Groupcare Akademi – Skapa mer värde i föreningsarbetet

Groupcare Akademi är ett professionellt initiativ, som syftar till att hjälpa föreningar till att växa och utvecklas. Akademin omfattar kurser, rådgivning, undersökningar, artiklar, m.m. Gemensamt för aktiviteterna i Groupcare Akademi är fokus på områdeskännedom, kunskapsutbyte och nätverk, som också är utgångpunkten för allt som vi gör.

Kurserna och evenemangen har som syfte att skapa konkret värde för er förening. Det finns två typer av kurser. Den ena fokuserar på funktionaliteterna och användaren av Groupcares samlade medlemslösning, som till exempel en kurs om Evenemangshantering i Membercare och Membersite.

Den andra typen av kurser riktar sig till alla föreningar, oavsett vilket medlemssystem man använder sig av. Dessa kurser är mer generella och fokuserar på ämnen inom organisationsutveckling som till exempel Få fler medlemmar – Framgångsrik värvning och behållande av medlemmar.

Bakgrund

Groupcare Akademi har utvecklats utifrån vår 20 års långa erfarenhet av föreningar och deras vardag. Med detta initiativ vill vi i ännu högre grad stödja medlemsorganisationers dagliga arbete och bidra till att stärka organisationsutvecklingen hos Nordens föreningar. Vi upplever en efterfrågan på ett forum för sakkunskap och kunskapsutbyte, och det vill vi skapa med Groupcare Akademi.

Kurser och evenemang

Nedan har vi listat samtliga kurser fram till sommarledigheten 2020. Vi hoppas att du hittar något som du tycker verkar spännande. Observera att vissa av kurserna har ett mycket begränsat antal platser.

Klicka på evenemangen för mer information och för att registrera dig.

 

Sverige

29:e januari – (Stockholm) Workshop: Skapa mer värde genom föreningsdata

5:e mars – (Stockholm) Konferens: Digital transformation och framtidens förening

5:e maj – (Stockholm) Användarmöte: Genomgång av senasta versionen och funktioner

6:e maj – (Stockholm) Gratis inspirationsseminarium: Den sammanhängande medlemsadministrationen