Groupcare ingår samarbete med jurist May Hyldkrog / DPOffice.dk

Vi är glada att över att hälsa välkommen till May Hyldkrog, dataskyddsjurist, som samarbetspartner på Groupcare. May är specialiserad inom persondatarätt och kommer hjälpa Groupcares kunder att leva upp till EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft den 25 maj i år.

På Groupcare ser vi dagligen det stora behov för mer konkret kunskap om GDPR bland nordiska medlemsorganisationer. Därför är det avgörande för en leverantör av medlems-it som Groupcare att kunna bidra med den nödvändiga juridiska kompetensen på området. På så sätt kan våra kunder vara säkra på att de följer rådande lagstiftning.

Genom samarbetet kommer vi framöver att kunna erbjuda kunder och andra intresserade en rad workshops, var interna arbetsrutiner och -processer undersöks. Syftet är att belyse möjliga fallgropar och säkerställa att organisationen lever upp till dataskyddsförordningens dokumentationskrav. Fokus för dessa workshops kommer ligga på såväl it som organisationsutveckling – mot bakgrund av GDPR.

May Hyldkrog har en juristexamen från Århus Universitet och är vidareutbildad inom personuppgiftslagstiftning/GDPR från Kammeradvokaten i Köpenhamn. Hon har dessutom flera års erfarenhet från medlemsorganisationer, NGOs och privata verksamheter.