställning som teknisk konsult” i ämnesfältet.

Ansökningsdeadline

Så snart som möjligt. Vi inkallar till samtal löpande.